Kì thi THPT đất nước môn Toán năm 2021 được ra mắt vào chiều ngày 7/7, để giúp đỡ các em gồm nguồn tin tức về câu trả lời và đề thi chủ yếu thức, HOC247 xin giới thiệu đến các bạn Đề với đáp án tìm hiểu thêm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm 2021 – Mã đề 119. Mời quý Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề tất cả 5 trang)

KÌ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2021

Bài thi: TOÁN

Thời gian: 90 phút

Mã đề: 119

Câu 1: Phần thực của số phức z = 3 – 2i bằng

A. 2

B. -2

C. -3

D. 3

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 2x > 3 là:

A. (left( – infty ;log _23 right))

B. (left( – infty ;log _32 right))

C. (left( log _23; + infty right))

D. (left( log _32; + infty right))

Câu 3: Tập xác minh của hàm số y = 6x

A. (left< 0; + infty right))

B. (left( 0; + infty right))

C. R

D. R 0

Câu 4: Cho nhì số phức z = 1 + 2i và w = 3 – 4i. Số phức z + w bằng

A. 4 + 2i

B. 2 – 6i

C. -2 + 6i

D. 4 – 2i

Câu 5: diện tích s S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào bên dưới đây?

A. (S = frac43pi R^2)

B. (S = pi R^2)

C. (S = 16pi R^2)

D. (S = 4pi R^2)

Câu 6: Thể tích của khối lập phương cạnh 3a bằng:

A. 3a3

B. a3

C. 27a3

D. 9a3

Câu 7: Nghiệm của phương trình log3(2x) = 2 là

A. X = (frac92)

B. X = 9

C. X = 8

D. X = 4

Câu 8: Trong không khí Oxyz, mang đến mặt mong (S) gồm tâm I(0;1;-2) và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là:

A. X2 + (y + 1)2 + (z – 2)2 = 9

B. x2 + (y + 1)2 + (z – 2)2 = 3

C. x2 + (y – 1)2 + (z + 2)2 = 9

D. x2 + (y – 1)2 + (z + 2)2 = 3

Câu 9: Nếu (intlimits_1^4 f(x)dx = 5) và (intlimits_1^4 g(x)dx = -4) thì (intlimits_1^4 left< f(x) – g(x) right>dx ) bằng

A. 1

B. 9

C. -9

D. -1

Câu 10: Trong không khí Oxyz, đến mặt phẳng (P): x – 2y +2z – 3 = 0. Vecto như thế nào dưới đó là một vecto pháp đường của (P)?

A. (overrightarrow n_2 = (1;2; – 2))

B. (overrightarrow n_1 = (1;-2; 2))

C. (overrightarrow n_3 = (1;2; 2))

D. (overrightarrow n_4 = (1;-2; – 3))

Câu 11: Cho hàm số f(x) = ex + 3. Xác minh nào sau đây đúng?

A. (int f(x)dx = e^x – 3 + C )

B. (int f(x)dx = e^x +3x+ C )

C. (int f(x)dx = e^x -3x+ C )

D. (int f(x)dx = e^x + C )

Câu 12: Cho khối trụ có nửa đường kính đáy r = 2 và độ cao h = 3. Thể tích của khối trụ đã đến bằng

A. 12(pi)

B. 4(pi)

C. 6(pi)

D. 18(pi)

Câu 13: cùng bề mặt phẳng tọa độ, điểm M(-2;3) là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

A. Z4 = -2 – 3i

B. Z2 = 2 – 3i

C. z3 = 2 + 3i

D. z1 = -2 + 3i

Câu 14: Nếu (intlimits_0^3 f(x)dx = 2 ) thì (intlimits_0^3 3f(x)dx ) bằng

A. 3

B. 18

C. 6

D. 2

Câu 15: Cho hàm số y = f(x) tất cả bảng biến đổi thiên như sau:

*

Giá trị cực to của hàm số đã mang đến bằng

A. 2

B. 0

C.


Bạn đang xem: Đáp án mã đề 119 môn toán 2021


Xem thêm: Yaya Trương Nhi Official - Yaya Truong Nhi (@Yaya_Truongnhi) Tiktok

3

D. 1

ĐÁP ÁN

*

 

Hy vọng tư liệu này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.