Đề thi THPT đất nước 2021 môn Lý – Thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn vật dụng lí gồm đáp án, lời giải chi tiết được update chính thức từ bộ giáo dục đúng mực giúp các em học sinh lớp 12 luyện thi TN cấp cho 3, thi đại học tốt nhất
Nội dung bài xích viết

Đề Lý THPT nước nhà 2021 Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Lý của bộ giáo dục 

Cập nhật tiên tiến nhất nội dung đề thi và câu trả lời môn vật lý tốt nghiệp trung học thêm năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file sở hữu miễn tổn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm mục đích giúp học viên 2K3, thầy cô với quý cha mẹ tham khảo, so tác dụng nhanh nhất.

Bạn đang xem: Đáp án lý thpt quốc gia 2021 bộ giáo dục

Tham khảo thêm một vài tài liệu ôn luyện:

​​​​​​​Đáp án thỏa thuận của Bộ giáo dục đào tạo 2021 môn Lý thi giỏi nghiệp THPT

Mời chúng ta xem đáp án đồng ý đề Lý THPT tổ quốc 2021 của cục GD&ĐT được siêng trang bọn chúng tôi update chi tiết tại đây.

Đáp án thừa nhận đề thi đồ gia dụng lý THPT giang sơn 2021 của cục GD&ĐT

Đề Lý THPT nước nhà 2021

Xem ngay văn bản đề thi môn Lý THPT non sông năm 2021 rất đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204

​​​​​​​

Đề thi THPT non sông 2021 môn Lý - Mã đề 209

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Lý - Mã đề 214

​​​​​​​

Đề thi THPT non sông 2021 môn Lý - Mã đề 216

Tham khảo một vài tài liệu ôn luyện:

Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Lý của cục giáo dục 

Mời các bạn, thầy cô với quý phụ huynh cùng xem thêm lời giải, giải đáp môn đồ lý thpt tổ quốc 2021 cụ thể do đội ngũ chuyên viên giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT non sông môn Lý có câu trả lời năm 2021 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục.

Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn đồ gia dụng lý - Mã đề 201


1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. B

32. D

33.D

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. C

40. C


Đáp án đề lý THPT Quốc gia 2021 mã 202


1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B

33. A

34. D

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT đất nước năm 2021 - Mã đề 203


1-B

6-A

11-A

16-C

21-D

26-A

31-C

36-C

2-B

7-D

12-B

17-B

22-D

27-A

32-B

37-D

3-C

8-A

13-B

18-C

23-A

28-B

33-D

38-B

4-A

9-D

14-C

19-A

24-D

29-A

34-D

39-D

5-C

10-D

15-C

20-C

25-D

30-B

35-B

40-C


Đáp án đề Lý thi THPT nước nhà năm 2021 - Mã đề 204​​​​​​​


1-A

6-C

11-C

16-B

21-C

26-D

31-B

36-B

2-A

7-A

12-B

17-C

22-A

27-A

32-D

37-A

3-D

8-D

13-C

18-B

23-A

28-B

33-B

38-D

4-D

9-A

14-C

19-B

24-C

29-C

34-C

39-D

5-C

10-D

15-C

20-A

25-A

30-B

35-D

40-D


Đáp án đề Lý thi THPT quốc gia năm 2021 - Mã đề 205


1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B 

34. C

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. D


Đáp án đề Lý thi THPT đất nước năm 2021 - Mã đề 206


1-C

6-C

11-A

16-D

21-D

26-A

31-C

36-B

2-D

7-B

12-B

17-D

22-B

27-B

32-B

37-C

3-D

8-D

13-D

18-B

23-D

28-A

33-A

38-A

4-C

9-A

14-C

19-A

24-A

29-B

34-C

39-B

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-C

35-A

40-B


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 207


1. B

2.D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. D

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 môn thiết bị lý - Mã đề 208


1-D

6-D

11-C

16-B

21-C

26-D

31- D

36- B

2-A

7-B

12-B

17-B

22-B

27-B

32- A

37-B

3-D

8-A

13-D

18-D

23-A

28-A

33- D

38-C

4-C

9-C

14-C

19-B

24-B

29-D

34- A

39-A

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-A

35- C

40-A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn trang bị lý - Mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. D

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT tổ quốc năm 2021 - Mã đề 210


1-A

6-D

11-D

16-D

21-A

26-B

31-A

36-C

2-

7-B

12-B

17-B

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-D

13-

18-C

23-C

28-D

33-D

38-B

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-C

34-B

39-A

5-D

10-A

15-D

20-C

25-C

30-A

35-A

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 211


1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A

33. A

34. D

35. B

36. B

37. D

38. B

39. B

40. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 môn đồ lý - Mã đề 212


1-D

6-B

11-A

16-A

21-B

26-A

31-A

36-C

2-B

7-A

12-C

17-D

22-D

27-C

32-C

37-B

3-B

8-A

13-A

18-C

23-A

28-B

33-B

38-C

4-D

9-D

14-C

19-C

24-A

29-A

34-B

39-B

5-D

10-D

15-D

20-B

25-C

30-A

35-B

40-B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn đồ lý - Mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33. B

34. B

35. B

36. B

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 214


1-C

6-B

11-B

16-D

21-B

26-A

31-B

36-C

2-C

7-C

12-C

17-B

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-B

13-A

18-A

23-D

28-A

33-A

38-B

4-D

9-C

14-C

19-B

24-C

29-B

34-C

39-A

5-C

10-D

15-B

20-A

25-B

30-C

35-B

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 215


1- B

6-C

11-C

16-A

21-A

26-C

31-B

36-D

2-D

7-D

12-C

17-A

22-A

27-C

32-B

37-B

3-D

8-A

13-B

18-C

23-B

28-D

33-A

38-A

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-B

34-B

39-D

5-B

10-C

15-C

20-D

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C 

11. B

12.D

13. B

14. D

15.

Xem thêm: Giáo Trình Marketing Căn Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2009), Giáo Trình Marketing Căn Bản

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn đồ gia dụng lý - Mã đề 217


1-D

6-D

11-C

16-D

21-A

26-A

31-D

36-D

2-C

7-A

12-C

17-A

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-A

13-B

18-B

23-B

28-D

33-B

38-C

4-A

9-A

14-D

19-D

24-B

29-D

34-C

39-D

5-B

10-B

15-D

20-A

25-C

30-B

35-A

40-B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn đồ dùng lý - Mã đề 218


1-C

6-D

11-B

16-C

21-C

26-D

31-B

36-A

2-A

7-D

12-D

17-C

22-C

27-D

32-A

37-C

3-C

8-D

13-D

18-A

23-C

28-D

33-D

38-B

4-A

9-A

14-C

19-B

24-B

29-A

34-C

39-A

5-D

10-A

15-B

20-D

25-D

30-A

35-A

40-C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ gia dụng lý - Mã đề 219


1-A

6-D

11-B

16-A

21-C

26-D

31-D

36-D

2-D

7-D

12-D

17-B

22-C

27-D

32-C

37-D

3-B

8-A

13-C

18-D

23-C

28-C

33-C

38-C

4-A

9-A

14-A

19-C

24-A

29-D

34-A

39-C

5-A

10-C

15-A

20-A

25-A

30-A

35-D

40-B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn đồ dùng lý - Mã đề 220


1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23.C

24. A

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. C

31. C

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn thứ lý - Mã đề 221


1-B

6-C

11-A

16-B

21-B

26-B

31-B

36-D

2-A

7-D

12-A

17-C

22-C

27-B

32-C

37-D

3-C

8-D

13-A

18-D

23-B

28-C

33-B

38-C

4-C

9-D

14-D

19-C

24-D

29-D

34-B

39-B

5-D

10-C

15-C

20-C

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn vật lý - Mã đề 222


1-B

6-C

11-C

16-D

21-D

26-B

31-A

36-D

2-A

7-C

12-D

17-C

22-A

27-B

32-A

37-C

3-B

8-A

13-D

18-C

23-B

28-C

33-C

38-B

4-B

9-D

14-D

19-C

24-C

29-C

34-D

39-A

5-A

10-B

15-A

20-A

25-A

30-B

35-D

40-A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn đồ vật lý - Mã đề 223


1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. B

29. C

30. B

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. B

39. B

40. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 môn đồ lý - Mã đề 224​​​​​​​


1-A

6-B

11-B

16-B

21-D

26-B

31-C

36-B

2-D

7-A

12-A

17-C

22-B

27-B

32-A

37-B

3-B

8-D

13-C

18-B

23-A

28-A

33-C

38-A

4-D

9-A

14-C

19-D

24-A

29-C

34-D

39-C

5-C

10-A

15-A

20-A

25-C

30-C

35-C

40-C


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT non sông năm 2021 khác:

Tham khảo một số trong những tài liệu ôn luyện:

Ngoài cỗ đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 môn Lý, chúng ta còn gồm thể đọc thêm hướng dẫn giải các đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học tập khác sẽ được update tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để thiết lập về đề thi trung học tập phổ thông Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án, cung cấp tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!