Contents

1. Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo tháng 2/20222. Đáp án học tiếng Anh cùng Heo mon 1.3/20223. Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo tháng 1.2/2022

1. Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo tháng 2/2022

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thách thức 2 ngày 02/02: 1A-2B-3C

1. Từ tiếng Anh làm sao có tức là “quyển vở”?

A. Notebook

2. Điền các chữ cái còn thiếu để được từ tương xứng với hình ảnh:

C. AN

3. 5 2022 đang là 5 Nhâm Dần, nghĩa là 5 con Hổ. Vậy “hổ” trong giờ Anh là gì?

B. Tiger

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thách thức 1 ngày 01/02: 1A-2A-3B

1. “Đêm giao thừa” trong giờ đồng hồ Anh là gì?

A. New Year’s Eve

2. Điền từ bỏ phù hợp: “There are four people … my family.”

A. In

3. Who is one of the founders of Facebook?

B. Mark Zuckerberg

2. Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo mon 1.3/2022

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thử thách 9 ngày 31/01: 1C-2B-3A

1. Xếp đặt các chữ chiếc sau để được tên 1 giống cây trong tiếng Anh: S/T/A/C/C/U

C. CACTUS

2. Điền tự phù hợp: “Yesterday, I … up at 6:30.”

B. Got

3. Vào 3 tự sau, trường đoản cú nào có trị giá bự nhất?

A. Seventy

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 8 ngày 30/01: 1C-2B-3A

1. Cặp trường đoản cú Anh – Việt nào dưới đây KHÔNG đúng nghĩa:

C. Mice – 1 nhỏ chuột

2. Xếp đặt các từ sau để chế tác thành 1 câu bao gồm nghĩa: “chess/I/playing/like”

B. I like playing chess.

Bạn đang xem: Đáp án học tiếng anh cùng heo

3. Nếu như big = small, tall = short thì far = …?

A. Near

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo thử thách 7 ngày 29/01: 1A-2B-3C

1. Ví như I = Myself, You = Yourself thì She = …?

A. Herself

2. Điền từ bỏ phù hợp: “Look! They are … football”

B. Playing

3. Điền trường đoản cú phù hợp: “Stay up …” (đi ngủ muộn)

C. Late

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo thử thách 6 ngày 28/01: 1C-2A-3B

1. Cụm từ nào sau đây có nghĩa khác trọn vẹn với 2 nhiều từ còn lại?

C. Go béo school

2. Điền trường đoản cú phù hợp: “I am … tallest student in my class.”

A. The

3. Từ nào sau đây chỉ 1 nghề nghiệp?

B. Barber

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 5 ngày 27/01: 1A-2A-3A

1. Hình ảnh dưới đây tương xứng với từ nào trong giờ đồng hồ Anh?

A. Traffic light

2. Điền từ nhằm hỏi không đủ vào chỗ trống: … programmes are there on TV tonight? – There are 4.

A. How many

3. Bí quyết viết nào tiếp sau đây ko đúng?

A. A apple

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thử thách 4 ngày 26/01: 1B-2C-3A

1. Tự nào dưới đây có nghĩa giờ Việt là “quả bóng”?

B. Ball

2. Chọn từ còn thiếu vào khu vực trống: Mark is happy because today is … birthday?

C. His

3. What is he doing?

A. He is taking a shower.

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 3: 1A-2B-3A

1. Cô gái đang sử dụng vật dụng gì?

A. Laptop

2. Search 1 từ mở đầu bằng chữ “L” và dứt bằng chữ “E”, có có nghĩa là “tình yêu”?

B. Love

3. Từ nào dưới đây có nghĩa giờ Việt là “quả cà chua”?

A. Tomato

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thử thách 2 ngày 24/01: 1A-2C-3B

1. Where is here?

A. Post office

2. Điền từ “nice” vào vị trí trống để tạo thành thành câu có nghĩa?

C. … lớn meet you.

3. Điền từ không đủ vào nơi trống: “Bánh bác bỏ is one of the most traditional … for Tet holiday”?

B. Foods

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 1 ngày 23/01: 1B-2B-3B

1. Điền từ cân xứng để được tên 1 môn thể thao: “Table …” (bóng bàn).

B. Quần vợt

2. What is this plant?

B. Cactus

3. Search câu giải đáp tương xứng cho thắc mắc sau: “What is your favourite subject at school?”

B. I lượt thích Geography

3. Đáp án học tiếng Anh cùng Heo mon 1.2/2022

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 10: 1C-2A-3B

1. Điền từ tương xứng để được câu tất cả nghĩa mang lại trước: “My house is not …” (Nhà tôi ko bự).

C. Big

2. What is this sport?

A. Badminton

3. Điền từ phù hợp để được câu bao gồm nghĩa mang đến trước: “… bởi vì you usually get up?” (Bạn hay thức dậy lúc mấy giờ?)

B. When

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo thử thách 9: 1B-2C-3A

1. Điền tự phù hợp: “There … a cup of coffee.”

B. Is

2. Từ nào có chữ cái trong ngoắc gồm cách vạc âm khác với 2 tự còn lại:

C. (h)our

3. Điền từ phù hợp: “How … bananas are there on the table?”

A. Many

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 8: 1C-2B-3A

1. Tìm cụm từ giờ Anh phù hợp để biểu thị hình ảnh:

C. Three eggs

2. Từ như thế nào có vần âm trong ngoắc có cách phạt âm khác với 2 từ còn lại:

B. Th(i)n

3. Xếp đặt những từ sau để được 1 câu đúng: live?/ Where/you/do

A. Where bởi vì you live?

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 7: 1B-2C-3B

1. Điền tự còn thiếu: “This is a …”

B. Doll

2. Điền tự phù hợp: “Tom … a hat.”

C. Has

3. Cần bỏ vần âm nào trong các “CAZR” để được 1 từ có có nghĩa là “Oto”?

B. Z

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 6: 1B-2A-3A

1. Từ bỏ nào tiếp sau đây mang nghĩa giờ Việt là “sa mạc”?

B. Desert

2. Hãy dịch nghĩa tiếng Việt câu sau: “He has donated blood thirty times so far”.

A. Tính tính đến hiện tại, anh đấy vẫn hiến huyết 30 lần.

3. Tự nào tiếp sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “hóa solo điện”?

A. Electricity bill

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 5: 1A-2C-3A

1. Traffic jam có tức là gì?

A. Ùn tắc giao thông

2. Trường đoản cú nào tiếp sau đây có có nghĩa là “hộ chiếu”?

C. Passport

3. Mỗi thời điểm Tết tới, tất cả rất nhiều bộ phim hài được vạc sóng. Vậy “phim hài” trong giờ đồng hồ Anh là gì?

A. Comedy film

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 4: 1B-2B-3A

Từ nào tiếp sau đây có nghĩa tiếng Việt là “phi cơ trực thăng”?

B. Helicopter

2. Search câu giải đáp cân xứng cho câu hỏi sau: “Is there any fruit?”

B. There are some grapes

3. One Pillar Pagoda là phương pháp dịch tiếng Anh của địa điểm nào sau đây?

A. Chùa 1 Cột

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thử thách 3: 1A-2B-3B

1. Đậu phụ, “Tàu hũ” trong giờ đồng hồ Anh là gì?

A. Tofu

2. Điền từ còn thiếu vào khu vực trống: “Tô Ngọc Vân is one of the most famous … in Vietnam”?

B. Artists

3. Cặp từ bỏ nào tiếp sau đây KHÔNG khớp ứng về nghĩa?

B. Sour – mặn

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 2: 1A-2C-3A

1. Trường đoản cú nào sau đây có tức là “chăn, mền”?

A. Blanket

2. Cặp tự nào tiếp sau đây KHÔNG tương ứng về nghĩa?

C. Film – Điêu khắc

3. Điền từ còn thiếu vào vị trí trống: “You can … Golden Pigs those in need”?

A. Donate

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 1: 1A-2B-3A

1. Xếp đặt những chữ loại sau để sản xuất thành 1 từ gồm nghĩa: D / N / I / R / E / H / C / L

A. Children

2. Từ bỏ nào dưới đây có nghĩa giờ Việt là “hội từ thiện”?

B. Charity

3. Lựa chọn từ bao gồm phần trong ngoắc phát âm khác với những từ còn lại?

A. Vol(u)nteer

4. Đáp án học tiếng Anh cùng Heo tháng 1/2022

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thử thách 12: 1A – 2B – 3C

1. Điền từ cân xứng để kết thúc từ: “… Game” (Trò chơi nhỏ mực)?

A. Squid

2. Từ nào dưới đây có nghĩa giờ Việt là “tái chế”?

B. Recycle

3. Tin tức nào tiếp sau đây ĐÚNG cùng với câu sau: “Lucy wants a pizza with three toppings: cheese, pepperoni, và pineapple.”?

C. Lucy mong có dứa trên Pizza

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 11: 1B-2C-3A

1. Từ nào tiếp sau đây có nghĩa giờ đồng hồ Việt là “tiền công, tiền lương”?

B. Salary

2. Điền từ phù hợp vào câu sau: “You should buy a new … to play badminton.” (Bạn phải sắm 1 cây vợt mới để chơi ước lông)?

C. Racket

3. What vì we hotline a person who treats people’s teeth?

A. Dentist

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 10: 1B-2C-3A

1. Trường đoản cú nào dưới đây có nghĩa giờ đồng hồ Việt là “tiền”?

B. Money

2. Trường đoản cú nào tiếp sau đây KHÁC NGHĨA với 2 từ bỏ còn lại?

C. Sunglasses

3. Tự nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Năng lượng mặt trời”?

A. Solar energy

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thách thức 9: 1A-2B-3C

1. Trường đoản cú nào tiếp sau đây có nghĩa tiếng Việt là “pháo hoa”?

A. Firework

2. “My mother tongue is Vietnamese”. “Mother tongue” ở đây có tức là gì?

B. Tiếng bà mẹ đẻ

3. Điền từ còn thiếu trong câu sau: “Is your … name è cổ Hoàng Kim? – No, it’s Nguyễn Hoàng Kim”.

C. Full

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo mon 1 thách thức 8: 1A-2C-3C

1. Từ bỏ nào tiếp sau đây có nghĩa giờ Việt là “mừng tuổi”?

A. Lucky money

2. Điền từ tương xứng vào câu sau: “Please be … when you have to use fire khủng cook”?

C. Careful

3. What is the fourth month of the year?

C. April

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo mon 1 thử thách 7

1. Từ nào dưới đây có nghĩa giờ đồng hồ Việt là “người máy”?

A. Robot

2. Where’s the máy vi tính bảng?

C. It is on the table.

3. Trường đoản cú “Smart home” có nghĩa giờ đồng hồ Việt là gì?

C. Căn nhà sáng dạ

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo tháng 1 thách thức 6

1. What is this animal?

B. Penguin

2. Lựa chọn từ có phần trong ngoặc phát âm khác với những từ còn lại?

A. (i)ce

3. Từ bỏ “Lemonade” có nghĩa giờ đồng hồ Việt là gì?

A. Nước chanh

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo mon 1 thử thách 5

1. Điền MỘT chữ cái vào cả 2 chỗ trống để được 1 từ tiếng Anh có tức là “khí cầu”: BALL _ _ N

B. O

2. Xếp để cá vần âm sau và để được tên 1 loại dụng cụ học tập: Y / A / C / R / N /O

C. Crayon

3. How many hours are there in a day?

C. 24

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo mon 1 thách thức 4

1. Điền 1 vần âm và những chỗ trống để đáp ứng nhu cầu từ giờ đồng hồ Anh phù hợp?

C. R

2. Từ bỏ nào sau đây có nghĩa không giống nhất?

B. Tiger

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hải sản”?

C. Seafood

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo mon 1 thử thách 3

1. What is this?

A. A tomato

2. Trường đoản cú nào sau đây chỉ 1 nhiều loại áo?

B. Jacket

3. Cặp tự nào dưới đây KHÔNG tương ứng về nghĩa?

C. Toe – móng tay

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo mon 1 thử thách 2

1. What is this animal?

A. Lion

2. Từ giờ Anh nào tiếp sau đây chỉ 1 nhiều loại đồ uống?

A. Milk

3. Màu như thế nào ko hiện ra trên quốc kì Việt Nam?

C. Blue

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo tháng 1 thách thức 1

1. What is this?

B. Fan

2. Từ bỏ nào tiếp sau đây có tức là “tóc”?

A. Hair

3. Khi ý kiến đề nghị học trò của chính bản thân mình ngồi xuống, cô giáo sẽ nói câu giờ Anh nào?

B. Sit down, please!

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo vòng 7 tuần 5 ngày 04/01

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thách thức 7 ngày 04/01: 1A-2A-3B-4A-5C

1. Điền từ còn thiếu vào nhiều sau: “Son Doong …” (Hang đánh Đoòng)

A. Cave

2. Hình hình ảnh nào sau đây thể hiện cho từ “torch”?

A. 1

3. Dịch nghĩa tiếng Việt câu sau: “Cheese is made from milk”?

B. Phô mai được thiết kế từ sữa.

4. Chọn từ hỏi thích hợp với câu sau: “… is your father’s school?- It’s in Ngo Quyen Street.”?

A. Where

5. Hãy kiếm tìm quầy buôn bán vé phi cơ?

C. Quầy 3

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo vòng 6 tuần 5 ngày 03/01

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thử thách 6 ngày 03/01: 1B-2B-3A

1. Điền từ tương xứng vào khu vực trống: “I usually go mập the zoo … Sunday”.

B. On

2. Điền từ phù hợp vào khu vực trống: “I can …” (Tôi có thể bơi)

B. Swim

3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “It is usually … in winter”

A. Cold

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo vòng 5 tuần 5 ngày 02/01

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo thách thức 5 ngày 02/01: 1B-2A-3C

1. Lựa chọn từ gồm cách phạt âm phần nằm trong ngoắc không giống với những từ còn lại?

B. (h)our

2. Điền 1 chữ cái để ngừng từ sau: HE_RT (trái tim)?

A. A

3. Lúc xếp đặt những chữ mẫu sau thành 1 từ giờ đồng hồ Anh có nghĩa, trường đoản cú ấy mang nghĩa tiếng Việt là gì: S/O/E/H/U?

C. Ngôi nhà

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo vòng 4 tuần 5 ngày 01/01

Đáp án học tiếng Anh cùng Heo thử thách 4 ngày 01/01: 1A-2B-3C

1. Loại trừ 1 chữ cái trong trường đoản cú sau và để được từ gồm nghĩa: ERAMSER (cục tẩy)?

A. M

2. Kiếm tìm hình ảnh tương ứng với trường đoản cú “newspaper”?

B. 2

3. Trường đoản cú nào dưới đây mang nghĩa giờ đồng hồ Việt là “đi bộ”?

C. Walk

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo vòng 3 tuần 5 ngày 31/12

Đáp án học tập tiếng Anh cùng Heo thách thức 3 ngày 31/12: 1C-2B-3B

1. Tìm từ ko cùng nhóm với các từ còn lại?

C. Cooker

2. Điền từ say đắm thống tốt nhất vào câu sau: “My pet is a …”?

B. Rabbit

3. Xét đến nghĩa, trường đoản cú nào sau đây ko thuộc nhóm với những từ còn lại?

B. Fine

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo vòng 2 tuần 5 ngày 30/12

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thử thách 2 ngày 30/12: 1B-2C-3A

1. Cặp từ nào dưới đây KHÔNG tương xứng về nghĩa?

B. Moon – Hải vương vãi Tinh

2. Từ bỏ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ bỏ “Bike”?

C. Bicycle

3. What is this?

A. School bag

Đáp án học tập tiếng Anh thuộc Heo vòng một tuần lễ 5 ngày 29/12

Đáp án học tiếng Anh thuộc Heo thách thức 1 ngày 29/12: 1C-2C-3C

1. Từ bỏ nào khác loại trong số từ sau?

C. Hi

2. Điền từ còn thiếu vào địa điểm trống sau: “Where are you from, Hoa? – … from Vietnam.”

C. I’m

3. Điền từ không đủ vào nơi trống: “I bởi not know this word, I will look up the …”?

C. Dictionary

6. Bí quyết vào Thi học tập tiếng Anh cùng Heo

Cách 1: Ở ô kiếm tìm, gõ Trường học Heo đất, Ấn nhằm vào đồ họa Trường học Heo đất MoMo, kéo tới giao diện Sự Kiện, lựa chọn sự kiện Thi học tiếng Anh cùng Heo nhằm vào thi.

Xem thêm: Thế Nào Là Năng Lượng ? Bài 1 Trang 56 Sgk Sinh Học 10

*
Đáp án học tiếng Anh cùng Heo khu đất MoMo

Cách 2: Ở bối cảnh trang chủ, chọn Heo khu đất MoMo → Vào đồ họa Heo khu đất → lựa chọn Hộp Nuôi Heo → chọn Trường học Heo đất → Sự khiếu nại Thi học tập tiếng Anh thuộc Heo

7. Quà tặng thi học tập tiếng Anh thuộc Heo MoMo

Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ thu được:

50g lương thực cho một câu đáp án đúng; 25g lương thực cho 1 câu giải đáp sai.

Mời các bạn tham khảo các bài viết bổ ích khác trong Mục tài liệu như là:

tại sao nào dẫn tới hiện tượng kỳ lạ nhật thực? 23/12 âm là ngày mấy dương 2022? 28/12 âm là bao nhiêu dương 2022?

.