Sau đấy là đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp thpt năm 2021 (chỉ có mức giá trị tham khảo):

Đáp án môn Địa lý mã đề 301:

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 302

 

 Đáp án môn Địa lý mã đề 303

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 304

 

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 305

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 306

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 307

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 308

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 309

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 310

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 311

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 312

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 313

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 314

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 315

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 316

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 317

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 318

 

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 319

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 320

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 321

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 322

 

Đáp án môn Địa lý mã đề 323

 

 Đáp án môn Địa lý mã đề 324

 

Các mốc xét tuyển đh năm 2021 (dự kiến) như sau:

Thời gian chào làng điểm chuẩn xét tuyển đh (đợt 1): 23/8

Thời gian xét tuyển đh bổ sung: 8/9 - tháng 12/2021


Đáp án đồng ý môn Địa lý thi xuất sắc nghiệp thpt 2021
Đề thi môn Địa lý thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Đề môn Địa lý trong tổ hợp bài thi kỹ thuật Xã hội hoàn toàn nằm trong công tác lớp 12. Đề thi được nhận định khó hơn đề thi xem thêm do cỗ GD-ĐT công bố.


Cách tính điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Theo quy định được cỗ GD-ĐT gửi ra, kết quả bài thi giỏi nghiệp trung học phổ thông sẽ chiếm 70% điểm xét giỏi nghiệp.