Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Toán đa phần là kiến thức 12. Đề thi sẽ reviews tổng quan kỹ năng và kiến thức của thí sinh ngơi nghỉ 3 phần Đại số - Lượng giác - Hình học. Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Toán gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời các bạn cùng theo dõi giải đáp từng mã đề môn Toán trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi Toán THPT non sông 2021 - Đợt 2

Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Toán - Đợt 2Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Toán - Đợt 1

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán - Đợt 2

Đáp án môn Toán - Mã đề 102

1.C2.A3.C4.A5.C6.D7.C8.C9.B10.D
11.B12.D13.C14.D15.A16.D17.A18.D19.D20.C
21.B22.C23.B24.A25.B26.C27.A28.A29.B30.C
31.C32.D33.A34.A35.B36.D37.B38.A39.

Bạn đang xem: Đáp án đề toán đợt 2 2021

40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án môn Toán - Mã đề 110

1.A2.A3.D4.B5.A6.C7.B8.C9.A10.B
11.A12.C13.C14.B15.A16.D17.C18.B19.A20.A
21.B22.A23.A24.B25.D26.D27.A28.D29.A30.C
31.B32.D33.D34.C35.B36.C37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Xem thêm: Lời Bài Hát Westside Squad - Jombie Ft Dế Choắt &Amp; Endless Mp3

...........

Đang cập nhật

Đề thi Toán THPT nước nhà 2021 - Đợt 2
Đáp án thi THPT đất nước 2021 môn Toán của cục GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Toán - Đợt 1

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo. Công ty chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của bộ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Toán - Mã đề 101

1-B2-C3-B4-D5-B
6-D7-C8-C9-D10-C
11-A12-A13-B14-D15-B
16-D17-C18-C19-D20-C
21-A22-A23-A24-D25-C
26-B27-C28-B29-C30-D
31-A32-C33-B34-B35-B
36-C37-C38-B39-D40-D
41-A42-D43-D44-A45-B
46-A47-D48-D49-D50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 102

1-C2-D3-D4-D5-A
6-A7-C8-C9-C10-A
11-B12-D13-A14-B15-D
16-D17-B18-D19-C20-C
21-D22-D23-C24-D25-C
26-D27-B28-D29-C30-C
31-D32-D33-C34-D35-C
36-A37-D38-B39-D40-B
41-B42-A43-A44-A45-A
46-B47-A48-A49-A50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 103

1 -B2 -C3 -C4 -D5 -D
6 -C7 - B8 -A9 -B10 -C
11 -C12 -A13 -C14 -A15 - B
16 -B17 -C18 -D19 -B20 -B
21 -C22 -A23 -A24 -B25 -C
26 -A27 -D28 - A29 -B30 -A
31 - A32 -D33 -D34 - B35 -B
36 - A37 -B38 -A39 - B40 -D
41 -B42 -D43 -B44 -A45 -D
46 -A47 -D48 -B49 -D50 -A

Đáp án môn Toán - Mã đề 104

1-B2-C3-D4-C5-C
6-D7-C8-B9-B10-B
11-C12-C13-B14-C15-C
16-C17-A18-B19-A20-B
21-D22-B23-A24-A25-C
26-A27-D28-B29-A30-D
31-A32-D33-B34-A35-A
36-A37-B38-A39-B40-D
41-A42-B43-D44-A45-B
46-D47-C48-D49-A50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 105

1-A2-B3-A4-D5-D
6-B7-D8-C9-C10-B
11-C12-B13-A14-C15-B
16-C17-B18-A19-C20-B
21-C22-D23-A24-D25-A
26-D27-C28-B29-C30-B
31-C32-D33-D34-B35-A
36-A37-C38-A39-D40-B
41-D42-C43-B44-D45-D
46-B47-C48-A49-A50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 106

1-C2-B3-D4-D5-C
6-A7-B8-A9-C10-C
11-D12-B13-D14-D15-A
16-C17-C18-C19-A20-C
21-D22-D23-C24-B25-D
26-D27-B28-A29-A30-C
31-C32-B33-D34-D35-B
36B37-A38-A39-A40-C
41-A42-B43-D44-D45-B
46-B47-B48-A49-A50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 107

1-A2-C3-C4-A5-D
6-B7-D8-C9-C10-C
11-D12-C13-B14-B15-D
16-B17-C18-B19-C20-A
21-C22-D23-C24-A25-D
26-B27-D28-A29-B30-C
31-C32-D33-C34-C35-D
36-D37-D38-A39-D40-D
41-B42-D43-A44-A45-B
46-B47-D48-A49-D50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 108

1-C2-C3-A4-C5-D
6-B7-A8-B9-C10-C
11-D12-A13-B14-A15-B
16-D17-D18-D19-B20-A
21-B22-B23-B24-D25-A
26-B27-A28-A29-B30-B
31-A32-D33-C34-A35-A
36-C37-D38-C39-D40-D
41-C42-D43-D44-A45-D
46-B47-A48-D49-C50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 109

1. A2. A3. D4. A5. A
6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B
16. A17. B18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24.D25. C
26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A
36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. D43.A44. A45.B
46. C47. A48.C49.C50. B

Đáp án môn Toán - Mã đề 110

1-A2-A3-A4-D5-D
6-B7-A8-A9-C10-D
11-D12-C13-C14-B15-B
16-C17-B18-B19-A20-A
21-B22-B23-A24-B25-B
26-A27-B28-C29-D30-C
31-B32-D33-A34-D35-C
36-D37-C38-A39-C40-A
41-D42-C43-C44-C45-D
46-D47-A48-D49-C50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 111

1-A2-B3-C4-C5-D
6-D7-C8-C9-D10-D
11-D12-B13-B14-B15-C
16-D17-A18-C19-C20-D
21-C22-B23-A24-C25-D
26-A27-B28-C29-B30-D
31-A32-C33-B34-D35-C
36-D37-B38-D39-C40-B
41-D42-A43-B44-C45-C
46-D47-C48-B49-C50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 112

1-C2-C3-B4-D5-A
6-D7-C8-A9-B10-B
11-D12-C13-A14-D15-B
16-B17-C18-A19-C20-C
21-D22-B23-C24-B25-D
26-D27-D28-A29-D30-A
31-C32-D33-A34-C35-D
36-B37-A38-B39-B40-A
41-C42-D43-B44-A45-A
46-B47-C48-D49-B50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 113

1-D2-B3-D4-B5-C
6-C7-D8-D9-B10-A
11-A12-B13-C14-D15-A
16-D17-C18-A19-B20-B
21-A22-B23-C24-A25-A
26-B27-C28-C29-B30-A
31-D32-C33-D34-A35-C
36-C37-B38-B39-D40-A
41-C42-D43-A44-B45-C
46-C47-A48-C49-B50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 114

1-B2-C3-A4-D5-C
6-D7-B8-D9-B10-B
11-C12-D13-B14-A15-D
16-D17-C18-B19-D20-C
21-A22-A23-D24-A25-A
26-B27-D28-B29-A30-A
31-D32-A33-B34-D35-D
36-A37-A38-D39-D40-B
41-A42-D43-B44-A45-B
46-B47-D48-B49-B50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 115

1-A2-C3-A4-D5-D
6-D7-A8-A9-D10-B
11-A12-A13-D14-C15-B
16-C17-A18-A19-A20-B
21-B22-B23-C24-B25-A
26-A27-B28-B29-A30-C
31-C32-B33-C34-C35-B
36-B37-A38-C39-A40-B
41-B42-C43-C44-A45-C
46-C47-B48-A49-C50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 116

1-B2-A3-C4-D5-C
6-C7-A8-A9-C10-D
11-B12-A13-A14-B15-B
16-D17-C18-A19-C20-A
21-D22-D23-A24-B25-C
26-C27-C28-D29-C30-C
31-A32-C33-A34-A35-B
36-C37-B38-B39-C40-A
41-B42-B43-C44-D45-B
46-A47-B48-A49-D50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 117

1-D2-C3-B4-B5-A
6-D7-C8-A9-B10-
11-A12-A13-C14-C15-B
16-D17-C18-C19-D20-A
21-B22-A23-C24-A25-C
26-D27-C28-A29-D30-A
31-B32-A33-C34-A35-D
36-D37-C38-A39-B40-C
41-C42-A43-B44-A45-A
46-D47-A48-C49-C50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 118

1-C2-A3-D4-C5-C
6-D7-A8-A9-B10-A
11-A12-D13-B14-D15-B
16-B17-D18-A19-C20-C
21-B22-B23-D24-A25-B
26-C27-A28-A29-B30-A
31-D32-B33-A34-D35-A
36-C37-A38-B39-A40-A
41-D42-D43-C44-B45-A
46-C47-D48-B49-B50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 119

1-D2-C3-D4-C5-D
6-C7-A8-C9-B10-B
11-C12-A13-D14-C15-D
16-A17-B18-D19-A20-B
21-D22-B23-B24-B25-C
26-A27-D28-A29-C30-C
31-B32-D33-D34-B35-D
36-D37-A38-B39-B40-C
41-C42-A43-D44-A45-C
46-A47-D48-B49-A50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 120


1-B2-A3-B4-A5-D
6-C7-A8-A9-D10-D
11-B12-B13-A14-A15-D
16-C17-C18-D19-A20-C
21-C22-C23-B24-C25-A
26-D27-B28-D29-C30-C
31-A32-B33-C34-C35-B
36-B37-D38-A39-C40-A
41-B42-C43-D44-C45-B
46-D47-A48-B49-C50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 121

1-A2-D3-A4-A5-C
6-C7-C8-C9-A10-C
11-B12-C13-B14-D15-D
16-D17-B18-D19-A20-B
21-C22-B23-C24-C25-B
26-D27-B28-D29-A30-D
31-C32-D33-C34-D35-A
36-D37-C38-B39-B40-B
41-A42-C43-A44-A45-B
46-A47-A48-D49-B50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 122

1-A2-A3-C4-A5-C
6-C7-B8-D9-C10-D
11-D12-A13-B14-A15-B
16-A17-C18-B19-B20-D
21-B22-B23-D24-D25-C
26-C27-D28-B29-D30-B
31-B32-B33-D34-D35-C
36-C37-D38-B39-D40-B
41-D42-D43-C44-B45-B
46-A47-C48-C49-A50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 123

1-B2-A3-B4-C5-B
6-D7-D8-B9-A10-C
11-B12-A13-C14-B15-B
16-C17-D18-C19-D20-A
21-B22-A23-B24-A25-D
26-B27-D28-A29-A30-C
31-D32-A33-D34-C35-C
36-C37-B38-C39-A40-C
41-B42-B43-A44-D45-B
46-A47-B48-D49-C50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 124

1-C2-D3-A4-C5-B
6-D7-B8-A9-C10-D
11-B12-D13-A14-A15-B
16-C17-C18-B19-B20-D
21-D22-C23-D24-D25-C
26-D27-B28-C29-B30-A
31-A32-B33-C34-B35-C
36-D37-C38-C39-C40-D
41-A42-D43-A44-D45-A
46-D47-B48-A49-D50-A

Đề thi Toán THPT quốc gia 2021 - Đợt 1