Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Hóa – Thi giỏi nghiệp thpt 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục và đào tạo và nhóm ngũ chuyên gia giải đề bắt đầu và chính xác nhất.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thptqg 2021


Nội dung bài bác viết

Đề thi thpt Quốc gia môn Hóa năm 2021 lần 2 Đề thi THPT nước nhà 2021 môn Hóa đợt 1 Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Hóa của bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và câu trả lời môn Hóa tốt nghiệp trung học phổ biến năm 2021 thuộc đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file download miễn giá tiền định dạng word, pdf được chúng tôi update kịp thời nhằm giúp học viên 2K3, thầy cô với quý bố mẹ tham khảo, so hiệu quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập tập:

​​​​​​​Đáp án ưng thuận của Bộ Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa

Mời các bạn xem đáp án chấp nhận đề Hoá THPT quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT được chuyên trang bọn chúng tôi update chi tiết tại đây.

Đáp án chính thức của cục đề thi thpt nước nhà 2021 môn hoá học

Đề thi thpt Quốc gia môn Hóa năm 2021 đợt 2

Xem ngay nội dung đề thi môn Hóa THPT tổ quốc năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn chất hóa học mã đề 223 - Lần 2

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa lần 1

Xem ngay văn bản đề thi môn Hóa THPT non sông năm 2021 khá đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi hoá xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 206 - Lần 1

Đề thi hoá giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 201 - Lần 1

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Hóa - Mã đề 205 (Lần 1)

Đề thi hoá giỏi nghiệp thpt 2021 mã đề 207 - Lần 1

Đề thi hoá tốt nghiệp thpt 2021 mã đề 214 - Lần 1

Tham khảo một vài tài liệu ôn luyện:

Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo

Mời những bạn, thầy cô cùng quý bố mẹ cùng tham khảo lời giải, câu trả lời môn Hóa thpt đất nước 2021 cụ thể do team ngũ chuyên gia giải đề của công ty chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT quốc gia môn Hóa có lời giải năm 2021 được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục, đáp án của bộ đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hoá sẽ tiến hành chúng tôi cập nhật ngay khi có tin tức chính thức.

Xem thêm: Bài Tập Về Phân Số Và Các Bài Toán Về Phân Số Lớp 4 : Phép Cộng Phân Số

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 201


41.D

42.A

43.B

44.C

45.B

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.C

52.A

53.A

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.C

60.D

61.C

62.D

63.C

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.B

76.D

77.C

78.B

79.C

80.A


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Hóa - Mã đề 202


41-B 42-A 43-A 44-D 45-C 46-B 47-B 48-C 49-C 50-C
51-A 52-B 53-D 54-D 55-C 56-B 57-C 58-B 59-D 60-D
61-C 62-C 63-B 64-D 65-B 66-A 67-B 68-A 69-B 70-C
71-A 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-D 78-B 79-D 80-A

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Hóa - Mã đề 203


41.C

42.D

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.A

51.D

52.B

53.D

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.D

60.C

61.C

62.B

63.A

64.D

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.D

71.B

72.B

73.A

74.C

75.C

76.A

77.C

78.A

79.C

80.B


Đáp án thi THPT đất nước 2021 môn Hoá - Mã đề 204


41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.D

52.C

53.D

54.C

55.A

56.A

57.B

58.A

59.D

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.D

66.C

67.A

68.B

69.C

70.C

71.A

72.C

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.D

79.A

80.C


Đáp án Hoá THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 205


41-A 42-B 43-C 44-C 45-B 46-C 47-C 48-B 49-D 50-B
51-A 52-C 53-D 54-A 55-B 56-C 57-D 58-B 59-D 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-D 66-B 67-A 68-A 69-B 70-A
71- 72- 73-C 74-A 75-A 76-B 77-A 78-B 79-A 80-C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa - Mã đề 206


41.B

42.C

43.C

44.A

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

70.D

71.B

72.B

73.B

74.D

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

80.D


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Hóa - Mã đề 207


41-C 42-C 43-C 44-D 45-C 46-C 47-A 48-C 49-A 50-D
51-D 52-A 53-D 54-A 55-D 56-A 57-C 58-C 59-A 60-A
61-B 62-C 63-B 64-C 65-B 66-D 67-D 68-D 69-B 70-C
71-D 72-C 73-D 74-A 75-C 76-A 77-B 78-A 79-D 80-C

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp thpt 2021 - mã đề 208


41-C 42-D 43-C 44-C 45-D 46-A 47-D 48-D 49-B 50-A
51-D 52-A 53-C 54-C 55-C 56-D 57-B 58-B 59-C 60-D
61-A 62-A 63-B 64-A 65-B 66-C 67-B 68-C 69-D 70-D
71-B 72-A 73-D 74-B 75-B 76-C 77-A 78-C 79-A 80-B

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp thpt 2021 - mã đề 209


41.C

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.B

61.A

62.D

63.D

64.B

65.D

66.A

67.A

68.C

69.B

70.A

71.D

72.A

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.A


Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp thpt 2021 - mã đề 210


41-B 42-D 43-A 44-A 45-D 46-C 47-B 48-B 49-D 50-C
51-D 52-B 53-B 54-C 55-A 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-C 66-A 67-A 68-A 69-C 70-A
71-C 72-C 73-B 74-A 75-A 76-B 77-C 78-A 79-A 80-A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 211


41-B 42-C 43-D 44-B 45-A 46-D 47-A 48-D 49-C 50-C
51-B 52-B 53-B 54-C 55-B 56- 57- 58- 59-B 60-D
61-C 62-D 63-B 64-A 65-B 66-D 67-D 68-C 69-A 70-A
71-A 72-C 73-D 74-A 75-A 76-C 77-A 78-C 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp thpt 2021 - mã đề 212


41.D

42.A

43.D

44.D

45.D

46.C

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.C

57.B

58.A

59.D

60.D

61.B

62.D

63.C

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B


Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 213


41-C 42-D 43-B 44-C 45-D 46-B 47-C 48-A 49-C 50-B
51-A 52-A 53-A 54-B 55-C 56-B 57-C 58-B 59-B 60-D
61-D 62-C 63-C 64-C 65-A 66-A 67-A 68-D 69-B 70-A
71-A 72-D 73-D 74-A 75-A 76-B 77-C 78-D 79-B 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 214


41-B 42-C 43-A 44-C 45-B 46-A 47-A 48-B 49-C 50-A
51-B 52-D 53-A 54-A 55-A 56-B 57-C 58-A 59-B 60-A
61-B 62-A 63-C 64-D 65-D 66-C 67-C 68-D 69-D 70-B
71-D 72-D 73-C 74-D 75-B 76-D 77-C 78-D 79-C 80-B

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 215


41.C

42.A

43.A

44.B

45.D

46.B

47.D

48.D

49.D

50.C

51.B

52.C

53.A

54.D

55.C

56.C

57.D

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.B

68.B

69.A

70.A

71.C

72.D

73.D

74.B

75.A

76.A

77.D

78.A

79.B

80.B


Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 216


41-B 42-D 43-C 44-D 45-B 46-A 47-C 48-D 49-A 50-A
51-A 52-B 53-D 54-B 55-B 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-A 63-B 64-D 65-B 66-D 67-B 68-D 69-D 70-A
71-D 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-B 78-B 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 217


41.B

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.D

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.D

61.B

62.D

63.D

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.A

70.B

71.D

72.D

73.B

74.B

75.B

76.B

77.A

78.D

79.B

80.B


Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 218​​​​​​​


41-A 42-D 43-D 44-A 45-C 46-C 47-C 48-B 49-A 50-B
51-B 52-C 53-C 54-B 55-D 56-D 57-C 58-A 59-B 60-CA
61-A 62-A 63-C 64-A 65-D 66-A 67-C 68-A 69-A 70-C
71-C 72-D 73-B 74-D 75-D 76-B 77-D 78-B 79-B 80-C

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 219


41. D

42. D

43. C

44. B

45. B

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

51. C

52. A

53. B

54. D

55. A

56. A

57. C

58. D

59. C

60. B

61. B

62. B

63. D

64. B

65. A

66. A

67. B

68. C

69. C

70. C

71. A

72. A

73. A

74. D

75. C

76. B

77. A

78. C

79. A

80. A


Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp thpt 2021 - mã đề 220


41-D 42-B 43-A 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-D 50-B
51-A 52-B 53-D 54-C 55-A 56-A 57-A 58-C 59-A 60-B
61-C 62-D 63-A 64-D 65-C 66-B 67-D 68-C 69-C 70-A
71-D 72-C 73-B 74-C 75-A 76-C 77-B 78-C 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 221


41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D


Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 222


41.C

42.B

43.B

44.A

45.A

46.C

47.C

48.A

49.A

50.D

51.C

52.A

53.C

54.D

55.D

56.C

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.A

68.D

69.C

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.D

77.A

78.D

79.C

80.D


Đáp án đề thi Hoá xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 - mã đề 223


41-A 42-D 43-A 44-C 45-C 46-D 47-B 48-A 49-A 50-A
51-D 52-A 53-D 54-D 55-B 56-D 57-C 58-A 59-B 60-B
61-B 62-A 63-A 64-C 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-C
71-B 72-D 73-A 74-D 75-B 76-B 77-D 78-A 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp thpt 2021 - mã đề 224


41. A

42. A

43. C

44. C

45. D

46. B

47. D

48. C

49. C

50. D

51. A

52. B

53. D

54. D

55. C

56. C

57. A

58. D

59. C

60. C

61. B

62. C

63. A

64. A

65. C

66. B

67. A

68. A

69. B

70. A

71. A

72. D

73. B

74. D

75. B

76. B

77. D

78. D

79. B

80. B


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT giang sơn năm 2021 khác:

Tham khảo một số tài liệu ôn luyện:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Hóa, các bạn còn có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn giải các đề thi thpt Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Sinh, Địa,… cùng những môn học khác sẽ được cập nhật tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài đặt về đề thi trung học tập phổ thông Quốc gia 2021 môn Hóa có đáp án, cung ứng tải file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!