Cập nhật đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Toán (Full các mã đề). Chiều 7/7, các thí sinh lao vào môn thi đồ vật hai của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 – môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời hạn làm bài bác 90 phút.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán


Chiều 7/7, thí sinh liên tục làm bài xích thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 môn Toán. Giờ phạt đề là 14h20 và các thí sinh bắt đầu làm bài bác từ 14h30.

Đề thi môn Toán và lưu ý đáp án môn Toán sẽ liên tục được update dưới đây.

Xem thêm: Sách Bài Tập Giải Sách Bài Tập Toán 12 Cơ Bản, Bài 3: Ứng Dụng Của Tích Phân Trong Hình Học

Tham khảo lời giải đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Toán trường đoản cú Ban trình độ chuyên môn Tuyensinh247Mã đề: 101

1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C
11. C12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. B28. B29. B30. A
31. C32. D33. B34. B35. A36. C37. A38. A39. A40. B
41. D42. D43. B44. A45. C46. D47. C48. D49. D50. A

Mã đề: 102

1. C2. D3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. C10. A
11. B12. D13. A14. B15. D16. D17. B18. D19. C20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. A27. D28. B29. B30. B
31. A32. C33. C34. B35. B36. C37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. A48. B49. B50. C

Mã đề: 103

1. B2. C3. C4. D5. C6. C7. B8. A9. B10. C
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. C22. A23. A24. B25. C26. A27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. D34. B35. B36. A37. B38. A39. C40. D
41. B42. D43. B44. A45. D46. A47. D48. B49. D50. A

Mã đề: 104

1. B2. C3. D4. C5. C6. D7. C8. B9. B10. B
11. C12. C13. B14. C15. C16. C17. A18. B19. A20. D
21. D22. B23. A24. A25. C26. A27. D28. B29. A30. D
31. A32. D33. B34. A35. A36. A37. B38. A39. B40. B
41. A42. B43. D44. B45. D46. B47. B48. B49. A50. D

Mã đề: 105

1. A2. B3. B4. D5. D6. B7. D8. C9. C10. B
11. C12. B13. A14. C15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. D23. A24. A25. D26. D27. C28. B29. D30. B
31. D32. C33. C34. B35. A36. A37. C38. C39. D40. D
41. D42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 106

1. C2. B3. D4. D5. C6. A7. B8. B9. C10. C
11. D12. B13. D14. D15. A16. C17. C18. C19. A20. C
21. B22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. B40. B
41. A42. B43. B44. D45. B46. A47. B48. A49. A50. D

Mã đề: 107

1. A2. C3. C4. A5. D6. B7. C8. D9. C10. C
11. D12. D13. B14. B15. D16. B17. C18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. A25. D26. B27. D28. A29. B30. C
31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. D38. A39. A40. B
41. C42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. A50. B

Mã đề: 108

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. B9. C10. C
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. D19. B20. A
21. B22. B23. A24. D25. A26. B27. A28. A29. B30. A
31. A32. D33. B34. A35. B36. D37. A38. D39. B40. D
41. C42. B43. D44. A45. D46. B47. A48. D49. B50. D

Mã đề: 109

1. A2. A3. D4. A5. A6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B16. A17. B18. A19. D20. B
21. B22. C23. C24. D25. D26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. C43. A44. A45. C46. D47. B48. A49. A50. C

Mã đề: 110

1. A2. A3. A4. D5. D6. B7. A8. A9. C10. D
11. D12. C13. C14. B15. B16. C17. B18. B19. A20. A
21. B22. B23. A24. B25. B26. A27. B28. C29. D30. C
31. B32. D33. A34. D35. C36. D37. C38. A39. C40. A
41. D42. D43. C44. C45. D46. D47. C48. D49. C50. A

Mã đề: 111

1. A2. B3. C4. C5. D6. D7. C8. C9. D10. D
11. D12. B13. B14. B15. C16. D17. A18. C19. C20. D
21. C22. B23. A24. C25. D26. A27. B28. C29. B30. D
31. A32. C33. B34. D35. D36. D37. B38. D39. C40. B
41. D42. C43. B44. B45. C46. B47. D48. B49. C50. C

Mã đề: 112

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C8. A9. B10. B
11. D12. C13. A14. D15. B16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. C24. D25. B26. D27. D28. A29. D30. A
31. C32. D33. A34. C35. D36. B37. A38. B39. D40. B
41. C42. C43. C44. A45. A46. B47. C48. D49. B50. A

Mã đề: 113

1. D2. B3. B4. A5. B6. C7. D8. D9. B10. A
11. A12. B13. C14. D15. A16. D17. C18. A19. B20. B
21. A22. B23. C24. A25. A26. B27. C28. C29. C30. A
31. A32. C33. C34. A35. C36. C37. C38. B39. B40. B
41. A42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. B49. A50. B

Mã đề: 114

1. B2. C3. A4. D5. C6. D7. B8. D9. B10. B
11. C12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. D24. A25. A26. B27. D28. B29. B30. A
31. D32. A33. B34. D35. D36. A37. A38. D39. D40. A
41. A42. A43. B44. A45. B46. B47. D48. B49. B50. A

Mã đề: 115

1. A2. C3. A4. D5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. A18. A19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. A27. B28. B29. A30. C
31. C32. B33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. A40. D
41. B42. C43. C44. A45. C46. C47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 116

1. B2. A3. C4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. D
11. B12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. C19. A20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. D27. C28. D29. A30. C
31. C32. C33. A34. A35. A36. C37. D38. C39. A40. A
41. D42. A43. D44. A45. D46. D47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 117

1. D2. C3. B4. B5. A6. D7. C8. A9. B10. C
11. A12. A13. A14. C15. B16. A17. C18. C19. D20. A
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. C28. A29. D30. C
31. D32. A33. A34. C35. D36. D37. C38. C39. D40. D
41. A42. C43. D44. D45. A46. D47. B48. D49. D50. A

Mã đề: 118

1. C2. A3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. B10. A
11. A12. D13. B14. D15. C16. B17. B18. A19. C20. C
21. D22. B23. D24. A25. B26. C27. B28. A29. B30. C
31. B32. B33. A34. D35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. D42. D43. C44. B45. A46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề: 119

1. D2. C3. C4. D5. D6. C7. A8. C9. B10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. A17. B18. D19. A20. D
21. D22. B23. B24. B25. C26. A27. D28. A29. C30. C
31. B32. B33. D34. C35. A36. B37. A38. D39. A40. B
41. C42. D43. D44. B45. C46. A47. D48. B49. A50. B

Mã đề: 120

1. B2. A3. A4. B5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. C12. B13. A14. A15. D16. D17. C18. C19. D20. D
21. C22. C23. D24. C25. A26. D27. B28. D29. A30. A
31. B32. D33. D34. C35. C36. D37. B38. A39. A40. C
41. C42. B43. C44. A45. C46. D47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 121

1. A2. D3. A4. A5. C6. D7. C8. C9. A10. C
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. B18. D19. A20. B
21. C22. B23. C24. C25. B26. D27. B28. D29. A30. D
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. B39. B40. A
41. A42. C43. A44. B45. B46. A47. A48. D49. B50. A

Mã đề: 122

1. A2. A3. C4. A5. C6. C7. B8. D9. C10. D
11. D12. C13. B14. A15. B16. A17. C18. B19. B20. D
21. B22. B23. D24. D25. C26. C27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. B34. C35. B36. B37. C38. D39. D40. A
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề: 123

1. B2. A3. D4. C5. B6. D7. D8. B9. A10. C
11. B12. A13. C14. B15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. B22. A23. B24. A25. D26. B27. D28. A29. A30. C
31. D32. A33. C34. D35. C36. D37. B38. C39. D40. B
41. D42. A43. A44. D45. C46. A47. B48. D49. C50. D

Mã đề: 124

1. C2. D3. A4. C5. B6. D7. B8. A9. C10. B
11. B12. D13. A14. A15. B16. C17. C18. B19. B20. D
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. C29. B30. A
31. A32. B33. C34. B35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. A42. D43. A44. D45. B46. D47. B48. A49. D50. A

Trước đó, sáng sủa 7/7, những thí sinh dự thi xuất sắc nghiệp Trung học ít nhiều năm 2021 đã kết thúc môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian 120 phút.