Kỳ thi THPT non sông 2022, các thí sinh tham gia dự thi sẽ buộc phải làm các bài: Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ với 2 bài bác thi tổ hợp Khoa học thoải mái và tự nhiên và công nghệ xã hội. Bài thi tổ hợp Khoa học thoải mái và tự nhiên gồm 3 môn: thứ Lý, Hóa học, Sinh học. Sau đây là Đề thi tham khảo môn tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 - Đáp án nhắc nhở đề thi minh họa môn tổng hợp KHTN, mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi khtn thpt quốc gia 2021


Đáp án Đề minh họa 2022

I. Đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 môn thiết bị lýII. Đáp án đề xem thêm 2022 môn Sinh họcIII. Đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 môn Hóa học

I. Đáp án đề xem thêm 2022 môn đồ dùng lý

1. Đáp án đề minh họa Lý 2022

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. D

11. D

12. C

13. A

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B


22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. C

32. A

33. A

34. C

35. A

36.

37.

38.

Xem thêm: Cẩm Nang Tut Là Gì? Cẩm Nang Tut Trick Facebook Là Gì

39.

40. D

2. Đề minh họa 2022 đồ vật lý
II. Đáp án đề xem thêm 2022 môn Sinh học

1. Đáp án đề minh họa môn Sinh học tập 2022

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91A101C111A
82D92B102D112D
83D93B103B113A
84D94B104D114B
85B95D105A115B
86C96B106B116A
87D97D107A117B
88C98D108A118A
89C99A109A119C
90D100D110C120A

2. Đề minh họa 2022 môn Sinh


III. Đáp án đề xem thêm 2022 môn Hóa học

1. Đề tham khảo môn Hóa 2022

41.A

42.B

43.B

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.C

55.B

56.A

57.C

58.C

59.C

60.A

61.D

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.C

68.D

69.A

70.D

71.D

72.B

73.Đ

74.C

75.C

76.D

77.B

78.C

79.C

80.B

2. Đề xem thêm môn Hóa 2022*
Lớp 12