Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của bộ GD giải bỏ ra tiết tự câu 1 mang lại câu 50. Bí quyết giải, so sánh cặn kẽ từng câu dễ hiểu.Có dịch nghĩa từ bỏ mới, lý giải câu đúng, câu sai. 2 bài bác đọc hiểu cũng khá được dịch nghĩa.File gồm trăng tròn trang cả đề, vui tươi tải file PDF tương đối đầy đủ ở liên kết cuối bài xích viết

Question 8: For the last trăng tròn years, we ______ significant changes in the world of science and technology.A. Witness B. Have witnessed C. Witnessed D. Are witnessingĐáp án B: tín hiệu của thì lúc này hoàn thành: For + khoảng thời hạn xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to do domestic chores thanks to ______ invention of labour-saving devices.A. The B. A C. An D. SomeĐáp án ALoại D vị invention tại chỗ này số ítLoại B vị nếu cần sử dụng thì yêu cầu dùng anLoại C bởi mạo từ bỏ an chỉ áp dụng khi lần u đ cập đến sự vật và fan nghe chưa chắc chắn gì về việc vậtđó.Chọn A: do khi nhắc tới “invention of labour-saving devices” (sự sáng tạo ra các thiết bị tiết kiệm chi phí sức lao động) fan nghe đã tưởng tượng ra đó là sự phát minh ra hồ hết thiết bị gì ( sản phẩm giặt, thứ hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. More & more B. The more and the moreC. The most và the most D. Most and mostĐáp án ACấu trúc đối chiếu kép cùng một tính từ:– Tính từ/Trạng từ ngắn:S + V + adj/ adv + er + and + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng tự dài:S + V + more & more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. There were how many students B. How many students there wereC. Were there how many students D. How many students were thereChuyển tự câu thẳng Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”sang câu gián tiếp cần sử dụng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.A. Having graduated B. Lớn have graduatedC. Being graduated D. To lớn be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that phân tách ở thì QK thì khi đưa câu tiêu cực ta dùng: khổng lồ have + V(PII)

Question 13: Many rare & precious species are now ______ the verge of extinction.A. In B. From C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) trên bờ tốt chủng

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của cục GD giải đưa ra tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Đáp án đề minh họa 2017 lần 2

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t vày that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn cấm kị thếB. Chẳng sao đâuC. Không tồn tại gìD. Nó vô nghĩa.Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting và educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you khổng lồ say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana cùng Jenifer đang nói về quyển sách mà người ta vừa bắt đầu đọc– Hana: “Quyển sách này thiệt sự độc đáo và mang tính giáo dục.”– Jenifer:A. Tớ đam mê nóB. Bạn thật giỏi khi nói vậyC. Tớ không thể gật đầu đồng ý hơn (thể hiện tại sự đồng tình)D. Đừng nhắc tới nó.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Vũ Nương, Top 6 Bài Phân Tích Vẻ Đẹp Của Vũ Nương Siêu Hay

Question 26: I really believe my letter came as a great surprise to John.A. John might be very surprised to receive my letter.B. John might have been very surprised khổng lồ receive my letter.C. John must be very surprised lớn receive my letter.D. John must have been very surprised lớn receive my letter.Đáp án DĐoán về thừa khứ (came as a great surprise) + gồm từ believe-> sử dụng cấu trúc: must have been + PII: chắc hẳn là ….

ĐỀ MINH HỌA thpt QUỐC GIA 2017 môn giờ đồng hồ Anh lần 2 bao gồm đáp án giải chi tiết

*
*
*
*
*

Giải chi tiết đề minh họa môn giờ đồng hồ Anh THPT quốc gia 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời bài viết liên quan 1 số đề có lời giải chi tiết