1. Đáp án thi trắc nghiệm Bác Hồ với Thái Bình trên internet - Tuần 2

Dành cho đối tượng là Sinh viên, Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và các tầng lớp nhân dân

Bài thơ của Văn hóa Công giáo Thái BìnhNước mắm làm bằng tômKhung ảnh bằng lụa, do nhà Dục Anh Công giáo thêuCủ khoai, trái bí to nhất tỉnh

Câu 2: Để tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người và giảm số hộ nghèo là?

Thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/năm trở lên; giảm 3/4 số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/2 số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm trở lên; giảm 2/3 số hộ nghèo so với năm 2020

Câu 3: Hồ Chủ tịch đã gửi Thư khen Nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình, tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc một hecta vào năm nào?

Năm 1968Năm 1969Năm 1967Năm 1966

Câu 4: Huyện nào được Bác Hồ gửi Thư khen là huyện thanh toán nạn mù chữ đầu tiên trên miền Bắc

Huyện Tiền HảiHuyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Huyện Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)Huyện Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay)

Câu 5: Làng Nguyên Xá (Đông Hưng) nơi có phong trào du kích chiến tranh mạnh, đánh thắng nhiều trận càn của địch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Bác Hồ tặng phần thưởng gì?

Cờ thêu 5 chữ “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”Cờ “Nguyên Xá anh hùng”Bảng vàng “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”Thư khen “Làng Nguyên Xá anh hùng”

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ Ba, Thái Bình bước vào năm đầu của kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, Hồ Chủ tịch đã về thăm và nói chuyện với đại biểu nhân dân toàn tỉnh, Bác khen Thái Bình có sáng kiến gì?

*
“Sạch đường tốt lúa”“Sạch làng tốt ruộng”“Sạch đường tốt ruộng”“Sạch làng tốt lúa”

Câu 7: Lần thứ Năm Bác Hồ về thăm Thái Bình, trong bài nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình, Bác căn dặn các hợp tác xã nông nghiệp đều phải

Đoàn kết chặt chẽTài chính công khaiCả 3 phương ánThực hành dân chủ

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho quân và dân huyện Thụy Anh vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 05 - 11 - 1962Ngày 02 - 11 - 1965Ngày 05 - 11 - 1960Ngày 02 - 11 - 1960Phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu nướcPhong trào đấu tranh của công nhânPhong trào đấu tranh của nông dânPhong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên

Câu 10: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Bạn hãy cho biết chủ trương trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

Đại hội lần thứ VIIĐại hội lần thứ VIĐại hội lần thứ VIIIĐại hội lần thứ V

Câu 11: Trong bài: “Những thủ đoạn của đế quốc Pháp” được Bác viết năm 1931, Thái Bình là một trong những địa phương có phong trào cách mạng phát triển được Nguyễn Ái Quốc đề cập đến trong bài viết. Bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

Phong trào đòi tự do, dân chủPhong trào chống thuếPhong trào cách mạng của công nhânCác tổ chức quần chúng, chi bộ đảng phát triển ở các thôn, làng, với 8 chi bộ làng, 3 chi bộ thanh niên cộng sản, 270 nông dân

Câu 12: Ngày 20 tháng 12 năm 1966, Bác Hồ gửi Thư khen xã viên và cán bộ hợp tác xã của địa phương nào đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc?

Hợp tác xã Lộng Khê, huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ ngày nay)Hợp tác xã Vũ Thắng, huyện Vũ TiênHợp tác xã Tân Phong, huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Hợp tác xã Trình Nhất, huyện Kiến Xương

Câu 13: Với những thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bạn hãy cho biết ngày, tháng, năm Nhà nước trao tặng

Câu 14: Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ năm 2011 đến 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình các khóa đã ban hành mấy Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới?

1 nghị quyết chuyên đề4 nghị quyết chuyên đề2 nghị quyết chuyên đề3 Nghị quyết chuyên đề

Câu 15: Để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định là?

Có 90% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCó 70% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCó 100% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCó 80% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình tuần 2 - Học sinh

Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư khen và thưởng cho 41 giáo viên dạy giỏi và 197 học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình vào năm nào?

Năm 1967Năm 1961Năm 1969Năm 1966

Câu 2: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..., song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Em hãy cho biết câu nói đó được Bác viết trong tác phẩm nào và vào thời gian nào?

Câu 3: Nguyễn Aí Quốc viết tác phẩm: “Lịch sử nước ta” vào năm nào?

1940194319411942

Câu 4: Em hãy cho biết, thân mẫu Bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan, bà mất vào năm nào? ở đâu?

1898, Nghệ An1911, Bình Định1921, Hà Tĩnh1901, Huế

Câu 5: Ngày 10 tháng 5 năm 1956 nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, em Ngô Nam xã Đào Tạo, huyện Phụ Dực (nay là Quỳnh Phụ) đã gửi thư chúc thọ và tặng Bác Hồ một vật phẩm. Em hãy cho biết tặng phẩm đó là gì?

Củ su hào do em tăng giaMột tấm vảiMột tấm lụaMột chiếc nón lá

Câu 6: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức cách mạng nào tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

Hội liên hiệp thuộc địaĐảng Cộng Sản Việt NamCộng sản đoànHội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 7: Em hãy cho biết đây là bài thơ Bác viết về địa danh nào? Vào thời điểm nào?

Núi cõng con đường mòn

Cha thì cõng con theo

Núi nằm ì một chỗ

Cha đi cúi lom khom

Đường bám lì lưng núi

Con tập chạy lon ton

Cha siêng hơn hòn núi

Con đường lười hơn con.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi bác hồ với thái bình

Bài thơ tả về Đèo Ngang, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình đi vào Huế lần đầu tiên năm 1895Bài thơ tả về núi Ba Vì ở Sơn Tây năm 1947Bài thơ tả về núi rừng Việt Bắc năm 1954Bài thơ tả về núi ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc năm 1941

Câu 8: Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” vào ngày tháng năm nào?

Câu 9: Em hãy cho biết, huyện Bình Khê, nơi cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?

Phan ThiếtQuảng NgãiBình ĐịnhQuảng Nam

Câu 10: Em hãy cho biết, khi bị bắt ở Hồng Kông vào tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?

Nguyễn Tất ThànhNguyễn Sinh CungHồ Chí MinhTống Văn Sơ

Câu 11: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) Người đã lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động tại đây từ tổ chức nào?

Hội phục ViệtTâm Tâm xãĐảng Thanh niên.Cộng sản đoàn

Câu 12: Em hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Ba và lần thứ Tư vào tháng, năm nào?

Lần thứ Ba (tháng 9/1958), lần thứ Tư (tháng 8/1962)Lần thứ Ba (tháng 8/1957), lần thứ Tư (tháng 6/1964)Lần thứ Ba (tháng 10/1958), lần thứ Tư (tháng 3/1962)Lần thứ Ba (tháng 10/1959), lần thứ Tư (tháng 3/1963)

Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Câu 14: Em hãy cho biết, Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 15: Em hãy cho biết “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng ra đời trong dịp nào?

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong, năm 1961Trong Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc 1959Nhân dịp Tết Trung thu 1947Nhân dịp Tết Trung thu 1961

3. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình dành cho CB, CC, VC - Tuần 1

Câu 1: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 2: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

Cây tùng, cây khế.Cây ổi Bo, cây hoa lan.Cây hoa lan, cây vạn tuế.Cây vạn tuế, cây tùng.

Câu 3: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)

Câu 4: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Câu 6: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

4 lần6 lần3 lần5 lầnTân Phong (Vũ Thư).Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 20 - 3 - 1963Ngày 20 - 3 - 1962Ngày 20 - 3 - 1949Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

1958195319521950

Câu 10: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 11: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Câu 12: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Ngày 18 - 4 - 1963Ngày 18 - 4 - 1962Ngày 18 - 4 - 1965Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 13: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

Lần thứ TưLần thứ NămLần thứ NhấtLần thứ HaiNguyễn Thị Chiên.Lê Thị Tuyển.Hoàng Ngân.Lê Thị Mận.

Câu 15: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Đường Cách mệnh.Thường thức chính trị.Tuyên ngôn Độc lập.Điều lệ vắn tắt của Đảng.

4. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác - Học sinh (Bộ số 1)

Bảng dành cho khối THPT

Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)Tân Phong (Vũ Thư).

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 20 - 3 - 1962Ngày 20 - 3 - 1963Ngày 20 - 3 - 1949Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.

Câu 4: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Câu 5: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)

Câu 7: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Ngày 18 - 4 - 1965Ngày 18 - 4 - 1963Ngày 18 - 4 - 1962Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

1952195319581950

Câu 9: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

Lần thứ TưLần thứ NămLần thứ HaiLần thứ Nhất

Câu 10: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 11: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.Cả 3 đáp án trên.Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.Hoàng Ngân.Lê Thị Tuyển.Lê Thị Mận.Nguyễn Thị Chiên.

Câu 13: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

4 lần3 lần6 lần5 lần

Câu 14: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Đường Cách mệnh.Thường thức chính trị.Điều lệ vắn tắt của Đảng.Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 15: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

Cây hoa lan, cây vạn tuế.Cây ổi Bo, cây hoa lan.Cây tùng, cây khế.Cây vạn tuế, cây tùng.

5. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác - Học sinh (Bộ số 2)

Câu 1: Bác Hồ đã ở nước Anh trong khoảng thời gian nào?

Cuối năm 1912 đến đầu năm 1916.Cuối năm 1911 đến đầu năm 1915.Cuối năm 1913 đến đầu năm 1919.Cuối năm 1913 đến đầu năm 1917.

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Nhất vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 3: Tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Phạm Thế Trường, 14 tuổi ở xã Bách Thuận, huyện Thư Trì (nay là Vũ Thư). Em hãy cho biết thành tích của Phạm Thế Trường đạt được là gì?

Nhặt được của rơi trả người bị mất.Giúp bạn vượt qua khó khăn.Thi đỗ nhất tỉnh.Dũng cảm cứu được hai người bị đắm thuyền giữa dòng sông Hồng.

Câu 4: Ngày 23 tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Bùi Ngọc Nhân, 12 tuổi học sinh lớp 5B, trường cấp II Lê Lợi, huyện Kiến Xương. Em hãy cho biết thành tích của em Bùi Ngọc Nhân đạt được là gì?

Vượt qua khó khăn.Thi đỗ nhất huyện.Nhặt được của rơi trả người bị mất.Dũng cảm cứu các em nhỏ và chữa cháy khi máy bay địch bắn phá.

Câu 5: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

Câu 6: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được tiếp xúc với khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái tại nơi nào?

Tại lớp dự bị (préparatoire) trường tiểu học Pháp – bản xứ ở thành phố Vinh (Nghệ An).Tại lớp trung đẳng (lớp nhì) (cours moyen) tại Trường Quốc học Huế.Tại lớp dự bị (préparatoire) Trường tiểu học Pháp – Việt tỉnh Thừa Thiên Huế.Tại lớp cao đẳng (lớp nhất – cours supérieur), tại Trường tiểu học Pháp – Việt Quy Nhơn.

Câu 7: Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái quốc đã gửi bản Yêu sách 8 điểm của Nhân dân An Nam (Việt Nam) đến Hội nghị hòa bình Vécxây (Pháp). Bạn hãy cho biết thời gian Nguyễn Ái quốc gửi bản Yêu sách đó?

Câu 8: Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

50 quốc gia.40 quốc gia.hơn 30 quốc gia.20 quốc gia.

Câu 9: Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.Trường Quốc học Huế.Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

Câu 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Hai vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 11: Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An.Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An.

Câu 12: Tên gọi “Nguyễn Ái Quốc” xuất hiện đầu tiên trên tạp chí hay tác phẩm nào dưới đây?

Trên Báo nhân đạo Pháp.Trên cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.Trên Báo Người cùng khổ.Trên Bản Yêu sách của Nhân dân An Nam.

Câu 13: Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào?

Câu 14: Công việc Bác Hồ làm trên Tàu Amiral Latouche Tréville khi rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước?

Lao công.Đầu bếp.Phụ bếp.Lái tầu.

6. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình

* Thời gian tổ chức cuộc thi:

* Nội dung thi gồm:

- Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu những bài nói, bài viết của Bác, những lời dạy của Bác dành cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình gắn với sự kiện 5 lần Bác Hồ về thăm Thái Bình.

- Tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình với Bác.

- Một số thành tựu nổi bật của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình trong 55 năm thực hiện lời Bác dạy.

Xem thêm: Thế Nào Là Logic Teenfic Là Gì Đó Không Thể Mô Tả Bằng Lời Của Tớ

- Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay để hiện thực hóa lời căn dặn của Người: Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

* Hình thức thi: