Học giờ đồng hồ Trung qua bài hát Đáp án của người sử dụng 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời giờ Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm giờ đồng hồ Việt cùng dịch nghĩa


Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá"àn – A Nhũng 阿冗

Lời bài xích hát Đáp án của bạn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu nhón nhén néng sùshuōdể xủy sư phân tách chiêu không dang ủa dể hái chai lu thanh lịch mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ trái đất này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để buông bỏ ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn cài đặt dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu ớt đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti không thấu tri tai pái châu phân chia sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu chờ ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, bao phủ lấy cầu vồng, dũng mãnh bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ mãng cầu tao quang huây duê cua hây an tả p"ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sủa sớm hừng đông sẽ chiếu qua bóng tối, đập tan đông đảo sự sốt ruột tôi sẽ tìm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni không quang chiêu truy xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tung pu chai cu chảy pu chai cu tanDẫu bắt buộc đi ngược sáng để xua tung bóng đêm, bỏ đi toàn bộ gánh nặng, sẽ không thể cô đơn, không hề lẻ loi

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rón rén néng sùshuōdể xủy sư chia chiêu chưa dang ủa dể hái chai lu quý phái mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ trái đất này đó là như vậy, tôi vẫn bước tiến trên đường, không người nào để loại trừ ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn tải dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ hoàn toàn có thể trầm mặc, nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi, mà lại chẳng dám yếu đuối đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti chưa thấu tri tai pái châu phân chia sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu đợi ban mai, gật đầu mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, ôm siết lấy cầu vồng, kiêu dũng bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ na tao quang quẻ huây duê cua hây an tả p"ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên thẳng qua bóng tối, đập tan phần nhiều sự lúng túng tôi sẽ kiếm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni không quang chiêu truy nã xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tan pu chai cu chảy pu chai cu tanDẫu bắt buộc đi ngược sáng để xua tung bóng đêm, vứt đi toàn bộ gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không thể lẻ loi

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p"ua i tria bự chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sớm hừng đông sẽ chiếu thẳng qua bóng tối, đập tan mọi sự thấp thỏm tôi sẽ tìm kiếm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ānnả p"a dao ni chưa quang chiêu truy xan hây anDẫu nên đi ngược sáng nhằm xua tan bóng đêm

有一万种的力量淹没孤单不再孤单yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdāndẩu i oan chủng tơ li leng den thiết lập cu chảy pu chai cu tancó vô vàn nguồn mức độ mạnh, dấn chìm cô đơn, không hề cô đơn

(也许世界就这样)( yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng )( dể xủy sư phân chia chiêu chưa dang )Có lẽ núm giới chính là như vậy

(我也还路上)( wǒ yě hái zài lù·shang )( ủa dể hái chai lu thanh lịch )Tôi vẫn bước đi trên đường

(没有人能诉说)( méi·yǒu rén néng sùshuō )( mấy dẩu rấn nấng xu sua )Không gồm ai thuộc trút bầu tâm sự

(也许我只能沉默)( yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò )( dể xủy ủa chử nấng trấn cài đặt )Có lẽ tôi chỉ có thể trầm lặng

(眼泪湿润眼眶)( yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng )( dẻn lây sư ruân dẻn khoang )nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi

(可又不甘懦弱)( kě yòu bùgān nuòruò )( khửa dâu pu can nua rua )nhưng không dám yếu đuối