+ Hàm số (y = sin x) tất cả đạo hàm (forall ;x in R) và ((sin x)" = cos x) ; 

+ Hàm số (y = cos x) có đạo hàm (forall ;x in R) và ((cos x)" = -sin x);

+ Hàm số (y = an x) tất cả đạo hàm (forall ;x e fracpi 2 + kpi ,;;k in ) và (( an x)" = dfrac1cos^2x); 

+ Hàm số (y = cot x) bao gồm đạo hàm (forall ;x e kpi ,;;k in ) và ((cot x)" = - dfrac1sin^2x) 

3. Bảng tổng hòa hợp đạo hàm của hàm con số giác 

((sin x)" = cos x)

((sin u)" = (cos u).u" = u".cos u)

((cos x)" = -sin x)

((cos u)" = (-sin u).u" = -u".sin u)

(( an x)" = dfrac1cos^2x)

(( an u)" = dfracu"cos^2u)

((cot x)" = - dfrac1sin^2x)

((cot u)" = - dfracu"sin^2u)

 
Bạn đang xem: Đạo hàm tan

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp trabzondanbak.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng trabzondanbak.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Học Sinh Giỏi, Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Nhất

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép trabzondanbak.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.