$$eginalign(1) và Leftrightarrow frac-sin x sin x - cos x cos xsin^2 x \& Leftrightarrow frac-sin^2 x - cos^2 xsin^2 x \& Leftrightarrow frac- left( sin^2 x + cos^2 x ight)sin^2 x \& Leftrightarrow frac-1sin^2 x \& Leftrightarrow -frac1sin^2 xendalign$$

Kết quả được suy ra từ công thức lượng giác,

$$sin^2 x + cos^2 x = 1$$
Bạn đang xem: Đạo hàm cot


Mr. Miệt Zườn
đã đăng 3.7 năm kia bởi
*
Mr. Miệt Zườn • 320
đã bổ sung cập nhật 3.7 năm ngoái bởi
*
Zootopia ♦ 60
Không quành anh như Hải Phòng
thêm bình luận...
1
Hiếu Khanh • 30 sẽ đăng:

Áp dụng công thức,

$$cot x = frac1 an x$$

Tính đạo hàm của $cot x$ tương tự tính đạo hàm của $frac1 an x$ như sau,

$$eginaligny" và = left < frac1 an x ight>" \& = frac1" cdot an x - 1 cdot ( an x)" an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) left( fracsin^2 xcos^2 x ight) \& = frac-1cos^2 x cdot fraccos^2 xsin^2 x \& = frac-1sin^2 xendalign$$Hiếu Khanh
đã đăng 3.7 thời gian trước bởi
*
Hiếu Khanh • 30

đã bổ sung 3.7 năm kia bởi
*
Hiếu Khanh • 30
thêm bình luận...
các bạn chưa đăng nhập, vui vẻ đăng nhập nhằm thêm câu trả lời.
bạn đang thắc mắc? Ghi thắc mắc của chúng ta và đăng ở cơ chế cộng đồng (?)
chứng minh đạo hàm cos2x=-2sinx
chứng minh đạo hàm của $a^x$ bởi $a^x ln(a)$?
chứng tỏ đạo hàm của sin x bằng cos x?
Làm gắng nào để chứng minh công thức đạo hàm của hàm hợp?
chứng minh đạo hàm của $sec(x)$ bằng $sec(x) an(x)$?
chứng tỏ công thức đạo hàm $(ln u)' = fracu'u$?
Đạo hàm của 0 là gì?
Làm ráng nào để chứng minh $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ cùng với $a + b + c = 0$?
× nhấp chuột ngoài cửa sổ để nghe ở chế độ nền hoặc lựa chọn dấu × để ra khỏi
NỘI DUNG
GIÚP ĐỠ
trabzondanbak.com


Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày 26 3, Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Hoạt Động Phổ Biến

sử dụng nội dung bên trên website đồng nghĩa với câu hỏi bạn gật đầu đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản của bọn chúng tôi. © 2019 - trabzondanbak.com