trabzondanbak.com ra mắt đến các em học viên lớp 10 nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác, nhằm mục tiêu giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Đẳng thức lượng giác

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác:Chứng minh đẳng thức lượng giác. Thực hiện công thức nhân đôi hoặc hạ bậc phối kết hợp việc review quan hệ bội chẵn giữa những cung và các bậc. BÀI TẬP DẠNG 4. Ví dụ 1. Chứng tỏ các đẳng thức sau trong điều kiện có nghĩa của biểu thức: a) sin4 α + cos4 α, b) 1 − cos α + cos 2α sin 2α − sin α = cot α, c) sin4 α − cos4 α + cos2 α2(1 − cos α) = cos2α. Ví dụ 2. Chứng minh biểu thức sau không nhờ vào vào giá trị của phát triển thành x phường = 1 − cos 2x + sin 2x 1 + cos 2x + sin 2x · cot x.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài bác 1. Cho biết thêm tana = 2. Hãy tính quý hiếm biểu thức: p. = rã a + cot a2 tung a − 4 cot a. Bài bác 5. Tính giá trị của sin 18◦ và cos 18◦. Lời giải. Đặt x = 18◦, có 5x = 90◦ ⇔ 3x = 90◦ − 2x ⇒ cos 2x = sin 3x ⇔ 1 − 2 sin2 x = 3 sin x − 4 sin3 x ⇔ 4 sin3 x − 2 sin2 x − 3 sin x + 1 = 0 ⇔ (sin x − 1)(4 sin2 x + 2 sin x − 1) = 0 ⇔ sin x = 1 (loại). Bài xích 6. Chứng tỏ các đẳng thức sau đây (trong điều kiện có nghĩa của biểu thức): a) chảy x = sin x + sin 2×1 + cos x + cos 2x. B) tan2 x = 2 sin 2x − sin 4×2 sin 2x + sin 4x. C) sin4 x + cos4 x − 6 sin2 x cos2 x = cos 4x. Bài bác 7. Cho góc α thỏa cos 4α = 2. Tính quý giá của biểu thức p = sin6 α cos2 α + sin2 α cos6 α.. Bài bác 8. Rút gọn biểu thức A = sin5 α cos α − cos5 α sin α. Bài bác 9. Chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào vào trở nên số x. A) A = 8 sin4 x + 4 cos 2x − cos 4x − 3. B) B = chảy 2x rã x.Danh mục Toán 10 Điều hướng bài xích viết

Giới thiệu


trabzondanbak.com
là website share kiến thức học hành miễn phí những môn học: Toán, thứ lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn, lịch sử, Địa lý, GDCD tự lớp 1 tới trường 12.
Các bài viết trên trabzondanbak.com được công ty chúng tôi sưu tầm từ social Facebook và Internet.

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa (Trang 82), Soạn Bài Ca Dao Than Thân, Yêu Thương Tình Nghĩa

trabzondanbak.com không chịu trách nhiệm về các nội dung bao gồm trong bài viết.