trabzondanbak.com Đại học tập Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2021 theo cách thức xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.


Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội điểm chuẩn 2021

Đại học tập Công nghiệp Hà NộiXem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Sổ Sách Giáo Viên Lần 2, Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Hàng Tháng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ đồ vật nhất

(Sử dụng khi thí sinh tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển)

Tiêu chí phụ thiết bị hai

(Sử dụng lúc thí sinh bao gồm ĐTX đúng bởi Điểm trúng tuyển với không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ đồ vật nhất)

1

7340101

Quản trị tởm doanh

25.30

Toán > 8.4

Toán = 8.4 cùng NV≤ 3

2

7340115

Marketing

26.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 2

3

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

25.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 với NV≤ 14

4

7340301

Kế toán

24.75

Toán > 8.0

Toán =8.0 và NV≤ 1

5

7340302

Kiểm toán

25.00

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 9

6

7340404

Quản trị nhân lực

25.65

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 5

7

7340406

Quản trị văn phòng

24.50

Toán > 7.6

Toán = 7.6 với NV≤ 5

8

7480101

Khoa học vật dụng tính

25.65

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 7

9

7480102

Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu

25.05

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 3

10

7480103

Kỹ thuật phần mềm

25.40

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 3

11

7480104

Hệ thống thông tin

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 với NV≤11

12

7480108

Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính

25.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

13

7480201

Công nghệ thông tin

26.05

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 3

14

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

24.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 1

15

7510203

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

25.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 2

16

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 8

17

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

23.90

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 2

18

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

24.60

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 1

19

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.25

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 1

20

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH


26.00

Toán > 9.0

Toán = 9.0 với NV≤ 1

21

7510401

Công nghệ nghệ thuật hoá học

22.05

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 2

22

7510406

Công nghệ nghệ thuật môi trường

20.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 cùng NV≤ 9

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

23.75

Toán > 8.0

Toán = 8.0 cùng NV≤ 2

24

7540204

Công nghệ dệt, may

24.00

Toán > 6.8

Toán = 6.8 với NV≤ 1

25

7540203

Công nghệ vật tư dệt, may

22.15

Toán > 7.6

Toán = 7.6 với NV≤ 3

26

7520118

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

23.80

Toán > 8.8

Toán =8.8 và NV≤ 14

27

7519003

Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu

23.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 4

28

7510605

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

26.10

Toán > 8.2

Toán = 8.2 với NV≤ 5

29

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.89

Ngoại ngữ > 9.2

Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1

30

7310104

Kinh tế đầu tư

25.05

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 4

31

7810101

Du lịch

24.75

Ngữ văn > 6.75

Ngữ văn = 6.75 và NV≤1

32

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

24.30

Toán > 8.8

Toán = 8.8 cùng NV≤ 1

33

7810201

Quản trị khách hàng sạn

24.75

Toán > 9.4

Toán = 9.4 và NV≤ 4

34

7510209

Robot cùng trí tuệ nhân tạo

24.20

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 5

35

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

23.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 và NV≤ 3

36

7210404

Thiết kế thời trang

24.55

NV≤ 5

37

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26.19

NV≤ 2

38

7220209

Ngôn ngữ Nhật

25.81

NV≤ 3

39

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

26.45

NV≤ 5