Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, & your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng biện pháp (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương biện pháp (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật giải pháp (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want to know specifically about your life, your career, và your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG trong LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character và achievement.Quyết định tính cách và thành tựu của đương số.

Bạn đang xem: Cung mệnh trong tiếng anh

2. Cung Phụ chủng loại (Parent Palace):Describes relation with parents & elders.Mô tả mối quan hệ với cha mẹ và fan lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về mẫu họ, đời sống trung ương linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả các vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung quan liêu Lộc (Career Palace):The career that suits & the performance.Nghề nghiệp thích hợp với đương số và công dụng công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends and surdinates likely.Dạng các bạn bè, cung cấp dưới của đương số.

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move to another place; or social communication.Cho biết bao giờ đương số sẽ dịch chuyển tới khu vực khác; hoặc về tiếp xúc xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức khỏe chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả triệu chứng tài chính tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết mối quan hệ với nhỏ cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả cuộc sống hôn nhân.

Xem thêm: Ta Đây Trời Sinh Ngông Cuồng Đường Ân Nguyễn Thấm, Ta Đây Trời Sinh Ngông Cuồng

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số như thế nào với anh chị em em.

So what vị your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp và Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi phong thủy Keidi

Theo dõi facebook với kênh Youtube của thầy tử vi phong thủy Keidi để cảm nhận những share mới duy nhất về tử vi - tử vi phong thủy - Thời vận

Thầy tử vi phong thủy Keidi chia sẻ về thời vận năm 2022

Các dịch vụ thương mại cơ bạn dạng tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc sống (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng phong thủy

☯️Số tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐÀO TẠO THE SUNGATE

1. Các khóa học tập Tiếng Anh:

2. Tử vi phong thủy - tử vi phong thủy - xây dựng logo theo phong thủy: