Công thức lượng giác mở rộngCách học thuộc nhanh Bảng phương pháp lượng giác bởi thơ, “thần chú” giải pháp học thuộc các công thức lượng giác bằng thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc cấp tốc Bảng cách làm lượng giác bằng thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, câu hỏi học với nhớ Bảng phương pháp lượng giác là yếu hèn tố đặc trưng khi giải toán. Dưới đấy là hệ thống lại bảng báo giá trị lượng giác cơ bạn dạng và nâng cao cùng với phương pháp học thuộc phương pháp lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng công thức lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức chuyển đổi nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của những cung liên quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ bản và phương pháp cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân bố và công thức hạ bậc
*
Công thức thay đổi tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*