Để giải được những bài tập đồ lý 9 có 4 chương về Điện học, Điện từ bỏ học, quang đãng học và Sự bảo toàn và đưa hóa năng lượng; thì việc thứ nhất là những em đề xuất hiểu ghi ghi nhớ được những Công thức đồ gia dụng lý 9 này.

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu điện thế vật lý 9


Bài viết này đã tổng hợp các công thức đồ vật lý 9 một cách không hề thiếu và chi tiết để những em tiện lợi trong câu hỏi tra cứu, vận dụng trong quy trình giải bài bác tập thứ lý 9.

I. Các công thức thiết bị lý 9 chương 1: Điện học

1. Công thức Định pháp luật Ôm:

• Công thức:

*

Trong đó: I: Cường độ mẫu điện (A)

U: Hiệu điện cố kỉnh (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA cùng 1mA = 10-3 A

2. Công thức tính Điện trở dây dẫn:

• Công thức:

*

- Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

• Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp liền bằng tổng những điện trở hòa hợp thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +...+ Rn

• Nghịch đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song được tính bằng phương pháp lấy tổng các nghịch hòn đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:

 

*

3. Bí quyết tính Cường độ mẫu điện và hiệu điện cố trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

• Cường độ loại điện hệt nhau tại rất nhiều điểm:

 I = I1 = I2 =...= In

• Hiệu điện vậy giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện cố gắng giữa hai đầu từng điện vươn lên là phần:

 U = U1 + U2 +...+ Un

4. Công thức tính Cường độ cái điện và hiệu điện cố gắng trong đoạn mạch mắc tuy vậy song:

• Cường độ chiếc điện trong mạch chính bằng tổng cường độ cái điện trong các mạch rẽ:

 I = I1 + I2 +...+ In

• Hiệu điện cầm hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bằng hiệu điện vậy hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

 U = U1 = U2 =...= Un

5. Công thức tính năng lượng điện trở thuần của dây dẫn

• Công thức: 

*

Trong đó:

 l – Chiều dài dây (m)

 S: Tiết diện của dây (m²)

 ρ: Điện trở suất (Ωm)

 R: Điện trở (Ω)

6. Công thức tính Công suất điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

P – hiệu suất (W)

U – Hiệu điện nắm (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

Hệ quả: nếu đoạn mạch đến điện trở R thì công suất điện cũng rất có thể tính bằng công thức: p. = I²R hoặc phường = U²/R hoặc tính hiệu suất bằng phường = A/t

7. Phương pháp tính Công của loại điện:

• Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực điện (J)

P – năng suất điện (W)

t – thời hạn (s)

U – Hiệu điện cầm cố (V)

I – Cường độ mẫu điện (A)

8. Công thức tính hiệu suất sử dụng điện:

• Công thức:

*

Trong đó:

A1 – Năng lượng hữu ích được đưa hóa từ điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

9. Cách làm tính Định mức sử dụng Jun – Lenxơ:

• Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – sức nóng lượng tỏa ra (J)

I – Cường độ mẫu điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời gian (s)

• nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta gồm công thức: Q = 0,24I².R.t

• ngoài ra Q còn được tính bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

10. Bí quyết tính nhiệt lượng

Công thức: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – khối lượng (kg)

C – nhiệt độ dung riêng (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch nhiệt độ

II. Các công thức thứ lý 9 Chương 2: Điện từ

1. Công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên tuyến đường dây dẫn:

• Công thức:

*

Trong đó:

P – công suất (W)

U – Hiệu điện gắng (V)

R – Điện trở (Ω)

III. Những công thức đồ lý 9 Chương 3: quang quẻ học

1. Công thức của thấu kính hội tụ:

• Tỉ lệ chiều cao vật cùng ảnh:

• Quan hệ giữa d, d’ với f:

*

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật mang lại thấu kính

d’ – khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – chiều cao của vật

h’ – độ cao của ảnh

2. Công thức của thấu kính phân kỳ:

• Tỉ lệ độ cao vật và ảnh:

• dục tình giữa d, d’ cùng f:

*

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật đến thấu kính

 d’ – khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

 f – Tiêu cự của thấu kính

 h – chiều cao của vật

 h’- chiều cao của ảnh

3. Sự tạo ảnh trên phim (trong trang bị ảnh):

• Công thức: h/h’= d/d’

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang đến vật kính

 d’ – khoảng cách từ phim cho vật kính.

 h – chiều cao của vật.

 h’ – chiều cao của ảnh trên phim.

IV. Những công thức trang bị lý 9 Chương 4: Sự bảo toàn và đưa hóa năng lượng

• Định phép tắc bảo toàn năng lượng: Năng lượng ko tự có mặt hoặc mất đi nhưng mà chỉ gửi hóa từ bỏ dạng này thanh lịch dạng khác hoặc truyền từ vật dụng này sang đồ dùng khác.

Xem thêm: Báo Cáo Thí Nghiệm Xác Định Hệ Số Lực Căng Mặt Ngoài Của Chất Lỏng

→ Như vậy, việc áp dụng định chính sách bảo toàn tích điện tùy vào mỗi việc mà những em đề nghị nhớ các công thức về rượu cồn năng, cố năng, nhiệt độ năng,...