Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao bọc hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh, bao quanh hình trụ tròn, ko gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích hình trụ thường được nhắc tới với 2 khái niệm: bao phủ và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh, bảo phủ hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ to của toàn thể không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và ăn mặc tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi con đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của mặt đường tròn đáy là 4cm, được để khít vào trong 1 ống giấy cứng làm nên hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Tiếng Việt Có Đáp Án

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính đó là diện tích bao bọc của một hình hộp bao gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao bọc của hình hộp đó là diện tích tứ hình chữ nhật đều bằng nhau với chiều nhiều năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm làm ra trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cùng với diện tích một đáy

Lời giải:

*