10 I. định hướng về mặt cầu, phương trình khía cạnh cầu12 II. Những dạng bài tập toán về phương trình khía cạnh cầu13 phương pháp tìm trung khu và bán kính mặt cầu16 Phương trình mặt mong và các dạng bài xích tập17 II. DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU THƯỜNG GẶP18 Mặt ước ngoại tiếp hình chóp | cách làm tính nhanh

Định nghĩa mặt mong ngoại tiếp

Mặt mong ngoại tiếp khối đa diện là mặt ước đi qua tất cả các đỉnh của khối nhiều diện đó

Điều kiện nên và đủ để khối chóp xuất hiện cầu ngoại tiếp

Đáy là 1 trong những đa giác nội tiếp

Công thức 1: Mặt ước ngoại tiếp khối chóp có bên cạnh vuông góc với đáy

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng