Bạn đang mày mò về công thức tính thể tích của những hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin gởi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để vận dụng giải bài bác tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Công thức khối nón


1. Cách tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn với lấy giá trị của π là 3,14. Hình nón thường gặp mặt nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Lúc đó nếu r là bán kính hình trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích mặt đáy nhân với độ cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương thức chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính độ cao và tính thể tích theo bí quyết V=1/3.S.h các chúng ta cũng có thể ứng dụng nó.

1. Bí quyết tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng phương pháp giữa 2 khía cạnh phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong số ấy B là thể tích đấy và h là chiều cao. Có thể nói thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

*

=> nếu một hình tròn tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số đó a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> bí quyết tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong kia R là bán kính khối ước (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Lập Bảng So Sánh Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông Và Phương Tây ?

Chúc các bạn học thật giỏi bộ môn toán này nhé.