1. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một con đường thẳng trong phương diện phẳng

Giả sử phương trình mặt đường thẳng tất cả dạng tổng quát là Δ: Ax + By + C = 0 cùng điểm N( x0; y0). Lúc đó khoảng cách từ điểm N mang lại đường trực tiếp Δ là:

*

Cho điểm M( xM; yN) và điểm N( xN; yN) . Khoảng cách hai đặc điểm đó là:

*

Chú ý: Trong ngôi trường hợp mặt đường thẳng Δ chưa viết dưới dạng tổng quát thì trước tiên ta yêu cầu đưa đường

2. Phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến chọn lựa 1 mặt đường thẳng trong không gian Oxyz


Giả sử con đường thẳng Δ có phương trình dạng Ax + By + Cz + d = 0 với điểm N( xN; yN; zN). Hãy khẳng định khoảng phương pháp từ N cho tới Δ?

Phương pháp

*

Ví dụ 1: 

*

Lời giải

+ Ta gửi đường thẳng d về dạng tổng quát:

*

⇒ Phương trình ( d) : 4( x - 1) – 3( y - 2) = 0 xuất xắc 4x - 3y + 2 = 0

+ khoảng cách từ điểm M đến d là:

*

Ví dụ 2: Hai cạnh của hình chữ nhật ở trên hai tuyến phố thẳng d1 : 4x - 3y + 5 = 0 với d2: 3x + 4y – 5 = 0, đỉnh A( 2; 1). Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức khoảng cách

Lời giải

+ dìm xét : điểm A ko thuộc hai đường thẳng trên.

⇒ Độ lâu năm hai cạnh kề của hình chữ nhật bằng khoảng cách từ A(2; 1) đến hai tuyến phố thẳng trên, vày đó diện tích s hình chữ nhật bằng

*

Ví dụ 3. Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, đến tam giác ABC bao gồm A(3; -4); B(1; 5) và C(3;1) . Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải

*

Ví dụ 4. 

*

Hãy tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

Lời giải

*

Ví dụ 5.

Xem thêm: Thực Hư Thông Tin Lắc Vòng Có Tác Dụng Gì ? Hướng Dẫn Lắc Vòng Đúng Cách

 Tính khoảng cách từ giao điểm của hai tuyến phố thẳng (a): x - 3y + 4 = 0 và(b): 2x + 3y - 1 = 0 mang đến đường thẳng ∆: 3x + y + 16 = 0.

Lời giải

Gọi A là giao điểm của hai tuyến đường thẳng ( a) cùng ( b) tọa độ điểm A là nghiệm hệ phương trình :