*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) với (S) là diện tích s đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Công thức hình chóp

- Một phép vị từ bỏ tỉ số (k) biến khối đa diện có thể tích $V$ thành khối đa diện có thể tích (V") thì: (dfracV"V = ^3)

b) Tỉ số thể tích nhì khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là tía điểm theo thứ tự nằm trên những cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Khi đó:

*

2. Một vài dạng toán thường gặp

Phương pháp tầm thường để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức (V = dfrac13Sh).

Dưới đó là một số khối chóp đặc biệt quan trọng thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có sát bên vuông góc cùng với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp xuất hiện bên vuông góc cùng với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ trọng thể tích các khối chóp.

Xem thêm: File Excel Download Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ File Word, Tải Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Mới Nhất 2018

Phương pháp:

- cách 1: Chia các khối chóp đề xuất tính tỉ trọng thể tích thành các khối chóp tam giác tương ứng với nhau.

- bước 2: Áp dụng công thức tính tỉ số thể tích các khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở đó (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số
bài xích 2: cực trị của hàm số
bài bác 3: phương pháp giải một vài bài toán rất trị tất cả tham số đối với một số hàm số cơ phiên bản
bài bác 4: giá bán trị lớn nhất và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số
bài xích 5: Đồ thị hàm số với phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài bác 6: Đường tiệm cận của vật dụng thị hàm số và rèn luyện
bài 7: điều tra khảo sát sự đổi mới thiên cùng vẽ vật dụng thị của hàm đa thức bậc tía
bài xích 8: khảo sát điều tra sự trở thành thiên với vẽ thứ thị của hàm đa thức bậc bốn trùng phương
bài bác 9: cách thức giải một số trong những bài toán tương quan đến khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
bài 10: khảo sát điều tra sự trở thành thiên cùng vẽ trang bị thị của một vài hàm phân thức hữu tỷ
bài 11: phương pháp giải một vài bài toán về hàm phân thức gồm tham số
bài xích 12: phương thức giải những bài toán tương giao trang bị thị
bài bác 13: phương thức giải những bài toán tiếp tuyến với vật thị và sự xúc tiếp của hai tuyến đường cong
bài bác 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài bác 1: Lũy thừa với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 2: phương pháp giải các bài toán liên quan đến lũy vượt với số nón hữu tỉ
bài xích 3: Lũy quá với số mũ thực
bài 4: Hàm số lũy thừa
bài bác 5: các công thức cần nhớ cho câu hỏi lãi kép
bài bác 6: Logarit - Định nghĩa và tính chất
bài xích 7: phương pháp giải những bài toán về logarit
bài 8: Số e với logarit tự nhiên
bài xích 9: Hàm số mũ
bài 10: Hàm số logarit
bài xích 11: Phương trình mũ cùng một số phương thức giải
bài 12: Phương trình logarit với một số cách thức giải
bài 13: Hệ phương trình mũ với logarit
bài bác 14: Bất phương trình nón
bài xích 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài bác 1: Nguyên hàm
bài 2: Sử dụng phương thức đổi biến để tìm kiếm nguyên hàm
bài 3: Sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - tư tưởng và đặc thù
bài 5: Tích phân những hàm số cơ phiên bản
bài 6: Sử dụng phương thức đổi biến hóa số để tính tích phân
bài xích 7: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân
bài bác 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng
bài bác 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích đồ thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài bác 1: Số phức
bài bác 2: Căn bậc nhị của số phức cùng phương trình bậc nhị
bài xích 3: phương pháp giải một vài bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước
bài 4: phương pháp giải các bài toán kiếm tìm min, max liên quan đến số phức
bài bác 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: tư tưởng về khối nhiều diện
bài xích 2: Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng cùng sự bởi nhau của những khối nhiều diện
bài xích 3: Khối đa diện đều. Phép vị từ bỏ
bài bác 4: Thể tích của khối chóp
bài bác 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài bác 6: Ôn tập chương Khối đa diện với thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài bác 1: quan niệm về phương diện tròn chuyển phiên – mặt nón, phương diện trụ
bài bác 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài xích 3: diện tích hình trụ, thể tích khối trụ
bài 4: triết lý mặt cầu, khối cầu
bài xích 5: Mặt ước ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện
bài bác 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN
bài 1: Hệ tọa độ trong không khí – Tọa độ điểm
bài xích 2: Tọa độ véc tơ
bài bác 3: Tích được đặt theo hướng và áp dụng
bài xích 4: phương pháp giải các bài toán về tọa độ điểm với véc tơ
bài 5: Phương trình phương diện phẳng
bài 6: phương pháp giải những bài toán liên quan đến phương trình khía cạnh phẳng
bài bác 7: Phương trình con đường thẳng
bài bác 8: phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai tuyến phố thẳng
bài xích 9: phương thức giải những bài toán về khía cạnh phẳng và đường thẳng
bài xích 10: Phương trình mặt cầu
bài xích 11: phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng
bài bác 12: cách thức giải những bài toán về mặt ước và đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.