Công thức, phương pháp tính góc giữa hai vecto rất hay, cụ thể Toán học tập lớp 10 với đầy đủ lý thuyết, phương thức giải và bài bác tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh cụ được Công thức, cách tính góc thân hai vecto cực hay, bỏ ra tiết 


A. Cách thức giải

Phương pháp 1:Sử dụng tư tưởng góc thân hai vectơ

Định nghĩa góc giữa hai vectơ:Cho nhị vectơđều khác vectơ-không. Xuất phát điểm từ một điểm O bất kỳ, ta vẽ những vectơ

*
. Lúc đó số đo của góc AOB, được hotline là số đo góc thân hai vectơ, hoặc đơn giản là góc giữa hai vectơ.

Bạn đang xem: Công thức góc giữa 2 vecto

*

Phương pháp 2:(Áp dụng vào hệ tọa độ) Tính cos góc giữa hai vectơ, từ đó suy ra góc thân 2 vectơ.

Sử dụng phương pháp sau:

Cho nhì vectơ

*
. Khi đó

*

Chú ý:Góc thân hai vectơ ở trong <0°;180°>

*

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1:Cho các vectơthỏa mãn

*
. Góc thân vectơ
*
và vectơ
*

A.30°

B.60°

C.90°

D.120°

Hướng dẫn giải:

*

*

Đáp án A

Ví dụ 2:Cho những vectơ

*
Tính góc giữa hai vectơ.

Hướng dẫn giải:

*

Vậy góc thân hai vectơlà góc α ∈ <0°;180°> thỏa mãn

*
.

Ví dụ 3:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ

*
. Tính góc giữa hai vectơ.

A.45°

B.60°

C.90°

D.30°

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án A

Ví dụ 4:Cho nhì vectơcó độ dài bằng 1 và vừa lòng điều kiện

*
. Tính góc giữa hai vectơ.

A.60°

B.30°

C.120°

D.

Xem thêm: Cách Để Sử Dụng Microsoft Access Là Phần Mềm Gì ? Cách Dùng Microsoft Access

150°

Hướng dẫn giải:

*

*
(bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài)

*

Đáp án C

Ví dụ 1:Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính góc thân hai vectơ:

*

Hướng dẫn giải:

*

*

- lưu giữ lại tư tưởng hai vectơ đều nhau ở chương 1: hai vectơ bằng nhau khi chúng cùng hướng và thuộc độ dài.