toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Công thức cấu tạo c3h6

*

*

hãy viết công thức cấu trúc của các chất gồm công thức phân tử sau :a/ C3H8 b/ C3H8O c/ C2H5Br d/ C2H6 e/C3H6 f/C4H8


*

Hãy viết tất cả các CTCT dạng rất đầy đủ và thu gọn của những chất sau:

a) C3H8

b) C4H9Cl

c) C5H12

d) C2H5Br

e) C3H8O

f) C4H10O


Viết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ BT) Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ tất cả công thức phân tử sau: C2H5Br, C3H8, C2H4, CH4, C2H6, C2H6O, CH3O, C4H8, C2H2, C4H10, C3H4, C4H6, C2H5Cl, C2H6, C3H6 ( viết CTCT ví dụ và thu gọn)


C3H7Cl

C C C H H H H H H H Cl

C3H6

C C C H H H H H H

C3H4

C C C H H H H

CH4O

C H H H H O


Hãy viết công thức cấu trúc của những chất có công thức phân tử saua)C2H4O2, C2H6O, C3H4, C4H10b) C3H6, C3H8O, C3H9N, C5H10


nhiệt phân 8,8g c3h8 thu đc hỗn hợp khí X tất cả ch4, c3h6,c2h4, h2Các pư xẩy ra như sau:C3h8–>c2h4+ch4C3h8–>c3h6+h2Tính mCo2, mH2 thu được khi đốt cháy trọn vẹn X

Về bản chất, đốt cháy X tương tự đốt cháy C3H8

(n_C_3H_8 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_CO_2 = 3n_C_3H_8 = 0,2.3 = 0,6(mol)Rightarrow m_CO_2 = 0,6.44 = 26,4(gam)\n_H_2O = 4n_C_3H_8 = 0,2.4 = 0,8(mol)Rightarrow m_H_2O =0,8.18 = 14,4(gam))


(CH_2=CH-CH_3)

t/c:

Propen (C3H6) là 1 hyđrocacbon ko no phía trong dãy đồng đẳng của anken. Propen là hóa học khí, ko màu, có mùi giống như dầu mỏ.

Pt:

C3H6 + O2 → 3CO2 + 3H2O


(CH_2=CH-CH_3)

Vì : trong kết cấu có 1 link đơn : 1 link xích ma với 1 links pi yếu bền

=> bội phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng 

- cùng với dd Br2 : 

(CH_2=CH-CH_3+Br_2 ightarrow CH_2Br-CHBr-CH_3)

- cùng với HX ( X là OH , Cl , Br ) 

(CH_2=CH-CH_3+HBr ightarrowleft<eginmatrixCH_3-CHBr-CH_3left(spc ight)\CH_3-CH_2-CH_2-Brleft(spp ight)endmatrix ight.)

- phản ứng trùng hợp: 

(nCH_2=CH-CH_3underrightarrow^t^0,p,xtleft(-CH_2-CHleft(CH_3 ight)- ight)_n)

 
Xem thêm: Đề Thi Công Chức Môn Tiếng Anh Có Đáp Án ), Bộ Đề Thi Công Chức Môn Tiếng Anh ( Có Đáp Án)

Lớp học tập trực con đường

Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh