Cách ghi lưu giữ Công thức biến hóa tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô song chàngcòn tính chảy tử + đôi tan (hay là: chảy tổng lập tổng 2 tan)1 trừ tan tích mẫu mã mang yêu mến rầunếu chạm mặt hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng

Một giải pháp nhớ khác của câu Tang bản thân + cùng với tang ta, bằng sin 2 đứa bên trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, có mặt hai đứa con mình nhỏ ta

*

Cách giải bài tập Công thức thay đổi tích thành tổng

A. Cách thức giải

Để làm bài bác tập dạng này, ta phải nắm vững công thức chuyển đổi tích thành tổng và áp dụng để đổi mới đổi.

Công thức thay đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*