Complaint đi cùng với giới tự gì thường tạo phân vân cho người học, bài viết sau trên đây sẽ hỗ trợ những loài kiến thức quan trọng để vấn đáp cho thắc mắc này.

Bạn đang xem: Complaint đi với giới từ gì


*

Trong giờ đồng hồ Anh, Complaint là trong số những danh từ được sử dụng nhiều trong những trường hòa hợp cần biểu đạt sự phàn nàn hay khi bắt buộc nhận xét, đóng góp góp chủ kiến cho một vụ việc nào đó. Tuy nhiên, Complaint đi cùng với giới từ bỏ gì lại là câu hỏi thường khiến nhầm lẫn cho tất cả những người học trong quá trình sử dụng. Nội dung bài viết sau phía trên sẽ hỗ trợ những con kiến thức quan trọng để vấn đáp cho thắc mắc này và bài bác tập vận dụng đi kèm.

Key takeaways

Định nghĩa: Complaint là một trong những danh từ với nghĩa “sự than phiền, sự bất mãn, đối chọi khiếu nại xuất xắc lời phàn nàn về một vụ việc nào đó”, hay được dùng trong những trường hợp đóng góp chủ ý hay năng khiếu nại về điều khiến mình ko hài lòng.

Những giới từ thường đi với Complaint là about với against

Complaint about: mang nghĩa “phàn nàn hay than thở về ai đó hoặc một sự vật, sự việc nào đó.”

Cấu trúc: complaint about + Noun/Noun phrase/Ving

Complaint against: với nghĩa “khiếu nại chống lại ai tốt điều gì đó.”

Cấu trúc: complaint against + Noun/Noun phrase/Ving

Các từ đồng nghĩa tương quan với Complaint:

Criticism: sở hữu nghĩa “sự phàn nàn, chỉ trích tốt phê bình về một sự vật, vấn đề nào đó.”

Grievance: mang nghĩa “lời trách móc, phàn nàn, năng khiếu nại hay mối bất bình về một điều gì đó.”

Complaint là gì?

Định nghĩa: Complaint là 1 trong danh từ mang nghĩa “sự than phiền, sự bất mãn, 1-1 khiếu nại tốt lời phàn nàn về một vụ việc nào đó”, thường xuyên được dùng trong số trường hợp đóng góp góp chủ ý hay khiếu nại về điều khiến cho mình ko hài lòng.

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt/

Ví dụ 1: I have filed a motion khổng lồ dismiss the neighbor complaint. (Tôi vẫn đệ trình một ý kiến đề xuất bác bỏ khiếu vật nài của tín đồ hàng xóm.)

Ví dụ 2: Peter refuses to comment because he can’t read the entire complaint in such a short time. (Peter từ chối đưa ra bình luận bởi vày anh ấy không thể đọc hết toàn cục đơn khiếu nại vào khoảng thời gian ngắn như thế.)

Ví dụ 3: I want lớn make a complaint about the quality of food today. (Tôi hy vọng phàn nàn về quality thức ăn uống ngày hôm nay.)

Ví dụ 4: We believe that you will have no cause of complaint about this price. (Chúng tôi tin rằng bạn sẽ không có vì sao gì để phàn nàn về mức ngân sách này cả.)

Những các từ cố định đi với Complaint

Ý nghĩa

✅ bring/file/lodge/register/make a complaint

⭐️ nộp/gửi solo khiếu nại

✅ khuyến mãi with/handle/solve a complaint

⭐️ giải quyết khiếu nại

✅ have no cause of complaint

⭐️ không có lý vì chưng gì để phàn nàn

✅ letter of complaint

⭐️ đơn/thư năng khiếu nại

✅ a chorus of complaint

⭐️ một điệp khúc phàn nàn

Complaint đi cùng với giới tự gì?

Trong tiếng Anh, những giới từ thường chạm chán có thể kèm theo với danh tự Complaint là about cùng against.

Complaint about

Định nghĩa: nhiều từ Complaint about sở hữu nghĩa “phàn nàn hay than phiền về ai kia hoặc một sự vật, vấn đề nào đó.”

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt əˈbaʊt/

Cấu trúc: complaint about + Noun/Noun phrase/Ving

Ví dụ 1: His only complaint about this book is the ending is too pitiful. (Lời phàn nàn duy nhất của anh ấy về cuốn sách này là mẫu kết thừa thương tâm.)

Ví dụ 2: The apartment management has received numerous complaints about the new policy. (Ban quản lý chung cư đã nhận được vô vàn lời phàn nàn về chính sách mới.)

Ví dụ 3: We have just received a letter of complaint about midnight noises.(Chúng tôi vừa nhận được một lá thư phàn nàn về đa số tiếng ồn thời điểm nửa đêm.)

Complaint against

Định nghĩa: nhiều từ Complaint against mang nghĩa “khiếu nại chống lại ai hay điều gì đó.”

Phiên âm: /kəmˈpleɪnt əˈgɛnst/

Cấu trúc: complaint against + Noun/Noun phrase/Ving

Ví dụ 1: Representatives of the Pampa company were evasive when the complaints against their company were discussed. (Những đại diện của khách hàng Pampa đang tìm cách tránh mặt khi rất nhiều khiếu nại kháng đối lại doanh nghiệp của chúng ta được thảo luận.)

Ví dụ 2: Mary has decided khổng lồ file a complaint against her husband for his domestic violence. (Mary đã ra quyết định đệ 1-1 kiện phòng lại ông xã cô ấy vì hành vi bạo lực gia đình của anh ta.)

Ví dụ 3: Our company will lodge a complaint against your company in an international court. (Công ty shop chúng tôi sẽ nộp solo kiện công ty bạn lên tandtc quốc tế.)

*

Các từ đồng nghĩa tương quan với Complaint

Criticism

Định nghĩa: Criticism là danh từ mang nghĩa “sự phàn nàn, chỉ trích tốt phê bình về một sự vật, sự việc nào đó.”

Phiên âm: /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/

Ví dụ 1: The harshest criticisms come from the residents affected by the pollution from the construction. (Những lời chỉ trích nóng bức nhất tới từ những cư dân chịu ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm từ công trình xây dựng này.)

Ví dụ 2: His company constantly received criticism for providing poor-quality goods to consumers. (Công ty ông ấy liên tục nhận lại sự chỉ trích vì cung cấp hàng hóa kém chất lượng đến bạn tiêu dùng.)

Ví dụ 3: We are likely lớn face criticism from the truyền thông media and the public.(Chúng tôi có công dụng phải đương đầu với sự phê phán từ truyền thông media và công chúng.)

Grievance

Định nghĩa: Grievance là danh từ sở hữu nghĩa “lời trách móc, phàn nàn, khiếu nại xuất xắc mối bất bình về một điều gì đó.”

Phiên âm: /ˈgriːvəns/

Ví dụ 1: Mr. Lee has filed a personal grievance due to lớn being fired for no reason. (Ông Lee vừa nộp đơn khiếu nại cá nhân do bị loại bỏ mà không có lý do.)

Ví dụ 2: She has been nursing a grievance against this finance company continuously for 2 years. (Cô ấy đã khiếu kiện công ty tài thiết yếu này liên tục trong 2 năm.)

Ví dụ 3: Managers will vị their best lớn solve the employee"s personal grievances. (Những nhà cai quản sẽ nỗ lực hết mức độ để giải quyết và xử lý những sự bất bình cá thể của nhân viên.)

*

Bài tập

Hãy dịch những câu dưới đây sang giờ Anh có áp dụng cụm tự Complaint about/against

Peter vẫn đệ đối kháng tố cáo đồng nghiệp của anh ấy ấy vì làm mất những dữ liệu quan trọng.

Tôi ước ao phàn nàn về vấn đề lau chùi thực phẩm ở trong phòng hàng này.

Chúng tôi vừa dìm được hầu như lời than vãn về điều kiện làm việc từ nhân viên.

Cô ấy sẽ điều tra tính xác thực của những lời khiếu nại kháng lại thân phụ cô ta.

Đáp án

Peter has filed a complaint against his colleague for losing important data.

I want to lớn make a complaint about this restaurant"s food hygiene issue.

We have just received complaints about working conditions from employees.

She will investigate the veracity of the complaints against her father.

Tổng kết

Complaint là danh từ mang nghĩa “sự than phiền, sự bất mãn, đối chọi khiếu nại tuyệt lời phàn nàn về một vấn đề nào đó”, thường xuyên được dùng trong số trường hợp đóng góp chủ kiến hay năng khiếu nại về điều khiến mình ko hài lòng. Hầu như giới tự theo sau Complaint thường gặp là about cùng against. Một số trong những danh từ đồng nghĩa với Complaint có thể kể đến là Criticism với Grievance.

Tác giả mong muốn thông qua những kỹ năng mà nội dung bài viết cung cấp, thắc mắc Complaint đi với giới từ bỏ gì sẽ không còn là một thắc mắc gây khó cho tất cả những người học trong quá trình sử dụng giờ Anh.

Xem thêm: Soạn Bài Tục Ngữ Về Con Người Xã Hội (Chi Tiết), Soạn Bài Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội

Trích dẫn tham khảo

Narea, Nicole. “Synonyms of Complaint | Thesaurus.Com.” Www.Thesaurus.Com, 17 Sept. 2020, www.thesaurus.com/browse/complaint.