Tài liệu tất cả 542 trang, được soạn bởi Th.S Phạm Hoàng Điệp, tuyển tập 10 chăm đề ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán theo nấc độ, giúp học viên lớp 12 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học ít nhiều môn Toán vì chưng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tổ chức.

Bạn đang xem: Chuyên đề luyện thi đại học môn toán

PHẦN 1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH.1 tổ hợp – Xác suất.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ.1. Hai quy tắc đếm cơ bản.2. Hoán vị – Chỉnh phù hợp – Tổ hợp.3. Tính xác suất.B bài tập mẫu.C bài tập tương tự và phân phát triển.1. Mức độ 1. 2. Cường độ 2. 3. Mức độ 3. 4. Cường độ 4.

2 dãy số – cấp cho số cộng – cấp số nhân.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ.1. Cung cấp số cộng.2. Cung cấp số nhân.B bài xích tập mẫu.C bài tập tương tự như và vạc triển.1. Mức độ 1. 2. Cường độ 2.

3 Hàm số.A kỹ năng cần nhớ.1. Tính 1-1 điệu của hàm số.2. Điểm cực trị của hàm số.3. Giá bán trị béo nhất, giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số.4. Tiệm cận của đồ thị hàm số.5. điều tra khảo sát và vẽ đồ gia dụng thị hàm số.6. Sự tương giao đồ dùng thị.7. Đạo hàm của hàm số hợp.8. Lập bảng phát triển thành thiên của hàm số y = f(x) lúc biết đồ thị hàm số y = f"(x).9. Lập bảng thay đổi thiên của hàm số g(x) = f(x) + u(x) khi biết đồ thị hàm số y = f"(x).B bài tập mẫu.C bài bác tập tựa như và vạc triển.1. Mức độ 1. 2. Mức độ 2. 3. Mức độ 3. 4. Mức độ 4.

4 Lô-ga-rít.A kỹ năng cần nhớ.1. Những công thức thường dùng làm giải phương trình – bất phương trình lô-ga-rít.2. Những công thức thường dùng để làm giải phương trình – bất phương trình mũ.3. Hàm số mũ.4. Hàm số lô-ga-rít.5. Số lượng giới hạn đặc biệt.6. Đạo hàm.7. Áp dụng tính solo điệu.8. Lãi đơn.9. Lãi kép.B bài tập mẫu.C bài xích tập giống như và phạt triển.1. Cường độ 1. 2. Cường độ 2. 3. Mức độ 3. 4. Cường độ 4.

5 Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ.1. Định nghĩa nguyên hàm.2. đặc điểm nguyên hàm.3. Bảng nguyên hàm của một số hàm thường gặp.4. Một số cách thức tính nguyên hàm.5. Nguyên hàm của hàm ẩn.6. Định nghĩa tích phân.7. đặc thù tích phân.8. Phương thức đổi biến đổi số.9. Cách thức tích phân từng phần.B bài bác tập mẫu.C bài xích tập tương tự như và phát triển.1. Mức độ 1. 2. Mức độ 2. 3. Mức độ 3. 4. Cường độ 4.

6 Số phức.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ.1. Định nghĩa.2. Số phức liên hợp.3. Biễu diễn hình học.4. Môđun của số phức.5. Các phép toán trên tập số phức.6. Căn bậc hai của số thực âm.7. Giải phương trình bặc hai trên tập số.8. Điểm biểu diễn số phức.9. Nhận xét.B bài xích tập mẫu.C bài tập tựa như và phân phát triển.1. Mức độ 1. 2. Mức độ 2. 3. Cường độ 3. 4. Cường độ 4.

PHẦN 2. HÌNH HỌC.1 Góc và khoảng cách trong ko gian.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ.1. Góc giữa hai tuyến phố thẳng.2. Góc giữa con đường thẳng và mặt phẳng.3. Góc giữa hai phương diện phẳng.B bài tập mẫu.C bài bác tập tựa như và phạt triển.1. Mức độ 1. 2. Cường độ 2. 3. Cường độ 3. 4. Cường độ 4.

2 Khối đa diện.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ.1. Thể tích khối chóp.2. Thể tích lăng trụ.3. Tỉ số thể tích.4. Các diện tích nhiều giác thường xuyên gặp.B bài xích tập mẫu.C bài bác tập giống như và phân phát triển.1. Mức độ 1. 2. Cường độ 2. 3. Cường độ 3. 4. Mức độ 4.

3 Khối tròn xoay.A kiến thức cần nhớ.B bài tập mẫu.C bài bác tập giống như và phân phát triển.1. Cường độ 1. 2. Mức độ 2. 3. Cường độ 3. 4. Cường độ 4.

4 Hình học không khí Oxyz.

Xem thêm: " Kaws Là Gì ? Từ Nghệ Sĩ Đường Phố Đến Bậc Thầy Thiết Kế Tất Tần Tật Những Điều Bạn Cần Biết

A kiến thức và kỹ năng cần nhớ.1. Tọa độ vec-tơ và tọa độ điểm.2. Đường thẳng.3. Khía cạnh phẳng.B bài xích tập mẫu.C bài tập tựa như và vạc triển.1. Mức độ 1. 2. Cường độ 2. 3. Mức độ 3. 4. Mức độ 4.