Bài 7: Định Lí Py-ta-go1. Định lí Py-ta-go2. Định lí Py-ta-go đảoGiải bài xích Tập SGK bài xích 7 Định Lí Py-ta-goBài Tập 53 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 54 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 55 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 56 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 57 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1Bài Tập 58 Trang 132 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Có Thể bạn Biết RồiBài Tập 59 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 60 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 61 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Bài Tập 62 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1Có Thể bạn Biết Rồi

Chương II: Tam Giác Hình học Lớp 7 Tập 1

Bài 7: Định Lí Py-ta-go

Nội dung bài bác 7 định lý Py-ta-go chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Bài học kinh nghiệm giúp chúng ta nắm được định lý Pitago về quan hệ giữa cha cạnh của tam giác vuông. Từ kia biết áp dụng định lý Pytago nhằm tính độ nhiều năm một cạnh của tam giác vuông khi biết độ nhiều năm của nhì cạnh kia. Ko kể ra, biết áp dụng định lý hòn đảo của định lý Pytago để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

Bạn đang xem: Chứng minh định lý pitago

Trong tam giác vuông, nếu biết độ lâu năm của hai cạnh thì ta tính được độ dài của cạnh sản phẩm công nghệ ba.

Định Lý Pythagoras Online

1. Định lí Py-ta-go

Câu hỏi 1 bài 7 trang 129 sgk hình học lớp 7 tập 1: Vẽ một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bằng 3cm với 4cm. Đo độ nhiều năm cạnh huyền.

Trả lời:


*

Đo được cạnh huyền 5cm.

Câu hỏi 2 bài xích 7 trang 129 sgk hình học tập lớp 7 tập 1: rước giấy trắng cắt tám tam giác vuông bởi nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta điện thoại tư vấn độ dài các cạnh góc vuông là a và b, điện thoại tư vấn độ dài cạnh huyền là c. Giảm hai tấm bìa hình vuông vắn có cạnh bởi a + b.

a. Đặt tứ tam giác vuông phía trên tấm bìa hình vuông vắn như hình 121. Phần bìa không biến thành che đậy là một hình vuông vắn có cạnh bằng c, tính diện tích s phần bìa kia theo c.


*

b. Đặt tư tam giác vuông sót lại lên tấm bìa hình vuông vắn thứ nhì như hình 122. Phần bìa không trở nên che lấp có hai hình vuông vắn có cạnh là a với b; tính diện tích s phần bìa đó theo a và b.

c. Từ kia rút ra thừa nhận xét gì về quan hệ giữa (c^2) và (a^2 + b^2)?

Trả lời:

a. diện tích s phần bìa hình vuông vắn cạnh c là (c^2).

b. diện tích s hai phần bìa hình vuông lần lượt là (a^2) với (b^2).

c. nhận xét (c^2 = a^2 + b^2).

Định lý Py-ta-go: trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông.

ΔABC vuông tại (A BC^2 = AB^2 + AC^2)


*

Lưu ý: Để đến gọn, ta điện thoại tư vấn bình phương độ nhiều năm của một quãng thẳng là bình phương của đoạn thẳng đó.


Câu hỏi 3 bài bác 7 trang 130 sgk hình học tập lớp 7 tập 1: tìm độ nhiều năm x trên các hình 124, 125.

Trả lời:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Tam giác ABC vuông trên B

( x^2 + 8^2 = 10^2)

( x^2 = 10^2 8^2 = 36)

( x = 6 (cm))

Tam giác DEF vuông tại D

( 1^2 + 1^2 = x^2)

( x^2 = 1 + 1 = 2)

( x = sqrt2 (cm))

2. Định lí Py-ta-go đảo

Câu hỏi 4 bài bác 7 trang 130 sgk hình học lớp 7 tập 1: Vẽ tam giác ABC bao gồm AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy cần sử dụng thước đo góc để khẳng định số đo của góc BAC.

* Dựng tam giác ABC biết AB = c, AC = b, BC = a

Cách dựng:

Dựng BC = a.

Dựng cung tròn vai trung phong B bán kính c cùng cung tròn chổ chính giữa C bán kính b. Nhị cung tròn này cắt nhau trên A.

Trả lời:


*

* bí quyết dựng:

Dựng BC = 5cm.

Dựng cung tròn trung tâm B bán kính 3cm với cung tròn vai trung phong C bán kính 4cm. Nhị cung tròn này giảm nhau tại A.


Nối AC, AB ta được tam giác ABC đề xuất dựng.

* Số đo góc BAC là (90^0).

Ta gồm thể chứng minh được định lý Py-ta-go đảo: ví như một tam giác bao gồm bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh cơ thì tam giác sẽ là tam giác vuông.

(ΔABC, BC^2 = AB^2 + AC^2 overbraceBAC = 90^0)


*

Giải bài bác Tập SGK bài 7 Định Lí Py-ta-go

Hướng dẫn giải bài xích tập sgk bài xích 7 định lí Py-ta-go chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Các bài tập có cách thức giải, kèm theo khá nhiều lời giải không giống nhau.

Bài Tập 53 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Tìm độ lâu năm x bên trên hình 127.


Hình 127

Xem: giải bài tập 53 trang 131 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 54 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Đoạn lên dốc tự C mang lại A nhiều năm 8,5m, độ lâu năm CB bằng 7,5m. Tính độ cao AB.


Hình 128

Xem: giải bài xích tập 54 trang 131 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 55 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Tính độ cao của tường ngăn (hình 129) biết rằng độ cao của thang là 4m cùng chân thang cách tường 1m.

Xem: giải bài xích tập 55 trang 131 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 56 Trang 131 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Tam giác như thế nào là tam giác vuông trong các tam giác gồm độ dài tía cạnh như sau.

a. 9cm, 15cm, 12cm.

b. 5dm, 13dm, 12dm.

c. 7m, 7m, 10m.

Xem: giải bài tập 56 trang 131 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 57 Trang 131 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Cho câu hỏi ΔABC có AB = 8, AC = 17, BC = 15 liệu có phải là tam giác vuông tuyệt không? chúng ta Tâm đã lý giải bài toán kia như sau:

()(AB^2 + AC^2 = 8^2 + 17^2 = 64 + 289 = 353)

(BC^2 = 15^2 = 225)

Vì 353 225 đề xuất (AB^2 + AC^2 BC^2)

Vậy ΔABC không hẳn là tam giác vuông.


Lời giải trên đúng tuyệt sai? nếu sai hãy sửa lại đến đúng

Xem: giải bài tập 57 trang 131 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 58 Trang 132 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Đố. Trong những khi anh phái nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ gồm bị vướng vào xà nhà không?


Xem: giải bài tập 58 trang 132 sgk hình học lớp 7 tập 1

Có Thể các bạn Biết Rồi

Khoảng một nghìn năm trước Công nguyên, fan Ai Cập đã biết căng dây gồm những đoạn có độ lâu năm 3, 4, 5 để tạo nên một góc vuông (hình 131). Bởi thế, tam giác tất cả độ dài tía cạnh bởi 3, 4, 5 đơn vị chức năng được gọi là tam giác Ai Cập.

Khi làm nhà tre, công ty gỗ, người thợ mộc đục những lỗ A, B, C của trụ chống AB, phần quá giang AC, bởi vì kèo BC làm sao để cho AB, AC, BC tỉ trọng với 3, 4, 5 (hình 132) thì khi dựng lên, bao giờ trụ chống cũng vuông góc với thừa giang.


Khi xây móng nhà, để kiểm soát xem hai phần móng AB cùng AC có vuông góc với nhau hay là không (Hình 133), fan thợ cả thường đem AB = 3dm, AC = 4dm, rồi đo BC, nếu BC = 5dm thì hai phần móng nền AB và AC vuông góc cùng với nhau.


Bài Tập 59 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Bạn Tâm mong mỏi đóng cho 1 nẹp chéo AC để khung người chữ nhật ABCD được vững hơn (hình 134). Tính độ dài AC, hiểu được AD = 48cm, CD = 36cm.


Hình 134

Xem: giải bài bác tập 59 trang 133 sgk hình học lớp 7 tập 1

Bài Tập 60 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ lâu năm AC, BC.

Xem: giải bài xích tập 60 trang 133 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 61 Trang 133 SGK Hình học Lớp 7 Tập 1

Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) mang lại tam giác ABC như hình 135. Tính độ lâu năm mỗi cạnh của tam giác.


Xem: giải bài tập 61 trang 133 sgk hình học tập lớp 7 tập 1

Bài Tập 62 Trang 133 SGK Hình học tập Lớp 7 Tập 1

Đố. Bạn ta buộc con cún bởi sợi dây bao gồm một đầu dây buộc trên điểm O tạo cho con Cún giải pháp điểm O những nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn cửa hình chữ nhật ABCD xuất xắc không?


Xem: giải bài bác tập 62 trang 133 sgk hình học lớp 7 tập 1

Có Thể bạn Biết Rồi

Cho hai hình vuông ABCD cạnh a với DEFG cạnh b (a b) để cạnh nhau như sinh hoạt hình 137. Ta rất có thể cắt hai hình vuông vắn đó thành một số mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông mới.


Vì diện tích của hai hình vuông vắn mới bằng (a^2 + b^2) đề nghị cạnh c của hình vuông mới phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện (c^2 = a^2 + b^2). Do đó nếu ta lấy điệm H trên cạnh AD làm thế nào cho AH = b (Hình 138) thì theo định lí Py-ta-go cạnh hình vuông mới bằng BH.

Ta giảm hình theo bảo hành và HF rồi quay các tam giác BAH cùng FGH như hình 139, ta được hình vuông vắn mới BHFK.


Lý thuyết và giải bài bác tập sgk bài 7 định lí Py-ta-go chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Bài bác học giúp bạn nắm được định lí Pytago về quan hệ giới tính giữa tía cạnh của một tam giác vuông. Ko kể ra, biết cách vận dụng định lí Pytago để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh kia.


Các ai đang xem bài bác 7: Định Lí Py-ta-go trực thuộc Chương II: Tam Giác trên Hình học Lớp 7 Tập 1 môn Toán học tập Lớp 7 của HocTapHay.Com. Hãy dấn Đăng cam kết Nhận Tin Của trang web Để update Những tin tức Về học tập Tập mới nhất Nhé.
3.7/5 (6 bình chọn)

Bài Tập Liên Quan:

Ôn Tập Chương II: Tam GiácBài 9: thực hành Ngoài TrờiBài 8: những Trường Hợp cân nhau Của Tam Giác VuôngBài 6: Tam Giác CânBài 5: trường Hợp đều bằng nhau Thứ cha Của Tam Giác: kỹ lưỡng Góc (g.c.g)Bài 4: trường Hợp cân nhau Thứ nhì Của Tam Giác Cạnh chi tiết (c.g.c)Bài 3: trường Hợp đầu tiên Của Tam Giác Cạnh Cạnh Cạnh (c.c.c)Bài 2: nhị Tam Giác bởi NhauBài 1: Tổng ba Góc Của Một Tam Giác

Chia Sẻ bài xích Giải Ngay:


Click to mô tả on Facebook (Opens in new window)Click to cốt truyện on Twitter (Opens in new window)Click to nói qua on Tumblr (Opens in new window)Click to mô tả on Pinterest (Opens in new window)

Related


*
Reply
*
4
*
0
*
share

Cách chia sẻ 3G trên oppo

Chia sẻ kết nối di động bằng tính năng share Internet hoặc điểm phân phát sóng trên AndroidBạn hoàn toàn có thể dùng tài liệu di rượu cồn trên điện thoại của chính bản thân mình để ...


Mẹo hay Cách chia sẻ
lối chơi chung Minecraft PC với PE

Không hề phóng đại về sự phổ biến của Minecraft. Với tầm 45 triệu bạn dạng được buôn bán trên toàn bộ các căn nguyên (máy tính PC/Mac, Xbox 360, Playstation 3 với ...


Mẹo Hay phương pháp
phương pháp photo tài liệu từ email

Hướng dẫn phương pháp đem file đi in nhưng mà không bắt buộc đăng nhập gmailBạn thường hay phải đi in file thế nào ? hoàn toàn có thể là copy vào usb, có thể là giữ hộ vào mail của ai đó, ...


Mẹo Hay biện pháp
cách đạt 9 điểm Toán

Trang chủKỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia2 giải pháp làm bài bác để đạt 9 điểm môn Toán vào kỳ thi tốt...2 chiến thuật làm bài để đạt 9 điểm môn Toán trong kỳ thi ...


Mẹo Hay bí quyết
phương pháp làm tăng vòng 1 tự nhiên và thoải mái

Đối với tất cả chị em phụ nữ, số đo vòng 1 luôn là nỗi ám hình ảnh khó giải quyết. Liệu bọn họ có giải pháp tăng vòng 1 nào xuất xắc không? Đây là thắc mắc mà các ...


Mẹo Hay biện pháp
bí quyết quay Tik Tok ko lag

Cách đăng video clip trên tiktok không bị mờ: đăng clip trên tiktok bị mờ, vỡ lẽ điểm hình ảnh chủ yếu chưa hẳn do độ sắc nét pixel và cũng không do tốc độ mạng ...


Mẹo Hay cách
Cách nhận biết xinh đẹp

Thế nào là một cô bé dễ khiến cho người khác phải... Hãi ? Lương thấp, mặt mụn, chân ngắn, ế sưng ế xỉa? cũng đều có thể, cơ mà đó chưa hẳn là toàn bộ ...


Mẹo Hay cách Khỏe Đẹp Đẹp
Cách không xẩy ra phát hiện đưa lập Tencent 2020

Cách tắt kị phát hiện mang lập lúc thi đấu Pubg thiết bị di động trên pc Tencent 2021 bằng ldplayer, gameloop, bluestackChơi PUBG thiết bị di động trên PC đem về rất các lợi thế cho các ...


Mẹo Hay giải pháp
giải pháp lắp SIM Vsmart Live

Vsmart live hai sim, nếu cần sử dụng 1 sim và ao ước lắp thẻ nhớ cầm khay sim 2 thì giành được không video clip liên quan


Mẹo Hay biện pháp
phong thái chụp hình ảnh cưới tiến bộ

Trang chủ hạng mục Tổng Hợp đứng đầu 5 phong cách chụp hình ảnh cưới đẹp năm 2020Danh Mục Tổng HợpGiải Trí và Nghệ ThuậtPhim cùng ẢnhNhà Cửa và Đời SốngThời ...


Mẹo Hay biện pháp
cách thu âm bài hát bằng điện thoại cảm ứng

MẸO THU ÂM BẰNG ĐIỆN THOẠI TẠO RA tệp tin GHI ÂM CHẤT LƯỢNGNgày nay, bài toán sở hữu một smart phone không còn khó với mỗi mẫu smart phone đều có tính năng ghi âm. ...


Mẹo Hay biện pháp
bí quyết vẽ răng sâu

Chăm Sóc Răng MiệngSử dụng nước muối súc miệng cùng những sai lạc cần tránh?Sử dụng nước muối bột súc mồm là một phương pháp dân gian lưu truyền khôn xiết ...


Mẹo Hay bí quyết
cách viết chữ kiểu bằng bút mực

Viết chậm, viết chữ xấu là nỗi khổ chung của khá nhiều người. Nếu như bạn cũng vẫn gặm nhấm nỗi khổ này thì đừng bi tráng nữa nhé! Vì chỉ cần áp dụng ...


Mẹo Hay bí quyết
phương pháp tắt cơ chế sử dụng sạc pin của máy tính xách tay Dell

Th6 14, 2017 Đại Hào No Comments lí giải cách thực hiện Dell battery meter để thiết đặt các chính sách sạc pin máy tính Dell giúp tiêu giảm tối ...


Mẹo Hay cách Top list Top technology Laptop
bí quyết tạo video từ file ghi âm

Thay bởi vì upload hàng loạt hình ảnh lên mạng buôn bản hội, vì sao bạn không chế tác và share video từ các bức hình ảnh đó và bài trí cho bọn chúng với những hiệu ứng đẹp nhất mắt, ...


Mẹo tốt Cách công nghệ File
phương pháp chỉnh hình ảnh chụp sản phẩm

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA ẢNH SẢN PHẨM ĐẸP VÀ CHUYÊN NGHIỆPChụp ảnh sản phẩm đẹp đã cực nhọc nhưng sửa đổi hình ảnh ở khâu hậu kỳ cũng chẳng dễ dàng. ...


Mẹo Hay bí quyết
biện pháp lắp sim Điện thoại Masstel IZI 230
Mẹo Hay biện pháp
biện pháp ráp quần tây nam

Công thức dạy cắt may quần tây nam cực đơn giảnQuần âu là thời trang được nhiều quý ông ưa chuộng bởi không chỉ tôn dáng vẻ àm còn tôn vinh vẻ đẹp lịch ...


Mẹo Hay biện pháp
giải pháp dùng kính ngữ trong giờ Việt

Giống như các nước nhà châu Á khác, fan Nhật cực kỳ coi trọng văn hóa, lễ nghi. Không chỉ có trong cuộc sống thường ngày hàng ngày mà ngay vào ngôn ngữ tiếp xúc thường ...


Mẹo Hay bí quyết
Cách đăng ký Siêu Thánh SIM Vietnamobile

Các gói cước đăng ký 4G Vietnamobile không chỉ có giúp bạn thoải mái lướt website theo nhu cầu của mình mà còn hỗ trợ tiết kiệm buổi tối đa bỏ ra phí, tránh gây ra cước ...

Xem thêm: Số Phận Của Mạnh - Số Phận Một Con Người


Mẹo Hay giải pháp
quảng bá

Tương Tự


cách thu âm bài xích hát bằng điện thoại cảm ứng thông minh 4 mon trước . Do nguyennampt
bí quyết vẽ răng sâu 4 tháng trước . Vì chưng dang_bao5
phương pháp viết chữ kiểu bằng bút mực 4 tháng trước . Do Kichinh5
bí quyết tắt cơ chế sử dụng pin của máy tính xách tay Dell 4 mon trước . Bởi Lamtankute
cách tạo đoạn phim từ file ghi âm 4 tháng trước . Bởi vì phamtan_moi

Toplist được quan tâm


#1
vị trí cao nhất 8 kit - dream league soccer 2022 độc 2022 1 tuần trước
#2
top 10 tìm một nửa bạn đời có số điện thoại thông minh 2022 1 tuần trước đó
#3
top 10 đề thi lịch sử hào hùng - địa lý lớp 4 hk2 2022 4 những năm trước
#4
đứng top 10 pháo hôi công lược tập 10 2022 4 cách đây không lâu
#5
đứng đầu 10 mô tả acc cf vip 2022 it fan chơi 2022 5 từ lâu
#6
đứng đầu 9 vẽ tranh de tài an ninh giao thông lớp 7 đẹp nhất 2022 6 ngày trước
#7
vị trí cao nhất 10 de thi trắc nghiệm toán lớp 6 học tập kì 2 2022 6 cách nay đã lâu
#8
đứng top 8 firmware rockchip rk3128 tiên tiến nhất 2022 2 cách đây không lâu
#9
đứng top 9 đề bình chọn giữa học kì 2 lớp 11 môn công nghệ 2022 6 ngày trước

Xem Nhiều


Đáp án de thi test Sở thủ đô 2022 môn Toán 3 cách đây không lâu . Bởi vì Kinhducvt
Chịch nhau tức thị gì 6 từ lâu . Vì mit.lover
Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần của thủy tinh đối với nước là 60 độ phân tách suất của nước là 4/3 4 từ lâu . Bởi vochinhhit
Glixerol công dụng với cuoh2 chế tác dung dịch color 6 những năm trước . Do Misstan1
Viết kết cấu thu gọn của ancol bao gồm CTPT C3H8O biết thoái hóa ancol này bởi CuO nhận được anđehit 1 tuần trước . Do tran_my2022
Xem clip hướng dẫn quan hệ tình dục vợ ông chồng 6 từ lâu . Do Kinam_vt
xích míc cơ bản nhất trong xóm hội Pháp cuối thế kỷ 18 5 cách đây không lâu . Bởi tran_nganvt
phòng mạch Đại học Y hà nội Cầu Giấy 5 ngày trước . Vày Lamphat_2
Nội dung bao gồm của bài xích bàn tay thân thương 4 cách đây không lâu . Vày Kinh_tan1

Chủ đề


Mẹo giỏi Hỏi Đáp Là gì Nghĩa của từ công nghệ Học giỏi Top List bài Tập từng nào Món Ngon khỏe Đẹp Sản phẩm tốt Toplist giờ anh ngôn từ Xây Đựng nguyên nhân Ở đâu đối chiếu Thế nào giải đáp Bao lâu laptop Dịch gồm nên đối chiếu Vì sao bài xích tập Thuốc công nghệ Nghĩa là gì màn hình Đánh giá

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng mạc hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.