*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn đáp án sai trong chuyển động tròn đều

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung ương (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) vào chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần duy nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m), cù đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá cù hết một vòng là:


Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng chổ chính giữa của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng chổ chính giữa a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe pháo đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trọng điểm của xe pháo là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), cơ mà có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung khu của vật đó có độ lớn là:


Trên phương diện một chiếc đồng hồ treo tường tất cả kim giờ lâu năm 15 cm, kim phút dài đôi mươi cm. Cơ hội 12h hai kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu nhì kim bên trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm trên vành tròn hoạt động với tốc độ 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên nửa đường kính với điểm A chuyển động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính tốc độ hướng trọng điểm của hai điểm A, B:


Hai điểm A và B ở trên thuộc một bán kính của một vô lăng đang quay đều, bí quyết nhau 20 cm. Điểm A làm việc phía quanh đó có vận tốc 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A mang lại trục con quay và vận tốc góc của điểm B lần lượt bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Cách Để Tính Thể Tích Hình Lăng Trụ Tam Giác, Hình Lăng Trụ Đứng

Một dòng tàu thủy neo trên một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính vận tốc góc và vận tốc dài của tàu so với trục quay của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe pháo quay phần lớn với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe pháo là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài và gia tốc hướng trung khu của một điểm trực thuộc vành ngoài bánh xe. đem (pi ^2 = 10).