... 23 16 17 4 6 17 12 18 24 c + ữ Câu 4. Học tập kỳ I số học tập sinh xuất sắc của lớp 6A bởi 2 9 số học sinh cả lớp.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 học kì 2

lịch sự kỳ II, sĩ số của lớp không thay đổi cùng số học sinh tốt bằng 40% số học viên cả lớp. ... A) 5x + 65 = 110 b) 10 3 5 1 . 3 2 =+ − x c) 6 1 5 4 1 3 1 ).%.3025,0( −=−− x bài 4: Lớp 6A tất cả 44 học tập sinh, trong các số đó có 24 học sinh nữ. Mong mỏi chia lớp thành các tổ sao cho số học viên nam với học ... A; 4cm) với ( B; 3cm) cắt đoạn AB lần lợt trên D với C. Tinh độ nhiều năm những đoạn AC, CD, CB? Đề thi năm học 2003- 2004 bài 1. Điền số thích hợp vào để sở hữu 2 phân số bằng nhau: A. 3 9 5 ... = B. 6 ......
*

... Trên đông đảo đúng. Câu 15. đến x = 4 3 + 5 3 - 6 3 : A. X = trăng tròn 317 B. X = 4 3 C. X = 20 17 D. X = 6 3 Câu 16 . Nếu như : b a + 6 3 = 0 thì A. B a = 6 3 B. B a = - 6 3 C. B a = 2 1 D. Cả 3 câu trên phần nhiều ... Câu trên hồ hết đúng. bài xích II. Điền vết x vào ô trống mà em chọn: So sánh trả lời Đúng Sai lý giải 3 4 với 1 4 3 4 > 1 4 2 3 cùng 1 3 2 3 > 1 3 2 7 5 7 2 7 > 5 7 4 5 với 1 5 4 ... Ôn tập thi giữa kỳ II Phần A - bài bác tập trắc nghiệm bài I. Hãy khoanh tròn v o ch chiếc ng tr c câu úng: Câu 1. Nu d c b...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội


*

... Của DB. Câu 7. Bố lớp 6A, 6B, 6C dấn trồng một vài cây nh nhau. Mỗi học viên lớp 6A trồng 6 cây, mỗi học sinh lớp 6B trồng 8 cây, mỗi học viên lớp 6C trồng 9 cây. Tính số cây từng lớp đề xuất trồng ... ( -6) b) ( -9) 3 ( - 9 ) c) 8 ( - 5) (-9) d) ( -10) (-5) + ( -6) Câu 3. Tính: a) 164 . 2 3 ( - 46 ) + ( -25) b) (-324) < 1 56+ ( -324) 56> Câu 4. Tra cứu số nguyên X biết : a) 6- x = 8 ( - 6) b) ... đợc 4/ Luỹ thừa 5 2 có mức giá trị bằng : a. 10 b. 7 c. 25 d. 5 2 5/ 6 2 .6 bởi a. 6 2 b. 6 3 c. 6 0 d . 36 2 6/ đến X = 2 + 4 + 6 + 8 + m. Để X chia hết mang lại 2 thì a. M là số chẵn b. M là số lẻ c.m...
*

*

*