Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một vài phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh phù hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và đổi thay cốBài 5: phần trăm của phát triển thành cốÔn tập chương 2 bài 1-2: phương pháp quy hấp thụ toán học tập - dãy sốBài 3: cấp số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của hàng sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp cho haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
100 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm con số giác
Trang trước
Trang sau

100 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm con số giác

Để học giỏi Đại Số với Giải tích lớp 11, dưới đó là mục lục những bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Bạn vào tên bài xích để theo dõi và quan sát phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11 chương 1


Trắc nghiệm Hàm con số giác tất cả đáp án

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) có tập xác định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải


Câu 2.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) bao gồm tập xác định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Câu 3.Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải D


Câu 4.Hàm số :

*

bao gồm tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 5.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào tiếp sau đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Câu 6.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

Câu 7.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không tồn tại tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 8.Hàm số

*
thỏa mãn tính hóa học nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 9.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

Câu 10.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án

Câu 1: Phương trình sinx = cosx tất cả số nghiệm trực thuộc đoạn <0;π> là:

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> buộc phải k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc <0;π>.Chọn lời giải A


Câu 2: Phương trình sin2x = 1 gồm nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 có nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án C


Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 có tập nghiệm trong vòng (0;2π) là:

*
Hiển thị đáp án
*

Chọn lời giải A


Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Cacl2 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Phương Trình Điện Li Cacl2

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Câu 10: trong <0;π>,phương trình sinx = 1 – cos2x tất cả tập nghiệm là:

*
Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp D


Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.trabzondanbak.com