Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, K, K2O vào nước thu được hỗn hợp trong trong cả X cùng thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu sục 4,48 lít hoặc 13,44 lít (đktc) CO2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Sục V lít khí CO2 vào dung dịch X thì thấy lượng kết tủa đạt rất đại. Giá trị của V là:


Hợp chất hữu cơ X đa chức bao gồm công thức phân tử C9H14O6. Thực hiện phản ứng xà chống hóa hoàn toàn X, thành phầm thu được là các thành phần hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đối chọi chức (trong đó có một axit bao gồm mạch cacbon phân nhánh) cùng hợp hóa học hữu cơ nhiều chức Y. Mang lại 13,08 gam X tham gia làm phản ứng tráng bội bạc thì trọng lượng Ag lớn số 1 thu được là


Cho 10 gam lếu hợp gồm hai amin no, đối chọi chức, mạch hở chức năng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được dung dịch chứa 15,84 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của V là


Trong chống thí nghiệm, khí X được điều chế với thu theo hình vẽ bên. Làm phản ứng nào dưới đây không áp dụng được với bí quyết thu khí này?


Hỗn đúng theo X gồm metan, axetilen và propen bao gồm tỉ khối so với H2 là 13,1. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp X tiếp nối dẫn thành phầm cháy vào bình chứa hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì nhận được 38 gam kết tủa trắng và cân nặng bình tăng lên m gam. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin cùng trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng toàn diện 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Mang lại lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH thâm nhập phản ứng. Quý giá của a là


Cho các nhận xét sau:

(1) Tinh bột với xenlulozơ là hai đồng phân kết cấu của nhau.

Bạn đang xem: Caco3 tác dụng với dung dịch nào sau đây

(2) nhị đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo thành tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột với xenlulozơ mỗi chất chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.

(5) nồng độ glucozơ trong tiết người thông thường khoảng 1%.

Xem thêm: Các Ngành Cần Nhiều Nhân Lực Trong Tương Lai Bạn Cần Học, Các Ngành Nghề Cần Nhân Lực

(6) hỗn hợp lòng trắng trứng tất cả phản ứng color biure.

Số nhấn xét đúng là


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su đặc lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam