Trong bài bác hướng dẫn cài để pascal trong môi trường xung quanh Window mình gồm đề cập tới vấn đề ánh xạ thư mục thành một ổ đĩa để lưu bài tuy vậy có một vài bạn vẫn không biết cách tùy vươn lên là dòng lệnh nhằm lưu bài xích vào folder theo ý mình. Từ bây giờ mình đã hướng dẫn chúng ta từng bước một.

Bạn đang xem: Cách lưu bài trên pascal

Yêu mong : các bạn đã cài đặt chương trình turbo pascal ở links trên.

Sau khi sở hữu xong bấm chuột phải vào biểu tượng Turbo Pascal trên desktop -> lựa chọn Porperties

*

Bạn sẽ được

*
Chúng ta vẫn sửa lại phần lệnh trong khoảng đỏ, “C:Program Files (x86)Turbo Pascal 7.0 with DOSBoxDOSBox.exe” -noconsole -c “mount c C:DOSBox” -c “c:” -c “cd tp” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”. Chúng ta chú ý nếu như máy các bạn chạy hệ điều hành quản lý windows 32 bit thì đường dẫn của các các bạn sẽ chỉ là “C:Program FilesTurbo Pascal 7.0 with DOSBoxDOSBox.exe” -noconsole -c “mount c C:DOSBox” -c “c:” -c “cd tp” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”.

Bạn xem xét chỗ -c “mount c C:DOSBox” đây chính là phần ta đang can thiệp thêm vào, trả sử chúng ta có USB là ổ G và thư mục lưu trữ bài tập pascal là BTPS ta vẫn thêm lệnh tạo một ổ đĩa từ thư mục trên bằng cách thêm -c “mount x G:BTPS”. Vậy cái lệnh Start in của ta từ bây giờ sẽ là “C:Program Files (x86)Turbo Pascal 7.0 with DOSBoxDOSBox.exe” -noconsole -c “mount c C:DOSBox”  -c “mount x G:BTPS” -c “c:” -c “cd tp” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”.

Xem thêm: 105 Câu Trắc Nghiệm Giới Hạn Dãy Số Có Đáp Án (Phần 1), Bài Tập Trắc Nghiệm Giới Hạn Của Dãy Số File Word

Chạy thử và lưu vào ổ đĩa x bằng phương pháp bấm file -> Save as. Ngay lập tức mục Save file as ta bấm đầu đầy đủ x: en-file-muon-luu trong ví dụ của tôi là x: est tiếp nối bấm OK.

*

Và đó là kết quả

*

Nếu ước ao mở những bài sẽ lưu cũng làm tương tự File ->Open ngay khu vực Name ta bấm x: Open