Toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen với phép tính phân chia và các bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này trabzondanbak.com tiếp tục hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 3 chữ số cho 2 chữ số

1. Ôn tập phương pháp chia cho số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia mang lại số gồm 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ như 1. Phép chia có số dư

*

Thực hiện nay phép phân chia theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép chia hết.

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những lưu ý khi thực hiện phép phân chia số bao gồm hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

Phép chia có dư là phép chia gồm số dư không giống 0

Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng và lớp trong số tự nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tra cứu x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự tự trái qua phải.

Xem thêm: Cụm Từ Là Gì - Cụm Từ Trong Tiếng Anh

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: search x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây ăn uống quả nhà bác bỏ Tư tất cả 800 cây nạp năng lượng quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài tập nhằm thành thục quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi trabzondanbak.com nhằm được cung ứng thêm những kiến thức có lợi nhé.