JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Các dạng toán hình học lớp 7 nâng cao

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*
TRỌN BỘ bí mật học tốt 08 môn
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng bàn thảo với những CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!


Xem thêm: Passcode Là Gì - Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Bài 1: Trên các cạnh Ox và Oy của góc xOy, lấy các điểm A và B làm thế nào cho OA = OB. Tia phân giác của những góc xOy giảm AB ở C. Minh chứng rằng:C là trung điểm của ABBài 2: mang lại tam giác ABC tất cả widehatA=90^0, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB mang điểm K sao cho MK = MB. Chứng tỏ rằng:a)KC vuông góc cùng với ACb)AK // BCBài 3: cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia đối của AB. Trên tia đối của tia DB đem điểm N sao để cho DN = DB. Bên trên tia đối của tia EC, lấy điểm M sao cho EM = EC. Chứng tỏ rằng A là trung điểm của MN.Bài 4: mang đến điểm A nằm trong góc nhọn xOy. Vẽ AH vuông góc cùng với Ox, trên tia đối của tia HA mang điểm B làm sao cho HB = HA. Vẽ AK vuông góc với Oy, bên trên tia đối của tia KA rước điểm C làm sao để cho KC = KA. Chứng tỏ rằng:a)OB = OC.b)Biết widehatxOy=a, tính widehatBOC .Bài 5: Tam giác ABC có AC > AB, tia phân giác của góc A cắt BC làm việc D. Bên trên AC rước điểm E làm sao để cho AE = AB. Chứng tỏ rằng AD vuông góc với BE.Bài 6: mang đến m là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp Ab, C là vấn đề thuộc m. Call Cx là tia đối của tia CA, cn là tia phân giác của góc bCx. Chứng minh rằng cn vuông góc với m.Bài 7: đến hai đoạn trực tiếp Ab với CD giảm nhau trên trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Lấy những điểm E bên trên đoạn trực tiếp AD, F trên đoạn thẳng BC thế nào cho AE = BF. Minh chứng rằng cha điểm E, O, F trực tiếp hàng.Bài 8: cho đoạn trực tiếp AB. Vẽ về hai phía của Ab những đoạn thẳng AC và BD vuông góc cùng với AB thế nào cho AC = BD. Chứng minh rằng widehatADC=widehatBCD.Bài 9: cho tam giác ABC, kẻ BD vuông góc với AC, nhắc CE vuông góc cùng với AB. Bên trên tia đối của tia BD, mang điểm H sao cho bảo hành = AC. Trên tia đối của tia CE, rước điểm K sao cho ông chồng = AB. Chứng minh rằng Ah = Ak.Bài 10: đến tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa khía cạnh phẳng không cất C bao gồm bờ AB, vẽ tia Ax vuông góc cùng với AB, bên trên tia đó mang điểm D làm sao để cho AD = AB. Trên nửa khía cạnh phẳng không chứa B có bờ là AC, vẽ tia Ay vuông góc cùng với AC, trên tia đó lấy điểm E làm thế nào cho AE = AC. Chứng tỏ rằng:a) AM=fracDE2b) AM perp DEBài 11: mang lại tam giác ABC gồm AB = AC. Trên những cạnh AB cùng AC lấy những điểm D cùng E làm sao cho AD = AE. điện thoại tư vấn K là giao điểm của BE cùng CD. Minh chứng rằng:a)BE = CD.b) widehatKBD=widehatKCEBài 12: mang đến tam giác ABC bao gồm widehatA=60^0. Tia phân giác của góc B giảm AC ở D, tia phân giác của góc C cắt AB nghỉ ngơi E. Những tia phân giác đó cắt nhau ngơi nghỉ I. Chứng tỏ rằng ID = IEBài 13: cho đoạn trực tiếp AB, O là trung điểm của AB. Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ AB, vẽ những tia Ax với By vuông góc với AB. Call C là 1 trong những điểm thuộc tia Ax. Đường vuông góc với OC trên O giảm tia By sống D. Chứng minh rằng CD = AC + BD.Bài 14: trên cạnh BC của một tam giác ABC, lấy các điểm E với F làm sao để cho BE = CF. Qua E với F, vẽ những đường thẳng tuy nhiên song với BA, chúng cắt cạnh AC theo đồ vật tự sinh hoạt G và H. Chứng minh rằng EG + FH = AB.Bài 15: đến tam giác ABC có widehatA=90^0, Ab = AC. Qua A vẽ mặt đường thẳng d sao cho B và C nằm thuộc phía so với đường thẳng d. Kẻ bh và ông chồng vuông góc cùng với d. Minh chứng rằng:a)AH = CK.b)HK = bh + CKBài 16: mang đến tam giác ABC. Vẽ đoạn thẳng AD bằng AD bởi và AD bởi và vuông góc với AB (D với C nằm khác phía đối với AB). Vẽ đoạn thẳng AE bởi và vuông góc với AC (E cùng B nằm không giống phía so với AC). Vẽ AH vuông góc cùng với BC. Đường thẳng HA giảm DE ngơi nghỉ K. Minh chứng rằng DK = DE.Bài 17: mang lại tam giác ABC cân tại A tất cả widehatAa)DE // BCb)CE perp ABBài 18: trên cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC, lấy những điểm D với E làm thế nào cho BD = BA, CE = CA. Tính widehatDAEBài 19: cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Minh chứng rằng:a)Nếu AM= fracBC2 thì widehatA=90^0 .b)Nếu AM> fracBC2 thì widehatA=90^0c)Nếu AM bài bác 20: Tam giác ABC có widehatB - widehatC=a. Bên trên tia đối của tia AC rước D làm sao để cho AD = AB. Tính widehatCBD theo a.Bài 21: đến điểm M ở trong đoạn trực tiếp AB. Trên và một nửa mạt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác đầy đủ AMC, BMD. Call E, F theo đồ vật tự là trung điểm của AD, CB. Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác đều.Bài 22: đến tam giác ABC cân tại A, widehatA=120^0, BC = 6cm. Đường vuông góc cùng với AB trên A giảm BC sống D. Tính độ dài của BD.Bài 23: đến tam giác ABC bao gồm widehatA=120^0. Bên trên tia phân giác của góc A, đem điểm E làm thế nào để cho AE = AB + AC. Chứng minh rằng tam giác BCE là tam giác đều.Bài 23: Ở miền vào góc nhọn xOy, vẽ tia Oz làm thế nào cho widehatxOz=frac12widehatyOz. Qua điểm A thuộc tia Oy, vẽ AH vuông với Ox, cắt Oz sống B. Bên trên tia Bz mang điểm D làm sao để cho BD = OA. Chứng tỏ rằng tam giác AOD là tam giác cân.Bài 24: mang lại widehatxOz=120^0, Oy là tia phân giác của widehatxOz, Ot là tia phân giác của góc xOy, M là vấn đề thuộc miền trong của góc yOz. Vẽ MA Ox, vẽ MB Oy, vẽ MC Ot. Tính độ lâu năm OC theo Ma và MB.Bài 25: cho tam giác ABC cân tại A, widehatA=140^0. Bên trên nửa mặt phẳng bờ BC cất điểm A, kẻ tia Cx làm sao để cho widehatACx=110^0. Call D là giao điểm của những tia Cx cùng Ba. Chứng minh rằng AD = BC.Bài 26: cho tam giác ABC có các góc nhọn nhỏ tuổi hơn 120^0. Vẽ ở phía quanh đó tam giác ABC những tam giác gần như ABD, ACE. Call M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:a) widehatBMC=120^0b) widehatAMB=120^0Bài 27: đến tam giác cân nặng ABC gồm widehatB=widehatC=50^0. điện thoại tư vấn K là điểm trong tam giác sao để cho widehatKBC=10^0 widehatKCB=30^0. Chứng minh rằng tam giác ABK là tam giác cân và tính số đo góc BAK.Bài 28: cho tam giác ABC vuông trên A tất cả AC = 3AB. Trên AC lấy các điểm D với E làm thế nào cho AD = DE = EC. Chứng tỏ rằng widehatAEB+widehatACB=45^0.Bài 29: mang lại tam giác cân nặng ABC có widehatA=100^0, tia phân giác của góc B giảm AC sống D. Chứng tỏ rằng BC = BD + AD.Bài 30: Tam giác ABC vuông trên A tất cả BC = 26cm, AB : AC = 5: 12. Tính các độ nhiều năm AB, AC.Bài 31: Tam giác ABC gồm AB = 16cm, AC = 14cm,widehatB = 60^0. Độ lâu năm BC bởi mấy ?Bài 32: cho các số: 5,9,12,13,15,16,20. Nên chọn ra những bộ ba số là độ dài bố cạnh của một tam giác vuông.Bài 33: Vẽ về một bên của đoạn thẳng AB = 5cm các tia Ax, By vuông góc cùng với AB. Trên tia Ax đem điểm D làm sao cho AD = 5cm. Bên trên tia By rước điểm E thế nào cho BE = 1cm. Trên đoạn trực tiếp AB mang điểm C làm sao để cho Ac = 2cm. Góc DCE gồm là góc vuông tốt không?Bài 34: mang đến tam giác ABC cân tại A,widehatABài 35: mang lại tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC với AM là tia phân giác của góc A. Minh chứng rằng tam giác ABC là tam giác cân.Bài 36: đến largeDelta ABC vuông cân tại A. Một mặt đường thẳng d bất kì qua A. Kẻ bảo hành và chồng vuông góc với mặt đường thẳng d. Minh chứng rằng tổn BH^2 + CK^2 có mức giá trị ko đổi.Bài 37: mang đến tam giác Abc vuông trên A (AB > AC). Tia phân giác của góc B giảm AC ở D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC. Trên tia AC lấy điểm E làm sao để cho AE = AB. Đường trực tiếp vuông góc với AE tại E cắt tia DH sống K. Minh chứng rằng: a)BA = BHb) widehatDBK = 45^0Chúc các bạn luôn thành công trong học tập tập và sự nghiệp :khi (175): :M037::M012::M055: :Mjogging: :Mjogging: :M055: