Tài liệu sẽ hướng dẫn chi tiết phương thức giải và bài xích tập siêng đề giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục tất cả đều sở hữu lời giải cụ thể.
Bạn đang xem: Các dạng lim và cách giải

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. áp dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn quan trọng đặc biệt và những định lý để giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. áp dụng công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tìm giới hạn, biểu hiện một số thập phân vô hạn tuần kết thúc phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô thuộc của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, phép tắc tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và công thức tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính số lượng giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính tiếp tục của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính thường xuyên của hàm số bên trên một khoảng chừng KDạng 4.

Xem thêm: Xin cho tôi lời khuyên: Chồng cờ bạc có nên bỏ không?

Kiếm tìm điểm cách quãng của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng tỏ phương trình f(x)=0 có nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay