Công thức nguyên hàm từng phần

cách thức nguyên hàm từng phần hay được sử dụng để tìm tích phân bất định của các hàm số phức hợp như vừa đựng hàm vô tỉ và các chất giác, hoặc cất hàm logarit và hàm vô tỉ, tốt hàm mũ,…

mang đến 2 hàm số u = u (x) và v = v (x) tất cả đạo hàm bên trên tập K. Lúc đó ta bao gồm công thức tính nguyên hàm từng phần như sau:

*

Nguyên hàm từng phần là gì?


Cho nhị hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K ta tất cả công thức nguyên hàm từng phần: ∫udv = uv−∫vdu.

Bạn đang xem: Các công thức nguyên hàm

Chú ý: Ta thường xuyên sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần giả dụ nguyên hàm bao gồm dạng I=∫f(x).g(x)dx, trong đó f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số nhiều thức, hàm con số giác, hàm số mũ.

Để tính nguyên hàm ∫f(x).g(x)dx từng phần ta có tác dụng như sau:

– bước 1. Đặt 

*

 (trong đó G(x) là một nguyên hàm bất kỳ của hàm số g(x))

– bước 2. Khi đó theo bí quyết nguyên hàm từng phần ta có:

∫f(x).g(x)dx=f(x).G(x)−∫G(x).f′(x)dx.

Chú ý: Khi I=∫f(x).g(x)dx và f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số đa thức, hàm con số giác, hàm số mũ ta đặt theo phép tắc đặt u.

Nhất log (hàm log, ln) – Nhì đa (hàm đa thức)

Tam lượng (hàm lượng giác) – Tứ nón (hàm mũ)

Tức là hàm số như thế nào đứng trước trong lời nói trên ta vẫn đặt u bằng hàm đó. Bài tập:

Nếu f(x) là hàm log, g(x) là một trong các 3 hàm còn lại, ta đã đặt
*
Tương từ bỏ nếu f(x) là hàm mũ, g(x) là hàm nhiều thức, ta đang đặt 
*

Một số dạng nguyên sản phẩm từng phần hay gặp

Dạng 1: I = ∫P(x)ln(mx+n)dx, trong đó P(x) là đa thức.

Theo phép tắc ta đặt 

*

Dạng 2: 

*

trong đó P(x) là đa thức.

Theo luật lệ ta đặt 

*

Dạng 3: I = ∫P(x)eax+bdx, trong đó P(x) là nhiều thức

Theo phép tắc ta đặt 

*

Dạng 4: 

*

Theo luật lệ ta đặt 

*

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của hàm số tất cả dạng sau f(x) = lnx

Lời giải

Dựa theo phương thức trên, ta làm như sau

Bước 1: Đầu tiên ta phải đặt

*

Khi đó:

*

 Các dạng toán nguyên hàm từng phần hay gặp

Dạng 1: tìm nguyên hàm của hàm số logarit

Hãy tính nguyên hàm của hàm số logarit sau

*

với f(x) là 1 trong những hàm của nhiều thức.

Phương pháp giải

– Bước 1: Ta thực hiện đặt

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt ở trên, ta suy ra

*

Để bạn hiểu rõ hơn về dạng này, chúng ta cùng nhau làm cho 1 ví dụ tiếp sau đây nhé:

Ví dụ: tra cứu nguyên hàm của hàm số f(x) = x.lnx

Lời giải

Dựa vào phương pháp giải sống trên các bạn dễ thấy

*

Bước 1: Ta tiến hành đặt biểu thức dạng

*

Bước 2: Theo bí quyết tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm số mũ A=∫f(x)eax+b dx với f(x) là 1 trong những hàm nhiều thức.

Xem thêm: An Nhiên Nghĩa Là Gì ? An Yên Là Gì? Ý Nghĩa Của An Nhiên Trong Cuộc Sống

Phương pháp:

– Bước 1: Ta thực hiện đặt

*

– Bước 2: nhờ vào việc đặt tại bước 1, ta có: ∫f(x)e ax+b dx=uv–∫vdu

Để đọc hơn về dạng toán này, ta với mọi người trong nhà xem lấy ví dụ sau đây

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của biểu thức sau I=∫xexdx

Lời giải

Dựa theo cách thức trên, ta tiến hành đặt

*

Theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 3: Hàm con số giác và hàm đa thức

Hãy tính nguyên hàm của hàm số lượng giác

*

Lời giải

– Bước 1: Ta tiến hành đặt như sau

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt tại bước 1, ta thay đổi thành

*

Để gọi hơn lấy ví dụ như này, ta cùng nhau xem lấy ví dụ như sau đây.

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của lượng chất giác sau A=∫xsinxdx

Lời giải

Đây là 1 nguyên hàm kết hợp giữa nguyên hàm vị giác, các bạn hãy làm như sau:

Dựa theo cách thức trên, ta để như sau

*

Theo bí quyết nguyên hàm từng phần ta có:

*

Dạng 4: Hàm con số giác và hàm số mũ

Hãy tính nguyên hàm phối kết hợp giữa hàm con số giác và hàm số mũ

*

Các bước giải như sau:

– Bước 1: Ta tiến hành đặt như sau

*

– Bước 2: lúc đó, nguyên hàm sẽ tính theo phương pháp tổng quát uv–∫vdu

Lưu ý: Đây là dạng toán phức tạp nên bắt buộc lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Bên cạnh ra, ở cách 1 ta có thể đặt không giống chút bằng cách đặt

*

Để giúp cho bạn hiểu rộng dạng toán này, mời bạn theo dõi một lấy ví dụ như đưới dây nha:

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của nhị hàm là hàm lượng giác và hàm e nón sau đây I=∫sinx.exdx

Lời giải

Đây là một trong nguyên hàm kết hợp giữa nguyên hàm lượng giác, nguyên hàm của e nón u. Các bạn hãy làm như sau: