1. Cách làm lượng giác cơ bản

*

2. Cách làm cộng lượng giác

*

Mẹo nhớ bí quyết cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin lốt trừ. Tan thì rã nọ tung kia phân tách cho mẫu tiên phong hàng đầu trừ chảy tan.

Bạn đang xem: Các công thức lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn yếu π

*

 Cung hơn kém π / 2

Bạn đang xem: công thức lượng giác lớp 11


cos(π/2 + x) = – sinx sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những phương pháp này đều được biến hóa ra từ phương pháp lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

*

6. Phương pháp biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cộng cos bằng 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cộng sin bằng 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cos sin.

*

7. Công thức biến đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác vào trường hợp quánh biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z) sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z) sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z) cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z) cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z) cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng báo giá trị lượng giác một vài góc quánh biệt

*

11. Phương pháp lượng giác bửa sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Bậc Nhất Lớp 9 Có Ví Dụ Cụ Thể, Các Dạng Bài Tập Cơ Bản Của Hàm Số

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô