1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo buồn không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu cương thi cú hảo, Tam niên bất kiến trung ương thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).

Bạn đang xem: Bộ thảo trong tiếng trung
• Bất mị - 不寐 (Trần Đình Túc)• phân bì Châu Hoàng sơn - 邳州黃山 (Diêu Nãi)• Đề hoạ kê vật dụng - 題畫鷄闓 (Trần Đình Túc)• Đoản ca hành - 短歌行 (Viên Hoằng Đạo)• Độc dạ thư hoài - 獨夜書懷 (Cao Bá Quát)• Phong hoa tuyết nguyệt - 風花雪月 (Vũ Duy Thanh)• Tống Trang Xung hỏng sứ Việt - 送莊沖虗使粵 (Viên Hoằng Đạo)• ngôi trường An thu dạ - 長安秋夜 (Thái Thuận)• Vãn thiếp Phạm thị - 輓妾范氏 (Nguyễn Khuyến)• Xuân cảm - 春感 (Thái Thuận)

1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.2. (Danh) công ty quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 công ty quê, làng dã.3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ gồm từ nhà Hán, nhằm viết đến nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, cực kỳ phóng túng.4. (Danh) Văn cảo, bản viết sơ qua chưa hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 ban đầu viết bản nháp.5. (Danh) bọn họ “Thảo”.6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, không định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa mong tạm.8. (Tính) Kết bằng cỏ, làm bởi cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bởi cỏ, “thảo lí” 草履 giầy cỏ.9. (Tính) Lợp bằng cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 nhà lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 gà mái (nghĩa bóng là khiếp nhược hoặc không có tài năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.11. (Động) quăng quật phí, khinh thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng fan như cỏ rác.12. (Động) Soạn, viết qua (chưa kết thúc hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 soạn viết bài bác hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài xích biểu.13. (Động) giảm cỏ.14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho chấm dứt việc. ◇Cao Bá quát mắng 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) đại trượng phu về sao lơ là, không còn quyến luyến chốn khuê phòng nữa chăng?
① Cỏ, chữ để gọi tóm những loài cỏ, đời xưa viết là 艸.② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng sủa 草創 các nghĩa là mới có qua loa, không được hoàn toàn vậy.③ Ở công ty quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 các là chỉ về tín đồ nhà quê cả. Dân lành đi làm việc giặc call là lạc thảo 落草.④ vứt phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh người như cỏ rác.⑤ Thảo, bắt đầu viết qua chưa định hẳn call là bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài xích hịch, thảo biểu 草表 thảo bài xích biểu, v.v.⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ nhà Hán, để viết đến nhanh.⑦ cắt cỏ.
① Cỏ, rơm: 除草 làm cỏ; 稻草 Rơm rạ; ② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 xem một lượt qua loa; ③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo; ④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp; ⑤ phiên bản viết thảo, bảo thảo, bản nháp; ⑥ Mái, chiếc (chỉ giống đồ gia dụng cái): 草雞 kê mái; 草驢 Lừa cái; ⑦ (văn) Đất hoang chưa khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng và khai khẩn đất hoang để tạo thêm tài sản của dân (Hàn Phi tử); ⑧ (văn) giảm cỏ.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh 6 Hk2, Please Wait


Cỏ — Chỉ bình thường cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn trường tân thanh : » khoảng tầm trên dừng cây viết thảo vài ba vài tư câu « — Một lối chữ viết thật cấp tốc của chữ Hán, rất nặng nề đọc.

ác thảo 惡草 • bách thảo 百草 • bách thảo sương 百草霜 • người thương thảo 蒲草 • bổn thảo 本草 • cam thảo 甘草 • cẩu vĩ thảo 狗尾草 • chỉ thảo 紙草 • khởi thảo 起草 • kiền thảo 乾草 • lạc thảo 落草 • loạn thảo 亂草 • lương thảo 糧草 • lây truyền thảo 染草 • phương thảo 芳草 • sơ thảo 初草 • tây phù thi thảo 西浮詩草 • thảo am 草庵 • thảo dã 草野 • thảo đường 草堂 • thảo con đường thi tập 草堂詩集 • thảo lư 草盧 • thảo mộc 草木 • thảo muội 草昧 • thảo nguyên 草原 • thảo thảo 草草 • thảo tiêu nhi 草標兒 • thảo trát 草札 • tiên thảo 仙草 • trảm thảo trừ căn 斬草除根 • yển thảo 偃草 • yên thảo 煙草 • yên ổn thảo 菸草 • yên thiều thi thảo 燕軺詩草
• Bốc cư - 卜居 (Khuất Nguyên)• Du Tây hồ Trấn Quốc từ bỏ - 遊西湖鎭國寺 (Cao Bá Quát)• Đại xuân ân oán - 代春怨 (Lưu Phương Bình)• Đề Hoài thượng đình tử - 題淮上亭子 (Lã bạn dạng Trung)• Đồng tước đoạt kỹ - 銅雀伎 (Ngô Tiêu)• Ký tứ Huân Lư viên ngoại - 寄司勳盧員外 (Lý Kỳ)• giữ Nguyễn tái đáo Thiên bầu bất phục con kiến chư tiên tử - 劉阮再到天台不復見諸仙子 (Tào Đường)• Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử” - 奉和御製英才子 (Ngô Hoán)• Ức Tần Nga - Biệt tình - 憶秦娥-別情 (Vạn Hầu Vịnh)• Viên trung thảo - 園中草 (Cao Bá Quát)