TTTÊN SÁCHĐVTGIÁ BÌA
ISÁCH GIÁO KHOA
1Toán 6 tập 1Bản8,000
2Toán 6 tập 2Bản6,000
3Vật lí 6Bản7,000
4Công nghệ 6Bản12,000
5Ngữ văn 6/1Bản10,000
6Ngữ văn 6/2Bản11,000
7Lịch Sử 6Bản6,000
8Địa lí 6Bản7,000
9Giáo dục công dân 6Bản4,000
10Âm nhạc mĩ thuật 6Bản13,000
11Sinh học tập 6Bản15,000
12Bài tập Toán 6 tập 1Bản14,200
13Bài tập Toán 6 tập 2Bản10,500
14Bài tập trang bị lí 6Bản7,900
15Bài tập Ngữ văn 6 tập 1Bản8,200
16Bài tập Ngữ văn 6 tập 2Bản9,300
17Bài tập Sinh học tập 6Bản9,600
18Bài tập lịch sử 6Bản9,000
19Bài tập Địa lí 6Bản7,900
20Bài tập Âm nhạc 6Bản6,800
21Bài tập Mĩ thuật 6Bản7,600
22Bài tập giáo dục công dân 6Bản6,800
23
Bài tập công nghệ - gớm tế gia đình 6Bản15,30024Tin học tập lớp 6 (SHS)Bản26,00025Bài tập tin học tập lớp 6 (SBT)Bản19,00026
Tài liệu giáo dục và đào tạo nếp sống đương đại văn minh 6Bản13,00027Tập bạn dạng đồ địa lý 6 (4 màu)Bản29,00028Tập bạn dạng đồ tranh ảnh lịch sử 6 (4 màu)Bản26,00029Tiếng Anh 6 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD với thẻ)Bản43,00030Tiếng Anh 6 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD cùng thẻ)Bản43,00031Tiếng Anh 6 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,00032Tiếng Anh 6 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản28,000TỔNG CỘNG467,100
Mời bạn viết thừa nhận xét đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 ( Năm học tập 2019- 2020 ) Đánh giá của người tiêu dùng về thành phầm này: