Cuộc thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi chính thức được phát động từ ngày 1-10 dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Để dự thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi các bạn truy cập vào http://www.biencuongtoquoc.vn/ để làm bài.

Bạn đang xem: Biên cương tổ quốc tôi đáp án tuần 1

Đáp án thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2021

Đáp án thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2021 tuần 3

Câu 1: Tỉnh Quảng Trị giáp với tỉnh nào của phía Lào?

D Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sả Lạ Văn

Câu 2: Tỉnh Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?

A Sả Lạ Văn và Xê Kông

Câu 3: Tỉnh Quảng Bình giáp với tỉnh nào của phía Lào?

B. Khăm Muộn

Câu 4: Hành vi nào sau đây vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 5: Theo pháp luật Việt Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh được quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) trong thời gian bao lâu?

C. Không quá 06 giờ

Câu 6: Khi quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, cơ quan nào của địa phương có trách nhiệm phối hợp xử lý về đối ngoại?

A. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

Câu 7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế trong thời gian bao lâu?

C. Không quá 24 giờ

Câu 8: Điểm nào sau đây không phải là nội dung quản lý nhà nước về biên giới quốc gia?

C. Xây dựng chính quyền cơ sở khu vực biên giới

Câu 9: Theo pháp luật Việt Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh được quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là bao lâu?

C. Không quá 24 giờ

Câu 10: Điểm nào sau đây là một trong những nội dung quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 11: Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Đồng Tháp

Câu 12: Cửa khẩu Hạ Lang thuộc tỉnh nào?

C. Cao Bằng

Câu 13: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, phương tiện bay hoặc thiết bị bay là gì?

C. Tàu bay, trực thăng, khí cầu và các thiết bị bay khác

Câu 14: Cửa khẩu nào sau đây thuộc Lào đối diện với cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên)?

A. Pang Hốc

Câu 15: Cặp cửa khẩu Lệ Thanh - O Za Dao thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

A. Gia Lai - Rattanakiri

Câu 16: Cửa khẩu nào sau đây thuộc Lào đối diện với cửa khẩu Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa)?

B. Nậm Sôi

Câu 17: Các cột mốc giới do Việt Nam cắm được làm bằng chất liệu gì?

C. Đá hoa cương và Bê tông

Câu 18: Theo quy định của Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, việc thay đổi vị trí cửa khẩu được thực hiện như thế nào?

D. Cần thông qua chính quyền cấp tỉnh (khu tự trị) ở vùng biên giới hai nước hiệp thương thống nhất, phải được sự đồng ý của Chính phủ hai Bên và thông qua đường ngoại giao để xác định.

Câu 19: Cửa khẩu Phước Tân (Tây Ninh) thuộc loại hình cửa khẩu nào?

D. Cửa khẩu chính

Câu 20: Mọi bất đồng nảy sinh liên quan đến giải thích và thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới sẽ được giải quyết như thế nào?

B. Hai Bên sẽ thông qua Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc thương lượng giải quyết. 

Câu 21: Cửa khẩu nào sau đây thuộc Lào đối diện với cửa khẩu Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An)?

C. Nậm Cắn

Câu 22: Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (An Giang) thuộc loại hình cửa khẩu nào?

A. Cửa khẩu quốc tế

Câu 23: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc quy định như thế nào về cửa khẩu biên giới?

D. Không có quy định

Câu 24: Việt Nam và Lào phân công trách nhiệm quản lý, bảo vệ mốc quốc giới như thế nào?

A. Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ các mốc quốc giới số chẵn; Lào chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ các mốc quốc giới số lẻ

B. Các mốc quốc giới nằm trên lãnh thổ nước nào do nước đó chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ

C. Thỏa thuận phân công quản lý, bảo vệ đối với một số trường hợp mốc cắm trên đường biên giới tại khu vực địa hình khó khăn, hiểm trở

D Cả 03 đáp án trên

Câu 25: Cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vét thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

D. Tây Ninh - Svay Rieng

Câu 26: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, các tiêu chí nào để coi một sự việc hoặc vấn đề là sự kiện biên giới?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 27: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc quy định như thế nào về cửa khẩu song phương?

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 28: Cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

D. Tây Ninh - Svay Rieng

Câu 29: Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có bao nhiêu phụ lục?

A. 1 Phụ lục

Câu 30: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, ngành chủ quản là gì?

A. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp trung ương được pháp luật của mỗi nước quy định có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giải quyết các vấn đề được quy định tại Hiệp định này 

 

Đáp án thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2021 tuần 2

Câu 1:

Theo Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới là gì?

A. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật nước mình

B. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của Bên kia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiệp định, pháp luật liên quan của mỗi nước và điều ước quốc tế có liên quan mà hai nước là thành viên

C. Đáp án 1 và 2

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 2:

Hiện nay, tỉnh Khăm Muồn (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

A. 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu phụ

C. 2 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

Câu 3:

Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng công an Lào tại cửa khẩu là gì?

A. Hướng dẫn và thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất, nhập cảnh của người, phương tiện

B. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện và hoạt động xuất nhập khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm qua cửa khẩu nước mình; phòng, chống mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại

C. Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật của mỗi nước

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 4:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 3 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A. Từ mốc 167 đến mốc 498.

B. Từ mốc 820 đến mốc 962.

C. Từ mốc 85 đến mốc 167

D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

Câu 5:

Mục đích của việc thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì?

A. Thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

B. Tuần tra, giám sát tại khu vực biên giới

C. Quản lý xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới

D. Triển khai công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa

Câu 6:

Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc đối diện cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) thuộc tỉnh nào của Lào?

A Hủa Phăn

B Luông Pha Băng

C Phông Sa Lỳ

D Xiêng Khoảng

Câu 7:

Đại diện biên giới hai Bên trao đổi thông qua những phương thức nào?

A. Hội đàm và Trao đổi qua điện thoại

B. Trao đổi qua điện thoại và Trao đổi qua Thư công tác

C. Trao đổi qua Thư công tác và Hội đàm

D. Hội đàm, Trao đổi qua điện thoại, Trao đổi qua Thư công tác

Câu 8:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 8 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A .Từ mốc 820 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

B. Từ mốc 962 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

C. Từ mốc 1300/4 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

Câu 9:

Cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Ta Oóc thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

A Kon Tum - Ắt Tạ Pư

B Quảng Nam - Xê Kông

C Kon Tum - Xê Kông

D Quảng Trị - Sả Lạ Văn

Câu 10

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới 

B. Mỗi Bên được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

C. Không được xây dựng thêm vật đánh dấu đường biên giới

D. Cả ba đáp án đều sai

Câu 11

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Câu 12

Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Công an theo quy định của pháp luật?

A. Trao đổi tình hình, thống nhất chủ trương chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới

B. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

C. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh quốc gia, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện hợp tác an ninh biên giới

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 13

Theo pháp luật Việt Nam, việc xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được định hướng như thế nào?

A. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

B. Vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ

C. Nắm vững pháp luật và công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 14

Văn bản nào sau đây quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 96/2020/NĐ-CP

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

Câu 15

Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội thông qua vào năm nào?

A. Năm 2002

B. Năm 2003

C. Năm 2004

D. Năm 2005

Câu 16

Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

A. Lào Cai

B. Lai Châu

C. Điện Biên

D. Sơn La

Câu 17

Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Đường để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Mặt thẳng đứng để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 18

Mốc biên giới là gì?

A. Công trình trên biên giới

B. Vật thể đánh dấu đường biên giới

C. Do các nước liên quan thỏa thuận xác định, xây dựng và ghi nhận

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 19

Theo pháp luật Việt Nam, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do cơ quan nào quy định?

A Quốc hội

B Chính phủ

C Hội đồng nhân dân tỉnh biên giới

D Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới

Câu 20

Cơ quan/ Cá nhân nào có thẩm quyền xác định vùng cấm đối với các công trình quốc phòng, công trình biên giới?

A .Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

C. Chính phủ

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 21

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được ký tại đâu?

A Hà Nội, Việt Nam

B Phnôm Pênh, Campuchia

C Viêng Chăn, Lào

D Kon Tum, Việt Nam

Câu 22

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 ký năm 2019 được lập bằng ngôn ngữ nào?

A Tiếng Việt, tiếng Khmer

B Tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Pháp

C Tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Anh

D Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp

Câu 23

Tỉnh An Giang tiếp giáp với những tỉnh nào của Campuchia?

A Tỉnh Kandal và tỉnh Takeo

B Tỉnh Svay Rieng và tỉnh Kandal

C Tỉnh Prey Veng và Kandal

D Tỉnh Takeo và Kampot

Câu 24

Ý nghĩa của Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc xác định đường biên giới rõ ràng, ổn định giữa hai nước

B. Có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ Việt - Trung lên một tầm cao mới trong thế kỷ XXI

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và duy trì ổn định tại khu vực biên giới

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25

Thác Bản Giốc nằm trên sông nào?

A Sông Quây Sơn

B Sông Bắc Luân

C Sông Ka Long

D Sông Hồng

Câu 26

Cho đến nay, Ủy ban liên hợp PGCM hai nước Việt Nam, Campuchia đã hoàn thành xây dựng bao nhiêu cột mốc chính?

A 313 cột mốc

B 314 cột mốc

C 315 cột mốc

D 316 cột mốc

Câu 28

Mục đích của việc ký Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia năm 2019 là gì?

A. Ghi nhận và pháp lý hóa thành quả PGCM biên giới đất liền đã đạt được tính đến thời điểm ký Nghị định thư PGCM năm 2019 (khoảng 84%)

B. Hệ thống hóa dữ liệu thông tin địa lý của đường biên giới, mốc biên giới đã được hai Bên hoàn thành PGCM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ và nhận biết đường biên giới trên thực địa

C. Tạo cơ sở pháp lý để hai Bên tiếp tục giải quyết các vấn đề biên giới còn vướng mắc, tồn đọng sau này

D Cả 03 đáp án trên

Câu 29

Tỉnh nào của Việt Nam có chiều dài đường biên giới đất liền (bao gồm cả đường biên giới trên sông, suối) dài nhất với Lào?

A Sơn La

B Nghệ An

C Điện Biên

D Quảng Bình

Câu 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005 có hiệu lực từ ngày nào?

Đáp án thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2021 tuần 1

CÂU SỐ 1

Bờ Y là tên một cửa khẩu quốc tế tại tỉnh nào của Việt Nam?

A. Thanh Hoá

B. Điện Biên

C. Khánh Hoà

D.Kon Tum

CÂU SỐ 2

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửakhẩu phụ

C. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

D. 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

CÂU SỐ 3

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

B. Mỗi bên được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

C. Không được xây dựng thêm vật đánh dấu đường biên giới

D. Cả ba đáp án đều sai

CÂU SỐ 4

Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có chức năng, nhiệm vụ gì?

Α. Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của Hiệp định trong quá trình thực hiện Hiệp định.

B. Nghiên cứu giải quyết các sự kiện biên giới mà Đại diện biên giới chưa giải quyết được.

C. Giám sát tình hình thực hiện Hiệp định.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

CÂU SỐ 5

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiều cửa khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

Α. 2 cửa khẩu chính

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

C. 2 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu phụ

CÂU SỐ 6

Chức năng, nhiệm vụ nào sau đây không phải là chức năng của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

A. Đánh giá, thẩm định và giám sát các công trình, dự án tại vùng nước biên giới.

B. Tuần tra khu vực biên giới

C. Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của Hiệp định trong quá trình thực hiện Hiệp định.

D. Xác nhận, sửa chữa, xây dựng và duy trì, bảo vệ các vật đánh dấu đường biên giới.

CÂU SỐ 7

Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu chính?

Α. Nà Cài

B. Nậm Lạnh

C. Huổi Puốc

D. Tà Rùng

CÂU SỐ 8

Tính đến nay, có bao nhiêu loại hình của khẩu đã được mở ra trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào?

Α. 3

B.4

C. 5

D.2

CÂU SỐ 9

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

Α. Từ mốc 167 đến mốc 498.

B.Từ mốc 820 đến mốc 962.

C. Từ mốc 85 đến mốc 167

D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

CÂU SỐ 10

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiều cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

Α. 2 cửa khẩu chính

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

C. 2 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

CÂU SỐ 11

Văn bản nào sau đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?

Α.. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 96/2020/NĐ-CP

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

CÂU SỐ 12

Nội dung nào thuộc hoạt động tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

A. Giáo dục ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và của toàn dân; đặc biệt là cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới

B. Huy động các ngành, các địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực về mọi mặt khu vực biên giới, tạo ra sức mạnh của toàn dân, giúp đỡ Bộ đội biên phòng và các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan chức năng ở khu vực | biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới

C . Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định | lâu dài với các nước láng giềng, phối hợp hai bên biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng, chống tội phạm

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 13

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

CÂU SỐ 14

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10

B. 9

C. 8

D.7

CÂU SỐ 15

Việt Nam có biên giới đất liền với quốc gia nào?

А. Vương quốc Campuchia

B. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 16

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của đối tượng nào?

А. Nhà nước

B. Toàn dân

C. Chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 17

Theo pháp luật Việt Nam, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền lập kế hoạch trình Chính phủ về xây dựng công trình để cố định đường biên giới quốc gia?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Các bộ, ngành liên quan

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Đáp án 1 và 2

CÂU SỐ 18

Văn bản nào sau đây quy định về quản lý của khẩu biên giới đất liền?

A. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 71/2015/NĐ-CP

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

CÂU SỐ 20

Cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, khu vực biên giới là gì?

A. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới

B. Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

C. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 21

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 được ký ngày nào?

A. 43595

В. 43753

C. 43743

D. 43739

CÂU SỐ 22

Địa hình đặc trưng của đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia là gì?

Α. Rừng núi, cao nguyên

B. Rừng núi, cao nguyên và đồng bằng

C. Cao nguyên, đồng bằng

D. Rừng núi

CÂU SỐ 23

Việt Nam và Trung Quốc đã mấy lần tiến hành đàm phán về biên giới lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 1974-1979?

Α. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 4 lần

CÂU SỐ 24

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 được ký kết vào thời gian nào và ở đâu?

CÂU SỐ 25

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng"?

A "Trường hợp bất khả kháng" là các trường hợp xảy ra do khách quan, không có sự tác động của con người gây thiệt hại nặng nề cho con người

B. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra mưa, lũ, dịch bệnh ... gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản.

Xem thêm: Cây Cảnh Hợp Tuổi Thân 1992 Hợp Cây Gì Trồng Trong Nhà Để Tiền Vào Như Nước?

C. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.

D. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, gây thiệt hại | nặng nề cho con người

CÂU SỐ 26

Cơ sở pháp lý tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì ?

А Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

B. Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bản đồ Hiệp ước và các văn bản của Ủy ban liên hợp phần giới, cắm mốc

C. Công ước Pháp - Thanh năm 1987 và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

D. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các biên bản của Ủy ban phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

CÂU SỐ 27

Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia ký năm 1983 có hiệu lực từ ngày nào?

CÂU SỐ 28

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được ký ngày nào?

CÂU SỐ 29

Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia được ký ngày nào?

CÂU SỐ 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005, trong trường hợp có sự khác biệt về giải thích và thực hiện Hiệp ước, hai bên sẽ giải quyết như thế nào?