Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 được thiết kế theo phong cách phần thống kê

Mẫu bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học kì I là mẫu bảng tổng đúng theo lại toàn bộ công dụng học tập tương tự như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học tập trong học tập kỳ I. Mẫu mã bảng tổng phù hợp nêu vừa đủ thông tin của những môn.

Bạn đang xem: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và cài về mẫu bảng tổng hòa hợp tại đây.

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục đào tạo của lớp theo thông tư 22

Mẫu bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục theo Thông tứ 22 đến giáo viên chuyên Tiếng Anh

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Nội dung cơ bản của Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo cuối kì I theo Thông bốn 22 được thiết kế phần những thống kê như sau:BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I

Năm học ………………………..

Trường: ……………………………….

STT

Sốdanhbộ

Họ và tên học sinh

Ngày, thángnăm sinh

Nữ

Môn học và vận động giáo dục

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Lịch sửvà Địa lí

Ngoại ngữ

Tin học

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Cột mức đạt được: phương pháp được mua cứng khoác định điểm Nếu tất cả trường hợp học sinh có Điểm thi trùng khớp với Mức đã có được trong học kỳ thì bọn họ giữ nguyên như Bảng vẫn thiết kế.

Xem thêm: Kiểm Tra Số Đối Xứng Là Gì, Kiểm Tra Số Đối Xứng Trong C/C++

=>Trường hợp đánh giá Mức đạt được không trùng khớp cùng với Điểm thi, Ví vụ điểm thi là 8 vẫn rất có thể đánh giá chỉ T, điểm thi là 9 vẫn có thể đánh giá chỉ là H…. Thì GV muốn kiểm soát và điều chỉnh Mức dành được thì nhấp trực tiếp vào ô Mức giành được không khớp với điểm thi để điều chỉnh.

Mẫu bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối kì I theo Thông tư 22 có phong cách thiết kế phần thống kê

*