Một chủ thể vô cùng quen thuộc đối với chúng ta học sinh, hay được thầy cô giáo giao trên lớp đó đó là “bài văn, đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh”. Vậy nên, nhằm giúp các bạn học sinh học luyện thi hiệu quả, dưới đấy là 3 bài viết về Tết bằng tiếng Anh tốt nhất. Xem thêm ngay nội dung bài viết để đoạt được Tet Holiday Topic nhé!
Bạn đang xem: Bài viết tiếng anh về tet holiday

*

3 bài viết về Tết bằng tiếng Anh tương đối đầy đủ và cụ thể nhất


I. Đề bài bài viết về Tết bởi tiếng Anh

Dưới đấy là đề bài rõ ràng và cụ thể của nội dung bài viết về Tết bởi tiếng Anh:

“Write a paragraph (about 100 words) lớn describe your favourite festival in your country. In your description you should write”:

when & why it beganwhat type of traditional food there iswhat type of costume people wearwhat kind of music people play


Xem thêm: Giải Lịch Sử Lớp 8 Bài 3: Chủ Nghĩa Tư Bản Được Xác Lập Trên Thế Giới

*

Đề bài nội dung bài viết về Tết bằng tiếng Anh


II. 3 bài viết về Tết bởi tiếng Anh mẫu khá đầy đủ nhất

Những nội dung bài viết về Tết bằng tiếng Anh chủng loại được viết bởi những thầy gia sư tại trabzondanbak.com. Mỗi bài viết về đầu năm mới được highlight rất nhiều từ vựng cũng như cấu tạo ngữ pháp hay. Vậy nên, bạn hãy ghi chép lại những kết cấu và từ bỏ vựng này lại để hoàn toàn có thể dùng trong các kỳ thi như THPT tổ quốc hay bài xích thi IELTS Writing nhé!

1. Bài bác mẫu số 1

Among several national holidays, Tet is the biggest and most celebrated one in Vietnam. This is an occasion for people to lớn come back trang chủ and gather around their families. Tet usually takes place at the end of January or the beginning of February và lasts for about 3 – 4 days. Although occurring in such a short period of time, Tet is believed to be the most important holiday in Vietnam. At Tet, some special foods are trabzondanbak.comared such as sticky rice cake và spring rolls. For the hope of luck và prosperity, people often put on red outfits & give lucky money lớn small kids. All in all, Tet is not only a holiday but also a culture that has many traditional values. (123 words)

Từ vựng hay: Celebrated (adj): nổi tiếngFor the hope of: với mong muốn về Have traditional values: mang hồ hết giá trị truyền thống 

Cấu trúc hay:

Cấu trúc bị động: Tet is believed to be the most important holiday in VietnamCấu trúc Although + Ving (thường sử dụng trong những trường hợp trang trọng hơn). Lưu giữ ý: chủ thể cần đồng điệu là một người/ vật/ sự việc: Although occurring in such a short period of time, Tet is believed to be the most important holiday in VietnamCấu trúc not only … but also: All in all, Tet is not only a holiday but also a culture

2. Bài bác mẫu số 2: Viết về Tết bởi tiếng Anh

In Vietnam, Tet, which is also known as Lunar New Year, is considered the most popular festival. This marks the transition between old year và new year, which is an occasion for family reunions and to commemorate ancestors. Lớn welcome the New Year festival, people often decorate their houses with flowers such as peach blossom and kumquat tree. Normally, Vietnamese families trabzondanbak.comare big meals with lots of special foods, including sticky rice cake, spring rolls, chicken & so on. Tet is also a time for peace and happiness, so people often avoid arguments and instead exchange dearest wishes with each other. This is a wonderful time for people to enjoy some days of relaxation with their loved ones. (119 words)

Từ vựng hay: Mark the transition between: khắc ghi sự thay đổi giữa (to) commemorate ancestors: tưởng nhớ tổ tiên (to) exchange wishes: trao lời chúc 

Cấu trúc hay:

Cấu trúc mệnh đề quan tiền hệ: Tet, which is also known as Lunar New Year, is considered the most popular festival

3. Bài xích mẫu số 3

Tet holiday is one of the biggest holidays in Vietnam, which is normally celebrated at the end of January. Tet has a spiritual meaning for Vietnamese people because it brings about joy and luck khổng lồ start a new year. During Tet, people normally spend time visiting relatives & friends or going lớn pagodas khổng lồ pray for health & wealth. Tet is also a perfect time to lớn enjoy big meals with families, in which many special foods are cooked, namely sticky rice cake, chicken và spring rolls. To lớn create a festive atmosphere, people often put on some Tet music or have Karaoke sessions with friends. Tet is not simply a festival, but it carries a sacred meaning of Vietnamese culture. (120 words)

Từ vựng hay: Spiritual meaning: ý nghĩa tinh thần (to) bring about: sở hữu lại Festive atmosphere: không khí lễ hội Carry a sacred meaning: mang ý nghĩa thần thánh 

Cấu trúc hay 

Cấu trúc mệnh đề quan liêu hệ: Tet is also a perfect time to lớn enjoy big meals with families, in which many special foods are cooked.