Trong tiến trình hè 2019, Thành ủy tỉnh của toàn quốc phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo thành phố sẽ thực hiện tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ngành giáo dục. Với nội dung tu dưỡng chính trị hè bao gồm nhiều chuyên đề không giống nhau, sau lần học tập, bồi dưỡng các cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới ngành giáo dục sẽ đề nghị viết bài thu hoạch bao gồm trị hè.Bạn đang xem: bài xích thu hoạch chính trị hè năm 2019-2020

Bài thu hoạch bao gồm trị hè 2019 – 2020 chính là kết trái nghiên cứu, học tập tập chính trị của từng cá thể được tiến công giá, qua chấm điểm bài bác thu hoạch với là giữa những cơ sở để đánh giá, xếp các loại trong công tác làm việc thi đua, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc chung.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2019


*

I. Bài bác thu hoạch chủ yếu trị hè tiên tiến nhất theo quyết nghị 35-NQ/TW

Bài thu hoạch chủ yếu trị hè 2019 theo nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo đảm an toàn nền tảng bốn tưởng của Đảng, đáu tranh bội nghịch bác những quan điểm không nên trái, thù địch trong tình hình mới.

Câu hỏi:

Qua học tập tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị, về tăng cường đảm bảo nền tảng bốn tưởng của Ðảng, tranh đấu phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình trạng mới. Hãy trình bày nhận thức của bạn dạng thân về phần nhiều nội dung của Nghị quyết, trường đoản cú đó tương tác với bản thân cơ quan đơn vị chức năng công tác.

Bài làm

Qua học tập, tu dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị, về tăng cường bảo đảm nền tảng tứ tưởng của Ðảng, chiến đấu phản bác các quan điểm không đúng trái, cừu địch trong thực trạng mới. Banr thân tôi thừa nhận thức rằng:

Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị sẽ nêu rõ, đảm bảo nền tảng bốn tưởng của Ðảng là bảo đảm Ðảng, cưng cửng lĩnh bao gồm trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền thôn hội công ty nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, văn minh hóa non sông và hội nhập quốc tế; bảo đảm an toàn lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường xung quanh hòa bình, bất biến để cải cách và phát triển đất nước. Ðó là ngôn từ cơ bản, hệ trọng, sinh sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là trọng trách quan trọng bậc nhất của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong các số ấy lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là quá trình tự giác, thường xuyên của cấp cho ủy, tổ chức đảng, bao gồm quyền, chiến trận Tổ quốc nước ta và đoàn thể chính trị – xóm hội những cấp; của từng địa phương, cơ quan, solo vị, của cán bộ, đảng viên, thứ 1 là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên đại lý quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng tp hcm vào thực tiễn Việt Nam, thứ nhất là trong kiến tạo đường lối, nhà trương của Ðảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước và thể chế, phương pháp tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, phương án chủ yếu. Trọng tâm là thường xuyên làm mang lại toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân dấn thức ngày càng không thiếu hơn, thâm thúy hơn số đông nội dung cơ phiên bản và giá trị to phệ của công ty nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng hồ Chí Minh; tạo nên chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành căn nguyên tinh thần kiên cố của đời sống xã hội, xây dừng văn hóa, con người việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền bỉ và đảm bảo vững vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và công dụng công tác giáo dục chính trị, bốn tưởng; tăng nhanh công tác tuyên truyền, giáo dục so với các tầng lớp nhân dân, độc nhất là cụ hệ trẻ, nhằm cải thiện sức đề kháng, kĩ năng chủ hễ đấu tranh, phản bác bỏ những cách nhìn sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, trả thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa làng mạc hội và con phố đi lên nhà nghĩa xã hội ở nước ta trong thực trạng mới. Hệ thống hóa, phổ cập những chiến thắng lý luận mà lại Ðảng ta giành được trên cơ sở áp dụng đúng đắn, sáng tạo và cách tân và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng sài gòn trong việc làm đổi mới. Liên tiếp khẳng định thực chất và mô hình tổng thể của thể chế chủ yếu trị và bộ máy nhà nước sẽ được khẳng định trong cương cứng lĩnh xây dựng giang sơn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa làng mạc hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cùng Hiến pháp năm 2013.

Ðổi bắt đầu nội dung, phương thức, cải thiện chất lượng và tác dụng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, mặt đường lối, công ty trương của Ðảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước; đương đầu phản bác những quan điểm không nên trái, thù địch theo phía chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Nhà động bức tốc thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa sổ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ huy công tác kiểm tra, thống kê giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thống kê giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chủ yếu trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, chế độ của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ công cụ trong Ðảng. Những cấp ủy và tổ chức triển khai đảng, những cán bộ, đảng viên đề nghị chấp hành nghiêm kỷ nguyên lý phát ngôn; nghiêm cấm nhằm lộ kín đáo của Ðảng, công ty nước, viral những thông tin lệch lạc hoặc tán phạt những đối chọi thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư bao gồm danh nhưng bao gồm nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác làm chủ và áp dụng in-tơ-nét, mạng xã hội. Trong những số ấy chú trọng xây dựng, hoàn thiện khối hệ thống văn phiên bản quy phi pháp luật và gồm các giải pháp kỹ thuật cân xứng với sự trở nên tân tiến nhanh của in-tơ-nét, mạng làng hội. Vạc huy tối đa trách nhiệm của cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng các cấp, trước tiên là người đứng đầu trong đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch,…

Là một người giáo viên đang mang trọng trách sự nghiệp trồng người, bạn dạng thân tôi luôn ý thức được rằng tuyệt vời nhất trung thành với mặt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gương mẫu mã trong mọi hành vi của bạn dạng thân trước học sinh, phụ huynh học viên và nhân dân vị trí cư trú. Không nghe cùng không tuân theo những tuyên truyền không đúng trái về các chế độ của Đảng pháp luật ở trong phòng nước. Sinh sống giản dị, ngày tiết kiệm luôn luôn học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

Sử dụng mạnh khỏe trang trang social như Facebook, Internet, v.v…để ship hàng cho công tác chuyên môn của bản thân. Chủ động nhận diện, đấu tranh thải trừ trước những âm mưu, thủ đoạn, hành vi xấu xa của các thế lực thù địch, phản nghịch động, từ việc viết bài bác đăng trên các phương tiện media xã hội nhằm mục tiêu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tứ tưởng hồ Chí Minh, quan liêu điểm, đường lối của Đảng cùng Nhà nước ta, bôi xấu những lãnh đạo cấp cho cao, nhằm mục đích gây phân chia rẽ nội bộ; đến những việc như lôi kéo tụ tập, kích cồn biểu tình, phòng phá; tạo hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… nhằm khiêu khích chủ yếu quyền, lực lượng công dụng “trấn áp” với quay đoạn clip clip, chụp ảnh, lives tream nhằm vu oan cho thiết yếu quyền…

Ngoài đa số hành động, việc làm của phiên bản thân về phòng các biểu lộ tiêu cực, các quan điểm không nên trái nêu trên, bản thân còn luôn luôn nêu cao ý thức và tuyên truyền tới các người thân vào gia đình, đến học sinh, phụ huynh học viên và nhân dân nơi cư trú cần phải có những biện pháp kịp thời ngăn chặn, chống chọi với những tin tức xuyên tạc, những bài đăng, các hình hình ảnh gây hấn, lăng nhục, chửi bươi vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích thiết yếu quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” với quay đoạn clip clip, chụp ảnh, lives tream để vu oan cho chủ yếu quyền…

Xây dựng lối sống mạnh khỏe với mái ấm gia đình và cộng đồng. Sống vui mừng hòa công ty và xây dừng mối đoàn kết nội bọ sinh sống cơ quan tương tự như trên địa bàn cư trú. Tích cực giao lưu và học hỏi để cải thiện trình độ chuyên môn, góp phần bé dại bé của phiên bản thân vào công tác giáo dục của đối kháng vị. Luôn luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức tự học với sáng tạo.

II. Bài thu hoạch chủ yếu trị hè của giáo viên năm 2019 -2020

Bài thu hoạch chủ yếu trị hè của giáo viên năm 2019 -2020 new nhất, khá đầy đủ và cụ thể nhất về siêng đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về xây dừng ý thức tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền cai quản nhân dân, âu yếm đời sinh sống nhân dân.

Câu hỏi:

Qua học tập tập siêng đề 2019: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dừng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền cai quản nhân dân, chăm sóc đời sinh sống nhân dân”. Quý thầy cô thu nạp và áp dụng vào công việc của phiên bản thân như vậy nào?

Bài làm:

Qua học tập chuyên đề 2019: “Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về desgin ý thức tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền thống trị nhân dân, quan tâm đời sống nhân dân”. Tôi dìm thức được rằng:

Chủ tịch hồ Chí Minh là 1 trong những vị lãnh tụ đồ sộ của dân tộc ta. Cả cuộc đời của Người đã chiếm hữu trọn vẹn mang đến nhân dân, chăm sóc từ việc nhỏ đến việc lớn mang lại đời sinh sống nhân dân. Không chỉ có thế người còn luôn nêu cao ý thức tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền quản lý nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Tất cả những điều ấy đã được tín đồ thể hiện một cách thâm thúy trong tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của mình.

Thứ Nhất: Về tôn kính nhân dân, phát huy dân chủ, âu yếm đời sinh sống nhân dân

Phát huy dân chủ là 1 trong khía cạnh biểu thị ý thức tôn kính nhân dân. Tự chỗ reviews cao mục đích của dân, hcm nhấn mạnh trọng trách của Đảng, nhà nước trong việc phát huy quyền thống trị của nhân dân, sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, cần sử dụng quyền dân chủ, dám nói, dám làm.

Dân chủ được Người phân tích và lý giải ngắn gọn, xúc tích là dân thống trị và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị tối đa là dân, dân là quý nhất, lực lượng nhân dân là mạnh dạn nhất. Phát huy dân công ty là đẩy mạnh tài dân. Hy vọng vậy, thì phải siêng năng nghe dân, gặp mặt dân, hiểu dân, học tập dân, hỏi dân. Học hỏi dân để chỉ huy dân. Theo sài gòn “Không học hỏi và giao lưu dân thì không lãnh đạo được dân. Bao gồm biết làm cho học trò dân, bắt đầu làm được thầy học dân”.

Theo bốn tưởng hcm về quan tâm đời sống nhân dân là vì bé người, do nhỏ người, trước hết nguyên nhân là dân và bởi dân. Tín đồ nói rằng “tôi chỉ bao gồm một sự ham muốn, ham ao ước tột bậc, là thế nào cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được trọn vẹn tự do, đồng bào ai ai cũng có cơm ăn uống áo mặc, ai ai cũng được học tập hành”(2)

Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải âu yếm đời sinh sống của dân. Trước lúc đi xa, tp hcm vẫn nhiệt tình “đầu tiên là quá trình đối với con người”. Người dặn trong di thư “Đảng rất cần phải có chiến lược thật xuất sắc để phạt triển tài chính và văn hóa, nhằm không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”.

Thứ Hai: Đạo đức hcm về ý thức tôn trọng quần chúng. # thể hiện rất nổi bật ở sự thống tốt nhất giữa tư tưởng đạo đức và bốn tưởng chủ yếu trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở chi tiết đạo đức đề xuất phải khai thác ở việc coi trọng, tôn vinh nhân dân. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức hcm là tôn vinh ý dân, sức dân, vì “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Do vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân hy vọng gì, ta đề xuất làm nấy”(3). Tình nhân cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, hết sức giao hàng nhân dân, bi cảm nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Đạo đức tp hcm về đẩy mạnh dân nhà được gọi ngắn gọn: dân là nhà và dân làm cho chủ. Trường đoản cú chỗ nâng cấp dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lượng làm chủ, trở nên tân tiến văn hóa chính trị và tính lành mạnh và tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào các bước của Đảng, thiết yếu phủ, thì một điều đặc trưng là tạo đk cho dân “dùng quyền dân nhà của mình, dám nói, dám làm”(4).

Đạo đức tp hcm về chăm lo đời sống quần chúng thể hiện rất rõ ở ý kiến khi tín đồ nói về một trong những điều bắt tắt, thì đạo đức bí quyết mạng là: Đặt ích lợi của Đảng và của quần chúng. # lao rượu cồn lên trên, lên trước tác dụng riêng của cá thể mình. Hết lòng hết sức giao hàng nhân dân. âu yếm đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay lập tức từ khi ra đời. “Đảng không phải là 1 trong tổ chức để triển khai quan phạt tài. Nó bắt buộc làm tròn trọng trách giải phóng dân tộc, tạo nên Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(5).

Trăn trở về đời sống Nhân dân, vào Di chúc, Người luôn nhớ nhắc nhở Đảng, công ty nước “chớ nên tổ chức triển khai điếu phúng linh đình, nhằm khỏi lãng phí thì giờ đồng hồ và tiền tài của nhân dân”.

Thứ Ba, phong cách Hồ Chí Minh kính trọng nhân dân phát xuất một cách tự nhiên và thoải mái từ nhân cách, cuộc đời, loại tâm, chiếc đức do nước, bởi dân của Người. Phong cách tôn trọng nhân dân của tp hcm thể hiện những cách. Hcm có cách tiếp xúc hoàn toàn bắt đầu giữa lãnh tụ với quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương thương, quý mến, trân trọng con người.

Phong cách sài gòn phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ kính trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân. Mặc dù bận khôn cùng nhiều quá trình đối nội, đối ngoại, nhưng lại về cùng với dân, mang đến với quần chúng, những người dân “không quan lại trọng” nhằm học dân, hỏi dân, phát âm dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm rõ dân tình, dân tâm, dân ý là nhu yếu thường trực của Bác.

Để thực hiện phong thái dân chủ, cần được hiểu: “nếu quần chúng nói mười điều nhưng mà chỉ gồm một vài điều xây dựng, như vậy vẫn là quý giá và ngã ích. Uy tín của fan lãnh đạo là tại vị trí mạnh dạn tiến hành tự phê bình với phê bình, biết học hỏi và giao lưu quần chúng, thay thế sửa chữa khuyết điểm, nhằm đưa quá trình ngày càng tân tiến chứ ko phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ hãi quần bọn chúng phê bình”(6). Bạn chỉ rõ: “để đẩy mạnh ưu điểm, điều đặc biệt nhất là làm cho dân nói. Dân biết nhiều việc mà những cấp chỉ huy không biết. Việc gì rồi cũng phải bàn với dân; dân sẽ có được ý kiến hay”

Là một tín đồ giáo viên đang phụ trách một trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó hết sức quan trọng đặc biệt đó là sự việc nghiệp trồng người. Tôi luôn luôn ý thức được rằng, kính trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền quản lý nhân dân, quan tâm đời sống nhân dân là một trong những vai trò căn bản trong sự thành công xuất sắc của công tác làm việc dạy học. Quần chúng ở đây đối với nhà giáo công ty chúng tôi là những phụ huynh học sinh, là những người dân dân nghỉ ngơi địa phương vị trí tôi cư trú. Nếu có sự đồng thuận của họ thì mọi khó khăn vất vả trong dạy học gần như được thu xếp một cách ổn thỏa nhất. Nhất là vào thời đại thôn hội phát triển lúc này, những xáo trộn trong suy nghĩ của từng người cũng như một số phạm luật đạo đức đơn vị giáo đang làm tác động không nhỏ đến quan hệ giữa tín đồ thầy và bố mẹ học sinh. Một trong những u nhọt trong giáo dục và đào tạo làm tấn công mất lòng tin từ cha mẹ học sinh dẫn đến công tác làm việc dạy học gồm ít nhiều hình ảnh hưởng.

Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc hẳn rằng nguyên nhân lớn số 1 là áp lực nặng nề từ sự trở nên tân tiến cảu xóm hội vẫn cuốn người thầy vào vòng xoáy cuộc sống. Mỗi cá nhân thầy luôn lo ngại và tìm cách để dạy mang lại học sinh giỏi hơn, cố gắng nhiều kỹ năng và kiến thức hơn mà lại làm vơi đi những tâm tư nguyện vọng tình cảm của các em là những em ý muốn học như vậy nào, các em bắt buộc gì,…

Chính bởi vì vậy để tạo lại hình ảnh đẹp của người thầy trong tâm địa mỗi cha mẹ học sinh, mỗi người dân trước hết họ cần tự phê bình phiên bản thân, củng cố lòng tin từ vấn đề làm và hành vi của mình. Phải luôn mẫu mực trước học tập sinh, gần gũi và share với yếu tố hoàn cảnh của các em, tạo cho các em một tinh thần thoải mái, một niềm tin bền vững và kiên cố trong lòng về fan thầy từ bỏ đó bọn họ mới bắt tay xây dựng các phương thức dạy học tập phù hợp. Rước lại hình hình ảnh của bản thân trong lòng học viên trước ắt sẽ xây dựng dựng được côn trùng quan hệ thân mật và gần gũi đến với mõi fan cha, mẹ học sinh từ đó mới phát huy được mối quan hệ giữa đơn vị trường cùng gia đình.

Xem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Sổ Sách Giáo Viên Lần 2, Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Hàng Tháng

Khi họ làm đúng, làm trong sạch và làm một cách thân mật thì không tồn tại người dân nào làm phản đối bản thân cả. Ý thức kính trọng nhân dân, phát huy quyền quản lý nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân đối với người thầy thì trước hết bắt buộc tôn trọng họ, share với bọn họ về các khó khăn, thuận lợi trong công tác dạy học, lắng tai những tâm tư tình cảm của mỗi phụ huynh nhằm từ đó cùng rất họ tra cứu ra cách thức dạy học hiệu quả nhất. Gồm như vậy thì bọn họ mới học tập được phong thái đạo đức của chưng Hồ về tạo ý thức kính trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền quản lý nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân

Hi vọng sau khoản thời gian tham khảo bài xích thu hoạch chính trị hè năm 2019 của giáo viên trên đây để giúp đỡ cho những giáo viên vừa rồi tham gia lớp học bồi dưỡng chính trị hè vì Thành ủy tỉnh với Phòng giáo dục tổ chức triển khai có thể ngừng xuất sắc bài xích thu hoạch thiết yếu trị hè, qua đó liên hệ với bản thân thầy giáo để rút ra đa số kinh nghiệm, bài học giúp cho quá trình giảng dạy dỗ được xuất sắc hơn và tác dụng hơn.

Bài thu hoạch chính trị hè của gia sư tiểu học đúng mực nhất

Mẫu bài xích thu hoạch chủ yếu trị hè 2019 – 2020 của giáo viên bắt đầu nhất

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 bức tốc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài thu hoạch chăm đề 2020 của giáo viên cụ thể nhất

giải pháp viết bài thu hoạch môn học đầy đủ và bao gồm xác

bài thu hoạch chuyên đề 2020 không thiếu thốn nhất hiện nay

bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng năm 2020 khá đầy đủ nhất

Hướng dẫn cách viết bài bác thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2019 giỏi nhất

2 Mẫu bài bác thu hoạch lớp đảng viên mới tương tác giáo viên chính xác nhất

Cách viết đơn xin nghỉ bài toán hay nhất, thuyết phục nhất

Tham khảo 10 mẫu đối kháng xin đưa trường bậc tè học, THCS, THPT

Ngày thành lập Đảng cộng sản nước ta là ngày nào?