Will với Be going to là 2 cấu tạo của thì tương lai dễ gây nhầm lẫn tốt nhất trong quá trình làm bài tập. Do thế, bài viết này công ty chúng tôi xin reviews đến chúng ta bài tập will cùng be going to để thực hành nâng cao kiến thức trên lớp hoặc thực hành thực tế ngay tại nhà. Theo dõi bài viết và thực hành thực tế ngay vào phần sau đây nhé!

*

BÀI TẬP WILL BE GOING TO

LÝ THUYẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN

A. WILL

(+) S + Will + Vinf + O…

(-) S + Won’t + Vinf + O…

(?) Will + S + Vinf + O…?

I/We có thể đi cùng với shall thay thế sửa chữa will

Ex: I will come here again.

Bạn đang xem: Bài tập will và be going to

(Tôi sẽ đến đây một lần nữa)

Cách dùng:

-Will dùng để diễn đạt hành động, sự việc hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai

Ex: An will complete this new project next week.

(An sẽ ngừng sự án bắt đầu này vào tuần tới)

➔ hành vi ‘hoàn thành dự án công trình mới’ có thể xảy ra vào thời điểm về sau ‘tuần tới’. Vì vậy, ta cần sử dụng will nhằm diễn tả.

– Immediately action: một hành động quyết định ngay trong lúc nói thì áp dụng will

Ex: Her father is calling her và she will come right now.

(Bố cô ấy đang hotline điện với cô ấy sẽ đến ngay bây giờ)

➔ khi cô ấy ‘đang nghe năng lượng điện thoại’ thì hành vi ‘sẽ đến’ cũng rất được quyết định ngay trong lúc đó thì ta dùng will.

B. BE GOING TO

(+) S + Tobe going khổng lồ + Vinf + O…

(-) S + Tobe not + going lớn + Vinf + O…

(?) Tobe + S + going to lớn + Vinf + O…?

Ex: Duy is going to go to work.

(Duy đã đi làm)

Cách dùng:

– Be going to dùng để chỉ hành động, sự việc chắc chắn rằng diễn ra sau đây gần

Ex: I am going khổng lồ visit her tonight.

(Tôi sẽ tới thăm cô ấy tối nay)

➔ bài toán ‘sẽ cho thăm’ chắc chắn rằng xảy ra trong thời hạn ở tương lai ‘tối nay’ buộc phải be going lớn được dùng làm nói về hành động này.

– Nếu bài bản hay ý định đã có định sẵn và chắc chắn xảy ra về sau thì áp dụng be going to

Ex: Huy is going to lớn clean his house at 7 p.m tomorrow.

(Huy sẽ dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa vào mức 7 giờ buổi tối mai)


BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc trong phần bên dưới.

1.Tam (do) ____________ that exercise at 8 p.m tommorrow.

2. Linda (go) ___________ to lớn school early.

3. I think they (marry) __________ next year.

4. A: Go và tidy your bedroom.

B: I (not/do) __________ it.

5. A: Why don’t we meet for office on Monday afternoon?

B: Sorry. I can’t. I (see) ____________ the doctor then.

6. ‘My best friend had an accident yesterday’. Oh! I see I (visit) ___________ her.

7. They (stay) _____________ here until he answers them.

8. She’s sure that her boss (understand) ______________ her problem.

9. Don’t worry! I (drive) _____________ carefully.

10. He (talk) ______________ to her. Very soon she (talk) ______________ to lớn her.

Bài 2: Tìm cùng sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Binh is having the salad and the chicken now.

2. Son isn’t playing the piano tonight.

3. S: There’s no coffee left.

P: Oh! I get some from the shop.

4. Are you going to lớn walking home tonight?

5. The concern is going khổng lồ finishing early tomorrow evening.

Bài 3: ngừng các câu sau và phân chia động từ ưa thích hợp

1.Where/you/go/dinner?

➔__________________________________________________________.

2. What/you/drink?

➔__________________________________________________________.

3. When/will/Begin/famous?

➔__________________________________________________________.

4. I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.

➔__________________________________________________________.

5. Painter/not/going/paint/white wall.

➔__________________________________________________________.

6. You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.

➔__________________________________________________________.

7. Lan/going/take part/contest?

➔__________________________________________________________.

8. My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Lịch Sử 7 Bài 1 Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu Âu

ĐÁP ÁN bỏ ra TIẾT

Bài 1:

1.is going to bởi (hành đông làm bài xích tập chắc hẳn rằng xảy ra cùng với thời gian cụ thể trong sau này là 8 giờ vào tối mai)2. Will go (hành hễ này có thể xảy ra trong tương lai)3. Will marry (cụm tự ‘I think’ sở hữu nghĩa dự đoán, không chắc hẳn rằng khả năng xảy ra)4. Won’t vày (quyết định ngay trong khi nói)5. Am going to see (có kế hoạch chắc chắn là xảy ra vào tương lai)6. Will visit (hành động có thể xảy ra sống tương lai)7. Will stay (until là tín hiệu của thì sau này gần)8. Will understand (hành cồn này rất có thể xảy ra)9. Am going lớn drive (hành đụng này chắc chắn là xảy ra vào tương lai/lời khẳng định về vấn đề lái xe cẩn thận)10. Is going to lớn walk – will talk (hành động đầu chắc chắn xảy ra – hành vi sau có thể diễn ra)

Bài 2:

1.is having ➔ will have (quyết định ngay thời khắc nói)2. Isn’t playing ➔ isn’t going to play (hành động chắc chắn là xảy ra ngơi nghỉ tương lai)3. Get ➔ will get (hành động có thể xảy ra trong tương lai)4. Walking ➔ walk (sau be going to + Vinf)5. Finishing ➔ finish (sau be going to + Vinf)

Bài 3:

1.Where are you going khổng lồ to for dinner?2. What are you going to drink?3. When will Begin be famous?4. I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.5. The painter isn’t going to paint the white wall.6. You are going to lớn see the new movie at the theater I saw last week.7. Is Lan going lớn take part in the contest?8. My sister has forgotten phoning me. She will bởi it immediately.


Trên đây một số lý thuyết tiếng anh cơ bạn dạng và bài tập will cùng be going lớn giúp học sinh thực hành tức thì tại lớp hoặc tại nhà. Hy vọng nội dung bài viết này đã mang đến cho chính mình những dạng bài xích tập thực hành hữu ích nhất. Chúc bạn làm việc thật tốt!