Bạn muốn mời ai đó đồ vật gi hoặc dễ dàng là hỏi nguyện vọng của mình một cách thanh lịch nhưng bạn không biết phải đặt câu nuốm nào? hiểu rằng điều đó, bây giờ trabzondanbak.com vẫn trình bày cụ thể về Cấu trúc Would you lượt thích trong giờ Anh – giải pháp dùng và bài xích tập bao gồm đáp án để chúng ta đọc hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức này nhé!

*
*
*
Bài tập cấu trúc Would you like

a) bài bác 1: Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

You want to lớn invite your crush khổng lồ go to lớn the prom with you.You are hungry & your mom asks you what lớn have for dinner.You see a nice dress & tell the salesperson about that dress.You want khổng lồ ask whether your father wants khổng lồ have lunch with you or not.You want lớn offer your lover a cup of tea.The waitress brings you the wrong order và you want khổng lồ change it.You feel tired and have to lớn decline the invitation from your friends.

Bạn đang xem: Bài tập về would you like có đáp án

Đáp án bài bác 1:

Would you like to go to the prom with me?I’d like a hamburger, please.I would like to purchase this dress.Father, would you lượt thích to have lunch with me?Honey, would you like a cup of tea?Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận 14 Câu Đầu Đoạn Trích Trao Duyên, Trong Truyện Kiều Của Đại Thi Hào Nguyễn Du

I’m sorry, but I’d lượt thích to rest for now.

b) bài 2: Điền vào vị trí trống sao để cho thích hợp

Would you like_____at a French restaurant? (have lunch)Would you like_____Singapore with me? (travel)Would you like_____for a run every morning with us? (go)Would you_____new home? (like)Would you like_____at your new home? (swimming pool)What would you like_____in this space? (leave)Would you like_____that red dress? (try)Would you like_____by plane? (travel)What would you like_____before you die? (do)What would you like_____at your party tomorrow night? (have)

Đáp án bài bác 2:

to have lunchto travel toto golike aa swimming poolto leaveto tryto travelto doto have

c) bài xích 3: Chọn giải đáp đúng nhất

Would you lượt thích _ something?A. Khổng lồ eat B. Eating C. Lớn eating D. Is drinkingWould you lượt thích _ with me?A. Have dinner B. Khổng lồ have dinner C. Having dinner D. Had dinnerHow _ your meal?A. Would you lượt thích B. You would like C. Would like you D. Vì chưng you would likeWhere would you like _ to?A. Travel B. To travel C. Traveling D. Are travelI would like _ a doctor in the future.A. To lớn be B. Bởi vì C. Am D. Be

Đáp án bài bác 3:

ABABA

Trên đấy là toàn bộ bài viết chi ngày tiết vềCấu trúc Would you like trong tiếng Anh – biện pháp dùng và bài xích tập gồm đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn nắm rõ và sử dụng chúng dễ dàng dàng. NgoàiCấu trúc Would you likethì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúcngữ pháp, những thì khác, các bạn có thể tham khảo tạiHọc giờ đồng hồ Anh cùng trabzondanbak.com. Cùng theo dõi các nội dung bài viết sau củatrabzondanbak.comđể gồm thêm các kiến thức có lợi hơn nhé. Thanks!