Thì hiện tại đơn là thì cơ phiên bản nhất trong giờ Anh, quanh đó việc nắm rõ cấu trúc, phương pháp dùng học viên nên thực hành thêm các bài tập về thì bây giờ đơn giúp làm bài tập điểm trên cao và có tác dụng bài xuất sắc trong những kì kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án

*

Một số bài xích tập về thì lúc này đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách sử dụng thì hiện tại đơn.

– Thì hiện tại đơn: mô tả sự việc, hành động một cách tổng quát.

-Thì hiện tại đơn sử dụng để mô tả sự việc, hành vi xảy ra thường xuyên hoặc sự việc hành động theo chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại.

– Thì bây giờ đơn dùng để nói về một vấn đề nào kia đúng sự thật, xác minh về chân lý hiển nhiên.

– Thì bây giờ đơn dùng để làm nói về một sở thích của fan nào kia ở hiện nay tại.

II. Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại đơn.

Thì bây giờ đơn cơ phiên bản có thể phân biệt trong câu khi những từ dưới đây xuất hiện:

-Các trạng từ bỏ chỉ tần suất: Always (thường xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lần một ngày)/Twice a day (hai lần một ngày)

III. Cấu trúc thì lúc này đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes lớn school everyday. (Cô ấy đi học hàng ngày).

Câu lấp định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go khổng lồ school on Sunday. (Anh ấy không tới trường vào công ty nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: bởi they watch TV every night? (Họ bao gồm xem ti vi vào mỗi tối không?)

-Yes, they do. (Có, chúng ta xem.)

– No, they don’t. (Không, họ không xem).

*Notes:

– Đối cùng với I/You/We/They/Nsố những thì rượu cồn từ phân chia nguyên thể (Vinf) và nhớ sử dụng trợ hễ từ Do.

– Đối với He/She/It/Nsố ít thì cồn từ phân tách Vs/es cùng nhớ dùng trợ cồn từ Does.

> Xem cụ thể về cấu trúc cách cần sử dụng thì lúc này đơn.


B. Bài tập về thì bây giờ đơn.

Exercise 1: bài xích tập phân chia động từ nghỉ ngơi thì lúc này đơn.

1.Minh (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jim often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

5. My parents (leave) _____ home at 9 a.m everyday.

6. Hanh khô (visit) _____ her grandparents in September.

7. Power nguồn stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in đất nước xinh đẹp thái lan (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: bài tập chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị ở thì bây giờ đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m và close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Phái mạnh repair/repairs his car twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài tập trị lỗi sai ở thì lúc này đơn.

1.Lim catch 4 dogs and 5 cats.

2. How many of those people vì chưng you knows?

3. Binh sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friend know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get trang chủ until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 to 10:45 the morning.

10. Hoang listen khổng lồ music every night after working.

Xem thêm: Getting Started Trang 6 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 1 Getting Started

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành động tái diễn hàng ngày, every morning và Minh là công ty ngữ số ít)

2. Doesn’t often drink (thói quen với Jim là chủ ngữ số ít cần dùng trợ động từ does)

3. Teaches (việc có tác dụng hàng ngày, với Phuong là nhà ngữ số ít)

4. Is (sự thật hiển nhiên)

5. Leave (hành cồn lặp đi lặp lại và my parents là nhà ngữ số nhiều)

6. Visits (hành đụng lặp đi tái diễn và khô nóng là nhà ngữ số ít)

7. Use (sự thiệt hiển nhiên)

8. Smells (sự thật hiển nhiên)

9. Is (diễn tả thực sự hiển nhiên)

10. Cleans (thói quen cùng Cuc là chủ ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành động xẩy ra liên tục, thường xuyên xuyên)

2. Doesn’t rise/ rises (sự thiệt hiển nhiên)

3. Takes (sự việc ra mắt thường xuyên)

4. Repairs (hành động diễn ra thường xuyên)

5. Play/don’t play (sự thật hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. Knows ➔ know

3. Forget ➔ forgets

4. Smells ➔ smell

5. Know ➔ knows

6. Meet ➔ meets

7. Has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. Has ➔ have

10. Listen ➔ listens

Như vậy, trabzondanbak.com vừa kể lại cấu trúc, cách dùng thì bây giờ đơn với sưu tầm một số bài tập về thì hiện tại đơn có lời giải. Lưu giữ thực hiện không thiếu thốn các bài bác tập trên.