Phương pháp và bài tập từng dạng giải phương trình logarit. Gồm 4 phương thức hay được áp dụng trong nhiều loại toán giải phương trình logarit kia là: cách thức đưa về cùng cơ số, phương thức đặt ẩn phụ, cách thức mũ hóa, cách thức sử dụng tính đối chọi điệu của hàm số để giải. Sau mỗi phương pháp sẽ là bài bác tập thi theo phương thức đó và bài xích tập này sẽ có kết quả để học viên làm dứt có thể đối chiếu để tác dụng trong bài toán học tập hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về logarit


Dạng 1 : phương thức đưa về cùng cơ số

Dùng những phép thay đổi để chuyển phương trình đã đến về dạng 2 vế tất cả cùng cơ số a

*

Dạng 2 : phương pháp đặt ẩn phụ

Biến đổi phương trình về dạng chỉ chứa một một số loại hàm số lôgarit, để ẩn phụ t để lấy phương trình vươn lên là số x đã mang lại về phương trình mới với trở thành t, giải phương trình này search t rồi từ đó tìm x.

BÀI TẬP DẠNG 2 : Giải các phương trình sau

 

*

*

Dạng 3 : phương thức mũ hóa

Đưa phương trình đã mang đến về một trong những dạng sau

*

Dạng 4 : phương thức sử dụng tính đơn điệu của hàm số.

Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Là Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc ?

Cách 1 : (Dự đoán nghiệm và chứng minh nghiệm đó là nghiệm duy nhất)

 Đưa phương trình đã mang đến về dạng f(x) = g(x) (*)

Bước 1 : đã cho thấy x0 là 1 nghiệm của phương trình (*)Bước 2 : minh chứng f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm nghịch trở thành hoặc f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm hằng hoặc f(x) là hàm nghịch biến, g(x) là hàm hằng. Từ kia suy ra tính tuyệt nhất nghiệm

Cách 2 :

Đưa phương trình đã mang lại về dạng f(u) = f(v) , rồi chứng tỏ f là hàm số luôn luôn đồng trở thành (hoặc luôn nghịch đổi thay trên D). Từ kia suy ra f(u) = f(v) u = v.

*

*

*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay