*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát


Bạn đang xem: Bài tập về hno3 có đáp án

trabzondanbak.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài bác tập chuyên đề về axit nitric bao gồm đáp án, chọn lọc môn chất hóa học lớp 11, tài liệu bao hàm 8 trang, không thiếu lý thuyết, phương thức giải cụ thể và bài xích tập tất cả đáp án (có lời giải), giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho bài bác thi môn Hóa học sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được hiệu quả như ước ao đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng xem thêm và cài đặt về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

BÀI TOÁN CHUYÊN ĐỀ VỀ AXIT NITRIC

A. MỘT SỐ CHÚ ÝI. Tính oxi hóa của HNO3 HNO3 biểu hiện tính oxi hóa bạo dạn khi công dụng với những chất có tính khử như: Kim loại, phi kim, những hợp hóa học Fe(II), hợp hóa học S2-, I-, . . . Thông thường: + ví như axit đặc, nóng chế tạo ra ra sản phẩm NO2 + nếu axit loãng, thường tạo ra NO. Nếu hóa học khử gồm tính khử mạnh, nồng độ axit và ánh sáng thích hợp rất có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.* Chú ý: 1. Một số kim các loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan vào axit HNO3 đặc, nguội vị bị thụ động hóa. 2. Trong một số trong những bài toán ta phải chăm chú biện luận ngôi trường hợp tạo nên các sản phẩm khác: NH4NO3 dựa theo phương thức bảo toàn e (nếu ne cho > ne dấn để tạo nên khí) hoặc dựa trên dữ khiếu nại đề bài xích (chẳng hạn mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản nghịch ứng thấy gồm khí thoát ra) hoặc những hợp chất khí của Nitơ phụ thuộc tỉ khối hơi của các thành phần hỗn hợp đã cho. 3. Khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử chỉ xảy ra phản ứng trung hòa. 4. Với kim loại có khá nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu dùng dư axit sẽ khởi tạo muối hóa trị 3 của kim loại (Fe3+, Cr3+); trường hợp axit sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ khởi tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc có thể tạo đồng thời 2 một số loại muối. 5. Những chất khử phản nghịch ứng với muối bột NO3- trong môi trường thiên nhiên axit giống như phản ứng với HNO3. Ta bắt buộc quan tâm thực chất phản ứng là phương trình ion.

II. Lý lẽ giải bài xích tập: dùng định pháp luật bảo toàn e. → + ne + (5 – x)e →

 ne dường = ne nhận

* Đặc biệt + ví như phản ứng tạo ra nhiều thành phầm khử của N thì ne dường = ne dấn + Nếu có tương đối nhiều chất khử tham gia phản ứng ne nhường nhịn = ne nhận - Trong một số trường hợp nên kết phù hợp với định khí cụ bảo toàn điện tích (tổng điện tích dương = tổng điện tích âm) với định phương tiện bảo toàn yếu tố - hoàn toàn có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc những bán bội nghịch ứng nhằm biểu diễn các quá trình. M  Mn+ + ne 4H+ + NO3- + 3e  NO + 2H2O + Đặc biệt vào trường hợp kim loại chức năng với axit HNO3 ta có: nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3 nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3 nếu hỗn hợp tất cả cả sắt kẽm kim loại và oxit kim loại phản ứng với HNO3 (và giả sử tạo thành khí NO) thì: nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)

III. Một trong những Ví dụVD1. Hoà tan trọn vẹn m g bột Cu vào 800 g hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y cùng 2,24 lit khí NO (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau thời điểm nung R đến cân nặng không thay đổi thu được 20 g chất rắn.a. Tính cân nặng Cu ban đầu.b. Tính khối lượng các hóa học trong Y và nồng độ % của dung dịch HNO3 đã dùngGiải: nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mola. Khi đến Y chức năng với dung dịch NaOH nhận được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)2. Hóa học rắn thu được lúc nung là CuO  nCuO = 20/80 = 0,25 mol  = nCuO = 0,25 mol.Theo định hình thức bảo toàn nguyên tố:nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol  mCu = 0,25.64 = 16 gb. Trong X, n = = 0,25 mol  m = 188.0,25 = 47 g Cu  Cu2+ + 2e 0,25 mol 0,5 molMà: + 3e  0,3 mol 0,1 molVậy minh chứng phản ứng của Cu với HNO3 phải tạo nên NH4NO3.ne (Cu nhường) = ne dìm = 0,5 mol  ne dìm = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol + 8e  0,2 mol 0,025 mol n = 0,025 mol  m = 80.0,025 = 2 gTheo định luật bảo toàn nguyên tố:n pư = nN (trong ) + nN (trong NO) + nN (trong ) = 2n + nNO + 2n = 0,65 mol (Nếu sử dụng công thức tính cấp tốc ở bên trên ta có: n pư = 4.nNO + 10.n = 4.0,1 + 10.0,25 = 0,65 mol) m = 63.0,65 = 40,95 g  C% = = 5,12%VD2. đến 11 g tất cả hổn hợp hai kim loại Al với Fe vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Cân nặng (g) của Al với Fe trong tất cả hổn hợp đầu là:A. 5,4 cùng 5,6. B. 5,6 cùng 5,4. C. 4,4 và 6,6. D. 4,6 với 6,4.Giải:nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol + 3e  0,9 mol 0,3 molGọi x, y lần lượt là số mol Al với Fe trong tất cả hổn hợp đầuTa có: 27x + 56y = 11 (1) Al  Al+3 + 3e x mol 3x mol fe  Fe+3 + 3e y mol 3y molTheo định mức sử dụng bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol hay: 3x + 3y = 0,9 (2)Từ (1) với (2) ta gồm   Đáp án A.VD3: cho a mol Cu tác dụng hết cùng với 120 ml dung dịch A gồm HNO3 1 M, H2SO4 0,5 M chiếm được V lit NO sinh hoạt đktc a. Tính V ( biện luận theo a)b. Giả dụ Cu dư hoặc vừa đủ thì lượng muối hạt thu được là bao nhiêu?Giải:a. N = 0,12.1 = 0,12 mol; n = 0,12.0,5 = 0,06 mol  n = 0,12 + 2.0,06 = 0,24 mol; n = 0,12 molTa bao gồm ptpư: 3Cu + 8H+ + 2NO3-  3Cu+2 + 2NO + 4H2OCó thể xảy ra những trường thích hợp + Cu hết, H+ với NO3- dưnNO = nCu = a (mol)  V = 22,4. A = 14,93 (lit) + Cu đầy đủ hoặc dư, H+ hết (NO3- luôn dư đối với H+ !)nNO = n = 0,06 mol  V = 22,4.0,06 = 13,44 (lit) b. Lúc Cu hết hoặc dưn = .n = 0,09  m = 188.0,09 = 16,92 (g)

B. Một số trong những dạng bài toán thân quen và giải pháp giải nhanh 1) mang đến hỗn hợp bao gồm Fe và các oxit của Fe chức năng với HNO3 hoặc láo hợp bao gồm S và các hợp chất chứa S của fe (hoặc của Cu) tác dụng với HNO3 2) Cho tất cả hổn hợp oxit sắt bao gồm tính khử và Cu (hoặc Fe) chức năng với dung dịch HNO3 phương thức giải:Dùng bí quyết quy đổi. ngôn từ của phương pháp: Với các thành phần hỗn hợp nhiều hóa học ta rất có thể coi tất cả hổn hợp tương đương với cùng 1 số chất (thường là 2) hoặc rất có thể chỉ là 1 trong những chất (chẳng hạn hỗn hợp có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 rất có thể coi tương đương FeO cùng Fe2O3 còn nếu biết FeO và Fe2O3 gồm số mol bởi nhau có thể coi tương đương với độc nhất Fe3O4) hoặc quy đổi theo các nguyên tố thành phần làm cho hỗn hợp.VD1. Để m gam Fe ngoại trừ không khí, sau 1 thời gian trở thành hỗn hòa hợp H có khối lượng 12 gam có FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Tổng hợp hết H vào hỗn hợp HNO3 nhận được 2,24 lít khí NO (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?Giải nNO = 2,24/22,4 = 0,1 molGọi x là số mol Fe; y là tổng thể mol nguyên tử O của ko khí thâm nhập phản ứngTa có: mH = 56x + 16y = 12 (1)Trong cục bộ quá trình bội phản ứng: ne (Fe cho) = ne(O nhận) + ne (N nhận)  3x = 2y + 3.0,01 (2)Từ (1) cùng (2) gồm được: x = 0,18; y = 0,12Do đó: mFe = 56x = 10,08 Chú ý: 1. Ko kể cách quy đổi theo Fe cùng O như sinh sống trên ta cũng rất có thể quy đổi tất cả hổn hợp theo Fe với Fe2O3 hoặc Fe cùng FeO hoặc FeO với Fe2O3, . . .* xem xét theo cách quy đổi những nghiệm tính được hoàn toàn có thể là quý hiếm âm cùng ta vẫn thực hiện để tính toán bình thường.Chẳng hạn, giả dụ quy đổi theo Fe với FeO ta bao gồm hệ: (với x = nFe; y = nFeO) kiếm được x = 0,06; y = 0,12  nFe (ban đầu) = nFe + nFe (trong FeO) = 0,18  mFe = 10,08 gCòn nếu quy đổi theo FeO (x mol) và Fe2O3 (y mol) ta có:  x = 0,3 ; y = -0,06 nFe (ban đầu) = nFe (trong FeO) + nFe (trong Fe2O3) = 0,18  mFe = 10,08 g 2. Dùng công thức giải nhanh gọi x là số mol sắt ban đầu; a là toàn bô mol electron mà lại N+5 của axit nhận vào; m’ là trọng lượng hỗn vừa lòng HÁp dụng định phương pháp bảo toàn e: ne (Fe cho) = n(O nhận) + ne (axit nhận) Mà: mO = mH – mFe = m’ – m  3x = 2. + a  x = 0,1(m’/8 + a) hay mFe = 5,6(m’/8 + a)Nếu sử dụng Cu thì: nCu = 0,1(m’/8 + a); mCu = 6,4(m’/8 + a)

3. Quy đổi gián tiếp trả sử trong quy trình thứ nhì ta không dùng HNO3 nhưng mà thay bằng O2 để oxi hóa hoàn toàn hỗn vừa lòng H thành Fe2O3 thì từ những việc bảo toàn e: nO (thêm) = 3/2nNO = 0,15 (mol)  moxit = 12 + 0,15.16 = 14,4  nFe = 0,18 (mol)Ngoài những cách giải trên bài toán còn không ít cách giải khác!

VD2: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam tất cả hổn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 với dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thanh lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:A. 17,545 gam B. 18,355 gam C. 15,145 gam D. 2,4 gamGiải gọi x, y theo lần lượt là toàn bô mol Fe với S trong hỗn hợp (cũng rất có thể coi x, y là số mol Fe cùng S đã tham gia làm phản ứng với nhau tạo nên hỗn đúng theo trên) Ta có: 56x + 32y = 3,76Mặt khác: ne (cho) = 3x + 6y = 0,48 = ne (nhận) (vì tất cả hổn hợp H bị oxi hóa tạo ra muối Fe3+ cùng H2SO4)Từ đó có: x = 0,03; y = 0,065 lúc thêm Ba(OH)2 dư kết tủa chiếm được có: Fe(OH)3 (0,03 mol) và BaSO4 (0,065 mol).Sau lúc nung chất rắn có: Fe2O3 (0,015 mol) và BaSO4 (0,065 mol). Mchất rắn = 160.0,015 + 233.0,065 = 17,545 (gam)VD3. đến 61,2 gam hỗn hợp X tất cả Cu với Fe3O4 tính năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc), hỗn hợp Y và còn sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối bột khan.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo, Những Người Lái Đò Đưa Thế Hệ Trẻ

Xác minh giá trị của m?Giải nNO = 0,15 (mol)Gọi a là số mol Cu trong X sẽ phản ứng. Hotline b là số mol Fe3O4 vào XTa có: 64a + 232b = 61,2 – 2,4